Asiatelco ODU/IDU (Duobox)

Zariadenia Asiatelco ODU/IDU (Duobox) slúžia na pripojenie k Domácemu/Firemnému 4G internetu cez mobilnú sieť LTE. K routru môžete svoje zariadenia pripojiť bezdrôtovo pomocou siete Wi‑Fi, alebo káblom cez výstup LAN1, LAN2, LAN3, LAN4.

Pozrite si vaše zariadenie a príslušenstvo:

zariadenie Asiatelco ODU/IDU (Duobox)

*Kompletné zariadenie a príslušenstvo vám prinesie technik, ktorý vám tieto zariadenia zapojí a nainštaluje.

Schéma správneho zapojenia

Najdôležitejšie je správne zapojenie zariadenia.

Zariadenia vám zapojí priamo inštalačný technik. Môžete si však skontrolovať správnosť pripojenia:

 1. Koaxiálny kábel je pripojený do výstupu IDU na vonkajšej jednotke a do vstupu ODU na vnútornej jednotke.
 2. Vnútornú jednotku zapojte napájacím adaptérom do elektrickej zásuvky.

K routru TP‑LINK MR200 môžete následne pripojiť zariadenia cez bezdrôtovú sieť Wi‑Fi, alebo pomocou kábla (s koncovkou RJ‑45). Pre pripojenie zariadení môžete použiť porty LAN1, LAN2, LAN3, alebo LAN4.

schéma zapojenia

Ako majú svietiť diódy

V prípade, že máte všetko správne zapojené, skontrolujte prosím diódy na routri.

zariadenie Asiatelco ODU/IDU (duobox)

Diódy a možné riešenia

LED dióda Farba diódy Stav Popis Riešenie
Power Modrá Svieti Zariadenie je zapnuté a pripravené na používanie.
Nesvieti Zariadenie je odpojené od elektrickej siete. Skontrolujte napájací kábel.
ETHERNET Modrá Svieti K portu LAN je pripojený počítač alebo iné sieťové zariadenie.
Nesvieti Nie je pripojené žiadne ethernetové zariadenie do portu LAN. Skontrolujte správne zapojenie zariadení do LAN portov.
Wi‑Fi Modrá Svieti Sieť Wi‑Fi je zapnutá.
Nesvieti Sieť Wi‑Fi je vypnutá. Je potrebné zapnúť sieť Wi‑Fi v nastaveniach routra.
WPS Modrá Svieti WPS funkcia je zapnutá.
Nesvieti WPS funkcia je vypnutá. Zapnite WPS zapnutím WPS funkcie na zadnej strane routra
ODU Power Modrá Svieti ODU jednotka je pripojená.
Nesvieti ODU jednotka je odpojená. Skontrolujte správne zapojenie.
ODU Status Farba podľa kvality signálu Svieti ODU/4G modem je pripojený cez 4G sieť (LTE).
Bliká ODU/4G sa pripája cez 4G sieť (LTE).
Červená Bliká Ak ODU Status bliká a zároveň svieti ODU Power, je nutné zadať PIN. Zadajte alebo vypnite PIN kód (sekcia Nastavenie routra - Vypnutie PIN).
Svieti Nie je vložená SIM karta v ODU jednotke. Ak máte prístup k vonkajšej (ODU) jednotke, skontrolujte vloženie SIM karty.
Nesvieti ODU jednotka je odpojená. Skontrolujte zapojenia koaxialneho kábla.
ODU LTE Modrá Svieti Zariadenie je pripojené do LTE siete a internet je funkčný.
Nesvieti ODU jednotka nie je pripojená. Skontrolujte koaxiálny kábel.

Dióda ODU STATUS môže svietiť v rôznych farbách podľa sily a kvality signálu:

 • Fialová farba – výborný signál
 • Modrá farba – veľmi dobrý signál
 • Zelená farba – dobrý signál
 • Oranžová farba – slabý signál
 • Červená farba – zariadenie nemá signál

*Kvalita signálu závisí od pokrytia vo vašej lokalite a od správneho umiestnenia vonkajšej jednotky (ODU).

Nastavenie routera

Nastavenie Wi‑Fi siete

V menu routra Asiatelco ODU/IDU (Duobox) si môžete zmeniť prednastavený názov a prednastavené heslo Wi‑Fi siete. Tieto zmeny odporúčame vykonať v zariadení, ktoré je k routru pripojené cez ethernetový kábel. Router je ale možné nastaviť aj cez Wi‑Fi.

Otvorte internetový prehliadač a do URL adresy zadajte IP adresu 192.168.0.1.

Pri prihlásení použite:

 • Username: admin
 • Password: na štítku (zadná strana routra) označené, ako admin. heslo

Potvrďte tlačidlo Login.

ukážka prihlásenia

Nastavenie 2,4 GHz siete

Pre nastavenie Wi‑Fi siete vyberte v menu routra možnosť Settings a v ľavom menu vyberte Basic Settings.

