Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTE

Hľadám pomoc pre:

Chcem nastaviť:

Nastavenie MMS:

Rýchly postup:
Aplikácie - Nastavenia – Pripojenia (horná záložka) - Ďalšie siete – Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
Ponuka (ikona 3 kociek vpravo hore) – Obnoviť predvolené
Telefón Vám vytvorí pôvodné profily Orange Internet a Orange MMS.
 
 
Manuálny postup:
Aplikácie - Nastavenia – Pripojenia (horná záložka) - Ďašie siete – Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
Nový názov prístupového bodu:
 
Meno: Orange MMS
APN: mms
Proxy: Nenastavené
Port: Nenastavené
Meno používateľa: wap
Heslo: wap
Server: Nenastavené
MMSC: imms.orange.sk
Proxy pre MMS: 213.151.208.145
Port MMS: 8799
MCC: 231
MNC: 01
Typ overenia: PAP
Typ názvu prístupového bodu: mms
Protokol APN: IPv4
Roamingový protokol: IPv4
Povoliť/zakázať názov prístupového bodu: označené
Nosič: Nešpecifikovaný
Typ operátora mobilnej virtuálnej siete: Žiadny
Hodnota operátora mobilnej virtuálnej siete: Nenastavené

Ponuka (ikona 3 kociek vpravo hore) – Uložiť:
V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby.
 
Zapnutie dátových služieb:
Aplikácie - Nastavenia – Pripojenia (horná záložka) - Ďalšie siete - Mobilné siete – Mobilné dáta (označte)
(Zelená fajka zapnuté / šedá fajka vypnuté paketové dáta)

Nastavenie Video:

Pre správnu funkčnosť streamingu z OrangeGo, m.orangeportal.sk alebo externých stránok je potrebné mať správne nastavené a zvolené pripájacie konto Orange Internet.
(V prípade že tento profil nastavený nie je, pozrite nastavenie služby Internet pre tento tablet.)

Streaming z externých stránok nevieme zagarantovať

Nastavenie Internet:

Rýchly postup:
Aplikácie - Nastavenia – Pripojenia (horná záložka) - Ďalšie siete – Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
Ponuka (ikona 3 kociek vpravo hore) – Obnoviť predvolené
Telefón Vám vytvorí pôvodné profily Orange Internet a Orange MMS.
 
 
Manuálny postup:
Aplikácie - Nastavenia – Pripojenia (horná záložka) - Ďašie siete – Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
Nový názov prístupového bodu:
 
Meno: Orange Internet
APN: internet
Proxy: Nenastavené
Port: Nenastavené
Meno používateľa: Nenastavené
Heslo: Nenastavené
Server: Nenastavené
MMSC: Nenastavené
Proxy pre MMS: Nenastavené
Port MMS: Nenastavené
MCC: 231
MNC: 01
Typ overenia: Žiadny
Typ názvu prístupového bodu: default,supl,dun,email
Protokol APN: IPv4
Roamingový protokol: IPv4
Povoliť/zakázať názov prístupového bodu: označené
Nosič: Nešpecifikovaný
Typ operátora mobilnej virtuálnej siete: Žiadny
Hodnota operátora mobilnej virtuálnej siete: Nenastavené
Ponuka (ikona 3 kociek vpravo hore) – Uložiť:
 
Prístupový bod aktivujte stlačením symbolu za jeho názvom.
V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby.
 
Zapnutie dátových služieb:
Aplikácie - Nastavenia – Pripojenia (horná záložka) - Ďalšie siete - Mobilné siete – Mobilné dáta (označte)
(Zelená fajka zapnuté / šedá fajka vypnuté paketové dáta)

Nastavenie E-mail:

Pre správnu funkčnosť tejto služby je potrebné mať správne nastavené a aktívne pripájacie konto Orange Internet. (V prípade že tento profil nastavený nie je, pozrite nastavenie služby Internet pre tento telefón.)
 
