Sony Xperia Z2 Tablet

Chcem nastaviť:

Nastavenie MMS:

Rýchly postup:
Aplikácie - Nastavenie – (Bezdrôtové pripojenie a siete) Viac… – Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
Ponuka (ikona 3 kociek vpravo hore) – Obnoviť predvolené
Telefón Vám vytvorí pôvodné profily Orange Internet, Orange World a Orange MMS.
 
 
Manuálny postup:
Aplikácie - Nastavenie – (Bezdrôtové pripojenie a siete) Viac… – Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
Ponuka (ikona 3 kociek vpravo hore) – Nový názov APN
 
Názov: Orange MMS
APN: mms
Proxy: 213.151.208.145
Port: 8799
Meno používateľa: wap
Heslo: wap
Server: Nenastavené
MMSC: http://imms.orange.sk
Server proxy pre MMS: 213.151.208.145
Port systému MMS: 8799
MCC: 231
MNC: 01
Typ overovania: PAP
Typ bodu APN: mms
Protokol názvu prístupového bodu: IPv4
Protokol názvu prístupového bodu (APN) pre roaming: IPv4
Prenos: Neurčené
Ponuka (ikona 3 kociek vpravo hore) – Uložiť:
V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby.
 
 
Zapnutie dátových služieb:
Menu - Nastavenie – (Bezdrôtové pripojenie a siete) - Viac… - Mobilné siete – Prenos mobilných údajov (označte)
(Modrá fajka zapnuté / šedá fajka vypnuté paketové dáta)

Nastavenie Video:

Pre správnu funkčnosť streamingu na Orange World je potrebné mať správne nastavené a zvolené pripájacie konto Orange World. 
(V prípade že tento profil nastavený nieje, pozrite nastavenie služby Orange World pre tento telefón.) 
Pre správnu funkčnosť streamingu z Orange Go a externých stránok je potrebné mať správne nastavené a zvolené pripájacie konto Orange Internet.
(V prípade že tento profil nastavený nieje, pozrite nastavenie služby Internet pre tento telefón.) 
Streaming z externých stránok nevieme zagarantovať.
(V prípade že tento profil nastavený nieje, pozrite nastavenie služby Orange World pre tento telefón.)

Nastavenie Internet:

Rýchly postup:
Aplikácie - Nastavenie – (Bezdrôtové pripojenie a siete) Viac… – Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
Ponuka (ikona 3 kociek vpravo hore) – Obnoviť predvolené
Telefón Vám vytvorí pôvodné profily Orange Internet, Orange World a Orange MMS.
 
 
Manuálny postup:
Aplikácie - Nastavenie – (Bezdrôtové pripojenie a siete) Viac… – Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
Ponuka (ikona 3 kociek vpravo hore) – Nový názov APN
 
Názov: Orange Internet
APN: internet
Proxy: Nenastavené
Port: Nenastavené
Meno používateľa: Nenastavené
Heslo: Nenastavené
Server: Nenastavené
MMSC: Nenastavené
Server proxy pre MMS: Nenastavené
Port systému MMS: Nenastavené
MCC: 231
MNC: 01
Typ overovania: Nenastavené
Typ bodu APN: default,supl
Protokol názvu prístupového bodu: IPv4
Protokol názvu prístupového bodu (APN) pre roaming: IPv4
Prenos: Neurčené
Ponuka (ikona 3 kociek vpravo hore) – Uložiť:
V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby.
 
 
Zapnutie dátových služieb:
Aplikácie - Nastavenie – (Bezdrôtové pripojenie a siete) - Viac… - Mobilné siete – Prenos mobilných údajov (označte)
(Modrá fajka zapnuté / šedá fajka vypnuté paketové dáta)

Nastavenie E-mail:

Pre správnu funkčnosť tejto služby je potrebné mať správne nastavené a aktívne pripájacie konto Orange Internet.
(V prípade že tento profil nastavený nieje, pozrite nastavenie služby Internet pre tento telefón.)
 
Aplikácie - E-mail
E-mailová adresa: +42190yxxxxxx@orangemail.sk (xyz@orangemail.sk)
Heslo: ABCDEF (Môj asistent)
"Manuálne nastavenie"
O aký typ účtu ide? POP3 / IMAP4
Meno používateľa: 09XXYYYZZZ
Heslo: ****** (zadávali ste ho vyššie)
Server POP3 / IMAP4: pop3.orangemail.sk / imap4.orangemail.sk
Typ zabezpečenia: SSL/TLS (prijať všetky certifikáty)
Port: 995 (POP3) / 993 (IMAP4)
Odstranenie e-mailu zo servera: Nikdy/Po vymazaní z doručenej pošty
"Ďalej", tablet skontroluje nastavenia a ak sú správne, pokračujte:
 
