ZyXEL VMG3927 pre službu „Internet“ a „Internet s televíziou“ cez DSL pripojenie

Zyxel 3927 pre službu DSL slúži na pripojenie na internet. Okrem internetu je možné využívať ho aj s televíznymi službami.

Pozrite si vaše zariadenie a príslušenstvo:

Zyxel VMG3927

Schéma správneho zapojenia
pre službu Internet DSL (cez sieť Telekom)

Zapojenie Zyxel VMG3927:

Zyxel VMG3927

Z telefónnej zásuvky pripojte zariadenie sivým káblom (s úzkou koncovkou RJ-11) do sivého vstupu DSL. Môžete použiť aj vlastný kábel s takouto koncovkou.

Vaše zariadenia (ako napríklad PC, notebook atď.) pripojte žltým káblom (široká koncovka RJ-45) do ľubovoľného výstupu LAN1, LAN2, LAN3 alebo LAN4. Modrý výstup WAN ostáva prázdny.

Schéma správneho zapojenia
službu Internet DSL s televíziou (cez sieť Telekom)

Zapojenie Zyxel VMG3927:

Zyxel VMG3927

Z telefónnej zásuvky pripojte zariadenie sivým káblom (s úzkou koncovkou RJ-11) do sivého vstupu DSL. Môžete použiť aj vlastný kábel s takouto koncovkou.

Vaše zariadenia (ako napríklad PC, notebook atď.) pripojte žltým káblom (široká koncovka RJ-45) do ľubovoľného výstupu LAN1, LAN2, LAN3 alebo LAN4. Modrý výstup WAN ostáva prázdny.

Ako majú svietiť diódy

V prípade, že máte všetko správne zapojené, skontrolujte, prosím, diódy na routeri.

Po správnom zapojení zariadenia by sa vám mali v priebehu niekoľkých minút rozsvietiť diódy nazeleno.

Želaný stav zariadenia

 • Prvé 2 diódy zľava (napájanie, WAN) svietia.
 • Tretia dióda (internet) svieti alebo bliká.
Zyxel VMG3927

Diódy a možné riešenia

LED dióda Farba diódy Stav Popis Riešenie

Napájanie

ikona napájanie
Zelená Svieti Zariadenie je zapnuté a pripravené na používanie.
Bliká Prebieha automatický test po spustení zariadenia. Počkajte, pokiaľ dióda nebude svietiť.
Červená Svieti Automatický test bol neúspešný alebo nastala iná chyba. Opätovne vypnite a zapnite zariadenie z elektrickej siete.
Bliká Zariadenie sa aktualizuje. Počkajte, pokiaľ nebude dióda svietiť na zeleno.
Nesvieti Nesvieti Zariadenie nie je zapojené do elektrickej siete. Zapojte zariadenie.

WAN / DSL

ikona WAN / DSL
Zelená Svieti Zariadenie je pripojené na aDSL, alebo vDSL.
Bliká Nadväzuje sa pripojenie. Ak bliká viac ako 30 min., pozrite do kapitoly „Často kladené otázky“.
Nesvieti Nesvieti Zariadenie nie je pripojené na internet. Skontrolujte správne zapojenie zariadenia.

Internet

ikona internet
Zelená Svieti Zariadenie úspešne nadviazalo pripojenie na internet.
Bliká Zariadenie je pripojené a prenáša údaje.
Červená Svieti Pripojenie zlyhalo. Príčin môže byť viacero. Zariadenie reštartujte (odpojte na 10 sekúnd z elektrickej siete).
Nesvieti Nesvieti Zariadenie nie je pripojené na internet. Pokračujte ďalej v tomto návode a zariadenie resetujte a nastavte.

WLAN 2,4

ikona WLAN 2,4
Zelená Svieti Bezdrôtová Wi-Fi sieť na frekvencii 2,4 GHz je v prevádzke.
Bliká Zariadenie komunikuje s routerom cez 2,4 GHz Wi-Fi sieť.
Nesvieti Nesvieti Bezdrôtová Wi-Fi sieť 2,4 GHz je vypnutá.

WLAN 5

ikona WLAN 5
Zelená Svieti Bezdrôtová Wi-Fi sieť na frekvencii 5 GHz je v prevádzke.
Bliká Zariadenie komunikuje s routerom cez 5 GHz Wi-Fi sieť.
Nesvieti Nesvieti Bezdrôtová Wi-Fi sieť 5 GHz je vypnutá.

WPS

ikona WPS
Oranžová Bliká Zariadenie sa pripája cez WPS.
Nesvieti Nesvieti Žiadne zariadenie sa nepripája cez WPS.