Zvoľte Wi‑Fi 2.4 GHz Settings:

 • Network Name (SSID): zvoľte vlastný názov Wi‑Fi siete
 • Password: zvoľte vlastné heslo pre pripojenie k Wi‑Fi sieti

Potvrďte tlačidlom Apply.

Ak máte k routru pripojené zariadenie cez ethernetový kábel, nastavenia siete sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenia. Ak router nastavujete cez Wi-Fi sieť, vaše zariadenie sa odpojí. Je potrebné opätovne vyhľadať dostupné Wi-Fi siete, nájsť novú sieť (s novým názvom) a pripojiť sa. Následne obnovte prehliadač, alebo sa opätovne pripojte k routru.

nastavenia zariadenia

Nastavenie 5 GHz siete

5 GHz sieť je potrebné nastaviť až po úspešnom nastavení 2,4 GHz siete.

Pre nastavenie Wi‑Fi siete vyberte v menu routra možnosť Settings a v ľavom menu vyberte Basic Settings.

Zvoľte Wi‑Fi 5 GHz Settings:

 • Network Name (SSID): zvoľte vlastný názov Wi‑Fi siete
 • Password: zvoľte vlastné heslo pre pripojenie k Wi‑Fi sieti

Potvrďte tlačidlom Apply.

nastavenia zariadenia

Nastavenie prístupového bodu (APN)

V prípade, že ste si aktivovali službu Dynamická verejná IP adresa, alebo službu Statická IP adresa, je potrebné zmeniť nastavenie prístupového bodu (APN).

Ak ste si tieto služby neaktivovali a využívate klasické pripojenie k Domácemu/Firemnému 4G internetu, tieto nastavenia nie je potrebné meniť.

Pre nastavenie nového APN vyberte v menu routra možnosť Settings. V ľavom menu vyberte LTE Settings.
Zvoľte APN Settings:

 • Tlačidlo Add New: pridanie nového prístupového bodu.
nastavenia zariadenia

Profile name v prípade verejnej dynamickej IP adresy: flte.VIP
APN pri službe Verejná dynamická IP adresa: flte.VIP

Profile name v prípade Pevnej IP adresy: flte.STATIC
APN pri službe Pevná IP adresa: flte.STATIC

 • Authetication: None
 • User Name: prázdne
 • Password: prázdne

Potvrďte tlačidlom Save.

Nastavenia prebehnú v priebehu niekoľkých minút. Po zmene odporúčame reštart IDU jednotky (routra).

nastavenia zariadenia

Vypnutie PIN kódu

Overovanie SIM karty pomocou PIN kódu vypne technik pri inštalácii služby. Ak však nastavenie neprebehne správne a PIN kód ostane zapnutý, rozbliká sa dióda ODU Status na červenú farbu a pripojenie nie je funkčné (pozri sekciu Ako majú svietiť diódy).

Pre vypnutie overenia PIN kódom vyberte v menu routra možnosť Settings. V ľavom menu zvoľte LTE Settings a kliknite na položku PIN Management.

PIN Lock: 0000 (predvolený PIN Orange SIM kariet)
Disable: voľba Disable vypne ochranu PIN kódom

Potvrďte tlačidlom Apply.

Nastavenie prebehne v priebehu niekoľkých sekúnd.

nastavenia zariadenia

Po úspešnom vypnutí ochrany PIN kódom sa zmení PIN Status na PIN Disabled. Zároveň prestane blikať dióda ODU Status na prednej strane routra červenou farbou a rozsvieti sa farbou podľa kvality signálu (pozri sekciu Ako majú svietiť diódy).

Ak ste zadali nesprávny PIN kód, ostávajú vám ešte 2 pokusy. Ak PIN kód zadáte trikrát nesprávne, SIM karta sa zablokuje. V tom prípade je potrebné kontaktovať technickú podporu Orange Slovensko pre vydanie PUK kódu (na odblokovanie SIM karty).

Technická podpora Orange nastavenia zariadenia

Reset zariadenia

Zariadenie umožňuje pri problémoch resetovať osobitne vnútornú jednotku (IDU) a vonkajšiu jednotku (ODU).

RESET jednotky IDU:
Ak diódy na routri svietia správne, ale napriek tomu nie je pripojenie k internetu funkčné, je potrebné spraviť reštart vnútornej jednotky. Na zadnej strane routra stlačte a podržte tlačidlo RST. Čakajte, pokiaľ nezhasnú všetky diódy okrem diódy POWER (môže trvať cca 30 sekúnd). V prípade že reset neukončíte korektne, postup zopakujte. Následne je potrebné počkať, dokým sa router nereštartuje a všetky diódy nezačnú správne svietiť (môže trvať niekoľko minút).

