WiFi / LAN adaptér Huawei D-105

Hľadám pomoc pre:

Chcem nastaviť:

Nastavenie Internet:

Nastavenia zariadenia nájdete v záložke Ostatné

Parametre modelu