Aplikácie – E-mail
E-mailová adresa: +4219xxyyyzzz@orangemail.sk (alias@orangemail.sk)
Heslo: ABCDEF (Heslo do služby Orange mail)
"Manuálne nastav."
Aký typ konta? Konto POP3 / Konto IMAP4
 
Meno používateľa: 09XXYYYZZZ (číslo služby ku ktorej máte službu Orange mail aktivovanú)
Heslo: ****** (už je zadané)
Server POP3 / IMAP4: pop3.orangemail.sk / imap4.orangemail.sk
Typ zabezpečenia: SSL (prijať všetky certifikáty)
Port: 995 (POP3) / 993 (IMAP4)
Vymazať e-mail zo servera: Nikdy / Po vymazaní z doručenej pošty
"ikona šípky doprava" v pravo hore, tablet skontroluje nastavenia a ak sú správne, pokračujte:
 
Server SMTP: smtp.orangemail.sk
Typ zabezpečenia: TLS (prijať všetky certifikáty)
Port: 25
Vyžadovať prihlásenie: označte
Meno používateľa: 09XXYYYZZZ (číslo služby ku ktorej máte službu Orangemail aktivovanú)
Heslo: ****** (už je zadané)
"ikona šípky doprava" v pravo hore, tablet skontroluje nastavenia a ak sú správne, pokračujte:
 
Synchronizovať plán: Manuálne, každých 5min, 10min,.. 
(pokiaľ nastavíte iný interval, tak sa telefón bude pripájať na mailový server a sťahovať dáta)
Plán počas silnej prevádzky: Nikdy, každých 5min, 10min,.. 
(pokiaľ nastavíte iný interval, tak sa telefón bude pripájať na mailový server a sťahovať dáta)
Synchronizovať aplikáciu E-mail: označte
Upozorniť pri prijatí e-mailu: voliteľné
"ikona šípky doprava" v pravo hore:
 
Vaše konto je nastavené a e-mail je na ceste!
 
Pomenujte toto konto (voliteľné): Orangemail
Vaše meno (zobrazené v odchádzajúcich správach): ľubovoľné
 "Hotovo"

Parametre modelu

Ostatné informácie

VOĽBA SIEŤOVÉHO REŽIMU A ZAPNUTIE/VYPNUTIE MOBILNÝCH DÁT - (4.4.2):
Aplikácie – Nastavenia -  Pripojenia (horná záložka) Ďalšie siete – Mobilné siete:
- Mobilné dáta: zapnuté / vypnuté (zelená fajka znamená zapnuté dátové pripojenie!)
- Dátový roaming: zapnuté / vypnuté (zelená fajka znamená zapnuté dátové pripojenie v roamingu!) 
- Režim siete: LTE* / WCDMA / GSM automatické pripojenie - WCDMA / GSM automatické pripojenie - iba WCDMA - iba GSM
 
*voľba LTE bude dostupna po aktualizácii softvéru, ktorú uvoľňuje spoločnosť Samsung.
 
 
 
AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU ZARIADENIA - (4.4.2):
Aplikácie - Nastavenia - Všeobecné (horná záložka) Informácie o zariadení - Aktualizácia softvéru - Aktualizovať
 
Zariadenie sa pripojí na internet a skontroluje dostupnosť aktualizácie SW.
Podľa veľkosti aktualizácie sa rozhodnite, či zariadenie aktualizujete cez mobilné pripojenie alebo Wi-Fi pripojenie.
Pred aktualizáciou odporúčame zálohovať dôležité informacie zariadenia a pripojiť zariadenie na nabíjačku
 
 
 
PEVNÝ ZOZNAM (FDN) - (4.4.2):
Aplikácie – Telefón (ikonka sluchadla) -  Ponuka (ikonka 3kociek vpravo hore) – Nastavenie hovorov – Ďalšie nastavenia – Čísla pevnej voľby:
- Povoliť pevnú voľbu
- Zmeniť PIN2
- Pevný telefónny zoznam
 
 
 