Reset jednotky ODU:
Ak svieti dióda ODU Status na červeno, spravte reset vonkajšej jednotky stlačením a podržaním tlačidla ODU RST. Čakajte, pokiaľ nezhasne dióda ODU Power (môže trvať cca 15 sekúnd). Následne je potrebné počkať, dokým sa ODU nereštartuje a všetky diódy nezačnú správne svietiť (môže trvať niekoľko minút).

reset zariadenia

Často kladené otázky

Prečo mi nefunguje internet?

V prípade nefunkčného internetu skontrolujte, či svietia diódy podľa tabuľky v sekcii „ako majú svietiť diódy“. Ak nie, reštartujte zariadenie odpojením z elektriky na minimálne 10 sekúnd.

Viem si zistiť v routri spotrebu dát?

Spotrebu dát si viete skontrolovať v menu routra cez IP adresu 192.168.0.1., po prihlásení sa do routra vidíte informácie o prenesených dát od posledného reštartu alebo resetu routra. Detailnú spotrebu dát si viete pozrieť v Zákazníckej zóne na webe orange.sk.

Prečo sa odporúča vypnutie PIN kódu?

So zapnutou ochranou PIN kódom by bolo potrebné po každom reštarte zariadenia (aj pri výpadku elektriky) opätovne zadávať PIN kód v nastaveniach routra. Bez zadania PIN kódu sa pripojenie na internet neobnoví a blikala by dióda ODU Status na červenú farbu.

Nesvieti dióda Wi‑Fi a moje zariadenie nenašlo moju sieť

Wi‑Fi je štandardne zapnuté a nie je možné ho vypnúť tlačidlom na zadnej strane routra. Ak však Wi‑Fi funkciu máte vypnutú, je potrebné skontrolovať nastavenie Wi‑Fi v nastavení routra: Settings > Wifi 2.4 GHz Settings > Wi‑Fi Status – ENABLED (POVOLENÉ). V prípade vypnutej Wi‑Fi siete bude stav DISABLED (NEPOVOLENÉ).

Ako zapnem funkciu WPS?

Funkciu WPS zapnete stlačením a podržaním tlačidla WPS na zadnej strane routra. Po rozblikaní diódy WPS tlačidlo pustite a WPS funkcia ostane zapnutá cca 2 minúty. Pripojte zariadenie. WPS sa následne vypne automaticky.

*Čo je WPS?
Niektoré zariadenia nemajú displej a preto pri pripojení k sieti Wi‑Fi nie je možné na nich zadať heslo. Tlačidlo WPS umožní týmto zariadeniam pripojenie k Wi‑Fi sieti bez potreby zadávania hesla.

Prečo mi ide pomaly internet?

Rýchlosť internetu záleží od kvality signálu a vyťaženosti siete vo vašom okolí. V prípade preťaženia dátovej siete môže byť pripojenie pomalšie. Tak isto je potrebné overiť spotrebu dát, nakoľko po prečerpaní predplatených dát sa rýchlosť prenosu spomalí.

Vo večerných hodinách vypadáva internet

V prípade, že vám vypadáva internet iba večer/v noci, je potrebné kontaktovať technickú podporu Orange Slovensko. Pracovník vie na základe vašich informácií postúpiť vašu požiadavku na príslušné oddelenie, ktoré preverí stav siete vo vašej lokalite.

Rozdiel medzi 2,4 GHz a 5 GHz Wi‑Fi sieťou

Vaše zariadenie využíva pre šírenie Wi‑Fi signálu takzvaný „dualband“ režim. Bezdrôtový signál môže šíriť cez frekvenčné pásma: 2,4 GHz a 5 GHz. Pretože staršie zariadenia nemusia mať podporu novšej 5 GHz siete, pred pripojením zariadenia na Wi‑Fi sa presvedčte, či vaše zariadenie podporuje 5 GHz sieť. Ak nie, internet môžete bez problémov využívať aj na sieti 2,4 GHz.

 • 2,4 GHz výhody: väčší dosah Wi‑Fi siete, lepšia priestupnosť prekážkami (steny, nábytok atď.)
 • 2,4 GHz nevýhody: nižšie rýchlosti, vyššie riziko rušenia inými sieťami vo vašom okolí
 • 5 GHz výhody: vyššia rýchlosť prenosu, menej vyťažená frekvencia, obvykle nie je rušená inými sieťami
 • 5 GHz nevýhody: horšia priestupnosť prekážkami, menší dosah

Čo robiť v prípade zmeny IP adresy (dynamická verejná IP adresa, alebo statická IP adresa)

Každému zákazníkovi je priradená dynamická neverejná IP adresa.

 • Ak ste si aktivovali dynamickú verejnú IP adresu, je potrebné v nastaveniach zmeniť APN bod z „flte“ na APN „flte.VIP“.
 • Ak máte aktivovanú statickú IP adresu, je potrebné zmeniť APN prístupový bod z „flte“ na „flte.STATIC“. Pre nastavenie prístupových bodov (APN) pozrite postup vyššie v sekcii Nastavenie routra > nastavenie prístupového bodu (APN).

Aktualizácia firmware a manuály