Prestigio MultiPad 7.0 Prime Duo 3G

Hľadám pomoc pre:

Chcem nastaviť:

Nastavenie Video:

Pre správnu funkčnosť streamingu na Orange World je potrebné mať správne nastavené a zvolené pripájacie konto Orange World. 
(V prípade že tento profil nastavený nie je, pozrite nastavenie služby Orange World pre tento telefón.) 
Pre správnu funkčnosť streamingu z Orange Go a externých stránok je potrebné mať správne nastavené a zvolené pripájacie konto Orange Internet.
(V prípade že tento profil nastavený nie je, pozrite nastavenie služby Internet pre tento telefón.) 
Streaming z externých stránok nevieme zagarantovať.

Nastavenie Internet:

Rýchly postup:
Nastavenia – (Bezdrôtové pripojenie a sieť) - Viac – Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
Ponuka (ikona 3 kociek vpravo hore) – Obnoviť predvolené
Telefón Vám vytvorí pôvodné profily Orange Internet a Orange MMS.
 
 
Manuálny postup:
Nastavenia – (Bezdrôtové pripojenie a sieť) - Viac – Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
Ponuka (ikona 3 kociek vpravo hore) – Nový názov prístupového bodu (APN):
 
Meno: Orange Internet
Názov prístupového bodu (APN): internet
Typ názvu prístupového bodu: default,supl
Server proxy: Nenastavené
Port: Nenastavené
Používateľské meno: Nenastavené
Heslo: Nenastavené
Server: Nenastavené
MMSC: Nenastavené
Server proxy systému MMS: Nenastavené
Port systému MMS: Nenastavené
MCC: 231
MNC: 01
Typ overenia: Nenastavené
Protokol APN: IPv4
Povoliť/zakázať názov prístupového bodu: označené
Operátor: Neurčené
Ponuka (ikona 3 kociek vpravo hore) – Uložiť
V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby.
 
 
Zapnutie dátových služieb:Nastavenia – (Bezdrôtové pripojenie a siete) - Viac - Mobilné siete – Dátové prenosy aktivované (označte)
(Modrá fajka zapnuté / šedá fajka vypnuté paketové dáta)
 

Nastavenie E-mail:

Pre správnu funkčnosť tejto služby je potrebné mať správne nastavené a aktívne pripájacie konto Orange Internet.
(V prípade že tento profil nastavený nieje, pozrite nastavenie služby Internet pre tento telefón.)
 
Aplikácie – E-mail
E-mailová adresa: +4219xxyyyzzz@orangemail.sk (xyz@orangemail.sk)
Heslo: ABCDEF (Môj asistent)
"Ručné nastavenie"
O aký typ účtu ide? POP3 / IMAP4
Používateľské meno : 09XXYYYZZZ
Heslo: ****** (už je zadané)
Server POP3 / IMAP4: pop3.orangemail.sk / imap4.orangemail.sk
Typ zabezpečenia: SSL/TLS (akceptovať všetky certifikáty)
Port: 995 (POP3) / 993 (IMAP4)
Odstraňovať e-maily zo servera: Nikdy/Po odstraneníní z doručenej pošty
"Ďalej", zariadenie skontroluje nastavenia a ak sú správne, pokračujte:
 
Server SMTP: smtp.orangemail.sk
Typ zabezpečenia: STARTTLS (akceptovať všetky certifikáty)
Port: 25
Požadovať prihlásenie: označte
Používateľské meno: 09XXYYYZZZ
Heslo: ****** (už je zadané)
 "Ďalej", telefón skontroluje nastavenia a ak sú správne, pokračujte:
 
Frekvencia kontroly doručenej pošty: Nikdy / každých 5, 10, 15, 30min 
V predvolenom nastavení odosielať e-maily z tohto účtu: označte
Upozorniť na príchod e-mailu: voliteľné
Synchronizovať e-mail z tohto účtu: označte
 "Ďalej"
 
Váš účet je nastavený, e-mail je na ceste!
 
Pomenovať tento účet (nepovinné): Orangemail
Vaše meno (zobrazené v odchádzajúcich správach): ľubovoľné
 "Ďalej"

Parametre modelu

Ostatné informácie

Manual to download:

English manual (pdf, 2.7 MB)