LAN

ikona LAN
Zelená Svieti Zariadenie je pripojené cez LAN sieť (kábel).
Bliká Zariadenie prijíma/odosiela dáta cez LAN sieť (kábel).
Nesvieti Nesvieti Žiadne zariadenie nie je pripojené cez LAN (kábel). Skontrolujte správne zapojenie zariadenia.

Reset zariadenia

Ak máte všetko správne, a napriek tomu služby nie sú funkčné, je potrebné spraviť posledný úkon – RESET ZARIADENIA.

Reset spravíte stlačením tlačidla v malej dierke – pozrite obrázok. Použite tenký predmet (napríklad špendlík) počas cca 20 sekúnd. Zariadenie zhasne a následne sa opäť zapne. Pre opätovné načítanie routera, prosím, počkajte, kým sa rozsvietia diódy (môže to trvať aj niekoľko minút).

Ak ste mali nastavený vlastný názov Wi-Fi siete a heslo, zariadenie tieto nastavenia vymaže a nastaví ich podľa výrobných nastavení. Výrobné nastavenia nájdete na sivom štítku na zadnej strane.

Zyxel VMG3927
 • SSID: názov Wi-Fi siete
 • Wireless Key: heslo k Wi-Fi sieti
 • OSK SSID: názov hosťovskej Wi-Fi (ak využívate)
 • OSK Wireless Key: heslo hosťovskej Wi-Fi
 • User Name: meno do rozhrania routera
 • Login Password: heslo do rozhrania routera

Zariadenie sa po resete nakonfiguruje zo siete automaticky. Ak po resete zariadenie nefunguje a pripojenie na internet nie je funkčné ani po viac ako 30 minútach, je potrebné kontaktovať technickú podporu Orange Slovensko, a. s. (pozrite kapitolu „Často kladené otázky“).

Technická podpora Orange

Nastavenie Wi-Fi siete po resete zariadenia

Po úspešnom resete zariadenia sa vám zariadenie automaticky nastaví zo siete. Ak ste mali nastavené vlastné meno a heslo Wi-Fi siete, po resete sa obnovili pôvodné továrenské nastavenia.

Ak si chcete opätovne nastaviť vlastné meno a heslo k Wi-Fi siete, pripojte sa k routeru cez kábel alebo predvolenú Wi-Fi sieť.

Do URL adresy v prehliadači zadajte:

 • IP adresu: 192.168.100.1 a potvrďte.
 • Otvorí sa vám prihlasovacia stránka do routera Zyxel VMG3927, kde zadáte:
  • Používateľské meno: admin
  • Heslo: login password (na zadnej strane)
Zyxel VMG3927

Zariadenie vás vyzve na zmenu hesla. Predvolené heslo je bezpečné. Ak si ho želáte ponechať (odporúčané), zvoľte pokračovať tlačidlom Preskočiť.

Zyxel VMG3927

V „Průvodce rychlým nastavením“ zvoľte Preskočiť:

Zyxel VMG3927

V menu routera v časti Wi-Fi nastavení otvorte nastavenia šípkou vpravo:

Zyxel VMG3927

Router VMG3927 podporuje šírenie Wi-Fi signálu cez 2,4 GHz aj 5 GHz sieť. Pre obidve siete môžete mať rovnaký názov a heslo k Wi-Fi sieti alebo môžete osobitne nastaviť meno a heslo pre 2,4 GHz a 5 GHz sieť. Pre bližšie informácie o týchto sieťach pozrite sekciu „Často kladené otázky“).

Spoločné nastavenie:

Ponechajte zaškrtnutú položku „Ponechat 2,4G a 5G stejné“. Do položiek Název Wi-Fi a Wi-Fi heslo zvoľte vlastné hodnoty. Zmeny potvrďte tlačidlom Uložiť.

* Ak ste tieto zmeny vykonali pripojení na Wi-Fi sieť routera a z Wi-Fi siete vás odpojilo, je potrebné vyhľadať novú Wi-Fi sieť, pre prihlásenie zadať nové heslo a opätovne sa pripojiť.

Zyxel VMG3927

Rozdiel medzi 2,4 GHz a 5 GHz Wi-Fi sieťou

Vaše zariadenie využíva na šírenie Wi-Fi signálu Dual-band režim. Bezdrôtový signál môže šíriť cez frekvenčné pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Pretože staršie zariadenia nemusia mať podporu novšej 5 GHz siete, pred pripojením zariadenia na Wi-Fi sa presvedčte, či vaše zariadenie podporuje 5 GHz sieť. Ak nie, internet môžete bez problémov využívať aj na sieti 2,4 GHz.