Server SMTP: smtp.orangemail.sk
Typ zabezpečenia: STARTTLS (Prijať všetky certifikáty)
Port: 25
Požadovať prihlásenie: označte
Užívateľské meno: 09XXYYYZZZ
Heslo: ****** (zadávali ste ho vyššie)
 "Ďalej", telefón skontroluje nastavenia a ak sú správne, pokračujte:
 
Frekvencia kontroly prijatých správ: Manuálne / želaný interval
(pokiaľ nastavíte iný interval, tak sa telefón bude pripájať na mailový server a sťahovať dáta)
Predvolene odosielať e-mail z tohto účtu: označte
Upozorniť na prijatie e-mailu: označte
Synchronizovať e-mail z tohto účtu: označte
"Ďalej"
 
Účet je nastavený, e-mail je už na ceste!
 
Nastaviť názov konta (voliteľné): Orangemail
Vaše meno (zobrazované na odchádzajúcich správach): ľubovoľné
 "Ďalej"
 
Telefón sa pripojí k poštovému serveru a stiahne prijatú poštu.

Parametre modelu

Ostatné informácie

VOĽBA SIEŤOVÉHO REŽIMU A ZAPNUTIE / VYPNUTIE MOBILNÝCH DÁT - (4.4.2):
 
Menu – Nastavenie - Viac – Mobilné siete:
- Mobilné dátový prenos: zapnuté / vypnuté (farebná fajka znamená zapnuté dátové pripojenie!)
- Dátový roaming: zapnuté / vypnuté (farebná fajka znamená zapnuté dátové pripojenie v roamingu!) 
- Režim siete: LTE / WCDMA / GSM (4G prednostne) / Duálny režim (3G/2G) / Iba sieť 3G WCDMA / iba sieť 2G GSM
 
 
PEVNÝ ZOZNAM (FDN) - (4.4.2):
 
Menu – Nastavenie -  Nastavenia hovorov – Čísla pevného vytáčania:
- Aktivovať pevné vytáčanie
- Zmeniť kód PIN2
- Čísla pevného vytáčania
 
 
CLIR - (4.4.2):
 
Menu – Nastavenie -  Nastavenia hovorov – Ďalšie nastavenie – Identifikácia volajúceho:
- Pôvodné nastavenia siete
- Skryť číslo
- Zobraziť číslo
 
 
ODMIETANIE HOVOROV SPRÁVOU- (4.4.2):
 
Menu – Nastavenie -  Nastavenia hovorov – Odmietnuť hovor správou:
 
 
ZDIEĽANIE INTERNETOVÉHO PRIPOJENIA CEZ WI-FI (Wi-Fi Hotspot) - (4.4.2):
 
Pre správnu funkčnosť zdieľania mobilného pripojenia je potrebné mať správne nastavený a funkčný Orange Internet.
(Pozrite nastavenia pre službu Orange Internet)
 
Menu - Nastavenie - (Bezdrôtové pripojenie a siete) - Viac - Zdieľanie internetu a prenosný prístupový bod:
- Prenosný prístupový bod Wi-Fi: Zapnite (I) 
- Nastavenie prístupového bodu k sieti Wi-Fi: 
       Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi: 
                - Identifikácia SSID siete: pomenujte si svoj prístupový bod Wi-Fi
                - Zabezpečenie: WPA2 PSK (k zvolíte "Źiadna" Váš Wi-fi prístupový bod nebude zabepečený!)
                - Heslo: zadajte minimálne 8 mieste heslo pre prístup do Vašho Wi-Fi prístupového bodu
                  Uložiť
        Rozpoznateľný: označte (odporúčame označiť, inak by sa nezobrazoval názov Wi-Fi prístupového bodu (SSID) pre ostatné zariadenia)
        Tlačidlo WPS: Stlačte tlačidlo WPS na zariadeni s ktorým chcete zdieľať toto pripojenie
        Úsporný režim: po 5 / 10 minútach/ nikdy vypína prenosný prístupový bod   
 
 
REŠTART TABLETU – (4.4.2):
 
V prípade, že Vám telefón prestane reagovať a nedá sa vypnúť normálnym spôsobom (stlačením a podržaním zapínacieho tlačidla),
viete vynútiť reštart nasledovným spôsobom:
 
1. Otvorte kryt pre SIM kartu.
2. Pomocou tenkého, nie ostrého predmetu stlacte a podržte stlačené OFF tlačidlo pokiaľ sa telefón nevypne
 
 
OBNOVENIE TOVÁRENSKÝCH NASTAVENÍ - (4.4.2):
 
Menu – Nastavenie - (Osobné)Zálohovať a obnoviť – Obnovenie údajov výrobcu:
- Vymazať interný ukladací priestor (voliteľná položka, označte podľa potreby)
         Z interného ukladacieho priestoru sa vymažú všetky dáta, napr. hudba alebo fotografie
- Obnoviť telefón - Vymazať všetko