CLIR - (4.4.2):
Aplikácie – Telefón (ikonka sluchadla) -  Ponuka (ikonka 3kociek vpravo hore) – Nastavenie hovorov – Ďalšie nastavenia – ID volajúceho:
- Predvolené sieťou
- Skryť číslo
- Zobraziť číslo
 
 
 
AUTOMATICKÉ ODMIETANIE HOVOROV - (4.4.2):
Aplikácie – Telefón (ikonka sluchadla) -  Ponuka (ikonka 3kociek vpravo hore) – Nastavenie hovorov – Odmietnutie hovoru:
- Režim automatického odmietania: Vyp / Vsetky čísla / aut. Odmietané čísla
- Zoznam automaticky odmietaných (Pridať/ editovanie/ mazanie)
 
 
 
AUTOMATICKÉ BLOKOVANIE SPRÁV - (4.4.2)
Aplikácie - Správy - Ponuka (ikonka 3kociek vpravo hore) - Nastavenia - Nastavenia nevyžiadaných správ: zapnúť / vypnúť
- Pridať do obťažujúcich čísiel: zoznam čísiel, od ktorých sú blokované správy
Pridať do obťažujúcich fráz
- Blokovanie neznámych odosielateľov: zapnúť / vypnúť
 
 
 
ZMENA VEĹKOSTI PÍSMA V ZARIADENÍ - (4.4.2)
Aplikácie - Nastavenia - Zariadenie (horná záložka) - Písmo:
- Štýl písma:
- Veľkosť písma:
 
 
 
PREPÍNANIE SPOSOBU ZOBRAZOVANIA INTERNETOVÝCH STRÁNOK VO VSTAVANOM PREHLIADAČI - (4.4.2)
Vstavaný internetový prehliadač umožnuje zobrazovať www stránky v režime mobilného zariadenia (stránky sú prispôsobené pre mobilné telefóny) alebo v úplnom režime (rovnakom ako na PC).
Zobrazovanie mobilných stránok može ušetriť množstvo prenesených dát a zároveň je stránka prisposobená pre displej mobilných zariadení.
 
Vyberať si medzi týmito režimami zobrazenia možete nasledovne:
Internetový prehliadač - Ponuka (ikonka 3kociek vpravo hore) - Zobrazenie pracovnej plochy: označte (pre úplné zobrazenie) / neoznačte (pre mobilné zobrazenie)
 
 
 
ZDIEĽANIE MOBILNÉHO INTERNETOVÉHO PRIPOJENIA CEZ WI-FI - (4.4.2):
Pre správnu funkčnosť zdieľania mobilného pripojenia je potrebné mať správne nastavený a funkčný Orange Internet. (pozrite nastavenia pre službu)
 
Aplikácie - Nastavenia - Pripojenia (horná záložka) - Zdieľanie pripojenia - Prenosný prístupový bod Wi-Fi:
Zapnite (I) , následne na prenosný pristupový bod kliknite a pokračujte kliknutím na ikonu ozubeného kolesa (vpravo hore):
 
SSID siete: pomenujte si svoj Wi-Fi prístupový bod/sieť
Skryť moje zariadenie: neoznačte (odporúčame neoznačiť, inak by sa nezobrazoval názov Wi-Fi prístupového bodu (SSID) pre ostatné zariadenia)
Zabezpečenie: otvoriť / WPA2 PSK (odporúčame zvoliť WPA2 zabezpečenie, inak by Vaša sieť nebola chránená heslom) 
Heslo: zadajte si svoje heslo pre Váš Wi-Fi prístupový bod (minimálne 8 znakov)
Zobraziť rošírené možnosti: označte
Vysielací kanál: automaticky (alebo vyberte kanál na ktorom bude vysielať Váš prístupový bod Wi-Fi)
Uložiť
 
 
 
OBNOVENIE TOVÁRENSKÝCH NASTAVENÍ - (4.4.2):
Aplikácie – Nastavenia -  Všeobecné (horná záložka) - Zálohovanie a resetovanie –
Obnoviť údaje od výrobcu – Resetovať zariadenie - Vymazať všetko