ZTE Light Tab 2

Chcem nastaviť:

Nastavenie MMS:

RÝCHLY POSTUP:
Menu - Nastavenia - Bezdrôtové pripojenie a siete - Mobilné siete - 
Názvy prístupových bodov - Menu (stredné tlačidlo) - Obnoviť predvolené 
Telefón Vám vytvorí pôvodné profily Orange World, Orange Internet a Orange MMS. 
(aktívny internetový profil je označený zelenou bodkou).
 
MANUÁLNY POSTUP:
Menu - Nastavenia - Bezdrôtové pripojenie a siete - Mobilné siete - Názvy prístupových bodov
Menu tlačidlom (stredné) vyvoláte podmenu a zvolíte:
Nový názov prístupového bodu
Meno: Orange MMS
Názov prístupového bodu (APN): mms
Server proxy: Nenastavené
Port: Nenastavené
Používateľké meno: wap
Heslo: wap
Server: Nenastavené
MMSC: http://imms.orange.sk
Server proxy systému MMS: 213.151.208.145
Port systému MMS: 8799
MCC: 231
MNC: 01
Typ overenia: PAP
Verzia IP: IPV4
Typ názvu prístupového bodu (APN): mms
Protokol APN: IPV4
Menu tlačidlom na telefóne vyvoláte podmenu a zvolíte: Uložiť 
V prípade nefunkčnosti odporúčame skontrolovať zapnutie dátových služieb.
 
ZAPNUTIE DÁTOVÝCH SLUŽIEB:
Menu - Nastavenia - Bezdrôtové pripojenie a siete - Mobilné siete –
Dátové prenosy aktivované - Zapnuté (zelená fajka) / Vypnuté (šedá fajka)
 

Nastavenie Video:

Pre správnu funkčnosť streamingu na Orange World je potrebné mať správne nastavené a zvolené pripájacie konto Orange World. 
(V prípade že tento profil nastavený nieje, pozrite nastavenie služby Orange World pre tento telefón.) 
Pre správnu funkčnosť streamingu z externých stránok je potrebné mať správne nastavené a zvolené pripájacie konto Orange Internet.
(V prípade že tento profil nastavený nieje, pozrite nastavenie služby Internet pre tento telefón.) 
Streaming z externých stránok nevieme zagarantovať.

Nastavenie Internet:

RÝCHLY POSTUP: Menu - Nastavenia - Bezdrôtové pripojenie a siete - Mobilné siete - 
Názvy prístupových bodov - Menu 
(stredné tlačidlo) - Obnoviť predvolené

Telefón Vám vytvorí pôvodné profily Orange World, Orange Internet a Orange MMS. 
(aktívny internetový profil je označený zelenou bodkou). MANUÁLNY POSTUP: Menu - Nastavenia - Bezdrôtové pripojenie a siete - Mobilné siete - Názvy prístupových bodov
Menu tlačidlom (stredné)vyvoláte podmenu a zvolíte:
Nový názov prístupového bodu
Meno: Orange internet
Názov prístupového bodu (APN): internet
Server proxy: Nenastavené
Port: Nenastavené
Používateľké meno: Nenastavené
Heslo: Nenastavené
Server: Nenastavené
MMSC: Nenastavené
Server proxy systému MMS: Nenastavené
Port systému MMS: Nenastavené
MCC: 231
MNC: 01
Typ overenia: PAP Verzia IP: IPV4 Typ názvu prístupového bodu (APN): default Protokol APN: IPV4 Menu tlačidlom na telefóne vyvoláte podmenu a zvolíte: Uložiť
!!Profil musíte mať predvolený (označený bodkou)!!
V prípade nefunkčnosti odporúčame skontrolovať zapnutie dátových služieb. ZAPNUTIE DÁTOVÝCH SLUŽIEB: Menu - Nastavenia - Bezdrôtové pripojenie a siete - Mobilné siete – Dátové prenosy aktivované - Zapnuté (zelená fajka) / Vypnuté (šedá fajka)

Nastavenie E-mail:

Pre správnu funkčnosť je potrebné mať správne nastavený a predvolený pripájací profil Orange Internet. (Pozrite nastavenie služby Internet pre tento telefón.) Menu – E-mail
E-mailová adresa: +42190yxxxxxx@orangemail.sk (alias@orangemail.sk)
Heslo: ABCDEF (Môj asistent)
Ďalej
O aký typ účtu ide?: POP3 alebo IMAP
Ďalej
Používateľské meno: 09XXYYYZZZ
Heslo: ABCDEF (heslo pre Môj asistent)
Server POP3/IMAP: pop3.orangemail.sk / imap4.orangemail.sk
Port: 995 (POP3) / 993 (IMAP4)
Typ zabezpečenia: SSL(prijať všetky certifikáty)
Odstraniť e-maily zo servera: voliteľné
"Ďalej "
Server SMTP: smtp.orangemail.sk
Port: 25
Typ zabezpečenia: TLS(prijať všetky certifikáty)
Požadovať prihlásenie: označte
Používateľské meno: 09XXYYYZZZ
Heslo: ABCDEF (heslo pre Môj asistent)
"Ďalej"
 
Frekvencia kontroly doručenej pošty: odporúčame Nikdy (inak sa telefón bude pravideľne pripájať v určených intervaloch na server)
Automaticky upraviť podľa sieťových podmienok času e-mailovej synchronizácie: neoznačte
V predvolenom nastavení odosielať e-maily z tohto účtu: voliteľné
Upozorniť ma na príchod e-mailu: označte
"Ďalej"
 
Možnosti preberania: voliteľné
Počet správ na prevzatie: voliteľné
Synch. Odstánenú správu serverom: voliteľné
"Ďalej"
 
"Váš účet je nastavený, e-mail je na ceste! " Pomenovať tento účet: Orangemail (voliteľné)
Vaše meno: zadané meno sa zobrazí v odchádzajúcich správach
"Hotovo" Telefón sa pripojí a stiahne prijatú poštu.

Parametre modelu

Ostatné informácie

Manuál na stiahnutie:

slovenský manuál (pdf, 1.1 MB)