 • 2,4 GHz výhody: väčší dosah Wi-Fi siete, lepšia priestupnosť prekážkami (steny, nábytok atď.)
 • 2,4 GHz nevýhody: nižšie rýchlosti, vyššie riziko rušenia inými sieťami vo vašom okolí
 • 5 GHz výhody: vyššia rýchlosť prenosu, menej vyťažená frekvencia, obvykle nie je rušená inými sieťami
 • 5 GHz nevýhody: horšia priestupnosť prekážkami, menší dosah

Nastavenie 2,4G a 5G siete osobitne

Odškrtnite položku „Ponechat 2,4G a 5G stejné“. V nastaveniach nič ďalšie nie je potrebné meniť. Zmenu potvrďte tlačidlom Uložiť.

Po niekoľkých sekundách sa vám automaticky otvorí menu routera, kde opätovne zvolíte v časti Wi-Fi nastavení vstup do nastavenia šípkou vpravo.

Zyxel VMG3927

Po opätovnom vstupe do nastavení Wi-Fi siete sa sprístupnila možnosť nastaviť údaje pre 2,4 GHz a 5 GHz sieť samostatne.

Pre úspešnú zmenu hesla je potrebné, aby položka Náhodné heslo nebola zaškrtnutá. Po vykonaní zmien ich uložíte tlačidlom Uložiť.

* Ak ste tieto zmeny vykonali pripojení na Wi-Fi sieť routera a z Wi-Fi siete vás odpojilo, je potrebné vyhľadať novú Wi-Fi sieť, pre prihlásenie zadať nové heslo a opätovne sa pripojiť.

Zyxel VMG3927

Často kladené otázky a odpovede

Nefunguje mi internet

 • Skontrolujte, či je router zapojený do elektriny.
 • Skontrolujte, či je router zapnutý (tlačidlo zapnutia/vypnutia sa nachádza na zadnej strane routera).
 • Skontrolujte, či máte správne zapojený kábel do vstupu DSL. Kábel RJ-11 musí byť pripojený z telefónnej prípojky do routera do vstupu DSL. Dióda je vypnutá, ak router nerozpoznal zdroj DSL signálu zapojený do routera (správne zapojený kábel podľa Schémy zapojenia).

V prípade, ak je tejto kábel správne pripojený a dióda DSL (druhá zľava) nesvieti, reštartujte router odpojením na krátku chvíľu (cca 30 sekúnd) z elektrického napájania. Ak dióda DSL nezačne svietiť ani 10 minút po reštarte, resetujte router (pozrite sekciu Reset zariadenia).

Zyxel VMG3927

Technická podpora Orange

Dióda DSL (druhá zľava) bliká viac ako 10 minút.

Blikajúca dióda DSL indikuje, že zariadenie sa pripája k DSL internetu. Router Zyxel VMG3927 sa nakonfiguruje zo siete automaticky, nie je potrebné do konfigurácie zasahovať. Obvykle trvá pripojenie do 10 minút. Potom môžete skúsiť zariadenie vypnúť z elektrickej siete, počkať 30 sekúnd a opätovne ho zapnúť. Ak blikanie neprestane ani po 10 minútach, pripojenie sa nepodarilo nadviazať a je potrebné kontaktovať Technickú podporu Orange.

Internet mi zamŕza

 • Overte, či internet zamŕza iba na jednom pripojenom zariadení, alebo na viacerých.
 • V prípade bezdrôtového Wi-Fi pripojenia sa presuňte bližšie k routeru.
 • Reštartujte router odpojením na krátku chvíľu (cca 30 sekúnd) z elektrického napájania.
 • Resetujte router (pozrite sekciu Reset zariadenia).

Internet mi ide pomaly

 • Overte, či ide internet pomaly iba na jednom pripojenom zariadení, alebo na viacerých.
 • V prípade bezdrôtového Wi-Fi pripojenia sa presuňte bližšie k routeru.
 • Zmerajte rýchlosť internetu prostredníctvom stránky www.speedtest.net alebo aplikácie speedtest.net. Spustite meranie rýchlosti voči Orange Slovensko (Bratislava/Banská Bystrica). Pre objektivitu meraní použite viac zariadení alebo viac internetových prehliadačov.

Ak ste meranie vykonali a budete kontaktovať technickú podporu, poznačte si namerané údaje:

 • ping
 • download
 • upload

Rýchla pomoc

 • Reštart routera (vypnite router z elektriny a po 30 sekundách ho opätovne zapnite).
 • Zapnutie Wi-Fi – skontrolujte, či máte zapnutú Wi-Fi (ak ste pripojení cez Wi-Fi).
 • Reset routera (pozrite sekciu Reset zariadenia).