Huawei EchoLife HG8245W5

Hľadám pomoc pre:

Chcem nastaviť:

Parametre modelu

Model EchoLife HG8245W5 ONT
Kategória elektrozariadení 3.2.2 Sieťové zariadenia
Ethernet rozhranie 4 x RJ-45 konektor / 1Gbps
Analógové rozhranie 2 x RJ-11 konektor
Rozhrania / štandardy 4 x LAN port, 1x WAN port
Rýchlosť WiFi - 300 Mbit/s, IEEE 802.11 b/g/n/ac
Bezpečnosť WiFi - WPS, WEP, WPA2-PSK, filtrovanie podľa MAC, IP, URL
Frekvencia Wifi 2.4 GHz a 5 Ghz
Anténa interná
Signature
Obsah balenia - Pre reklamáciu zariadenie + zdroj
Recyklačný poplatok 0.08

Ostatné informácie

PRIHLÁSENIE SA DO UŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA - HUAWEI HG8245W5

Huawei HG8245W5 má z bezpečnostných dôvodov unikátne prihlasovacie údaje do svojho rozhrania aj unikátne prednastavené údaje pre prednastavené Wi-Fi siete.

Údaje sa nachádzajú na štítku, ktorý je umiestnený na zadnej strane zariadenia.


NASTAVENIE WIFI PRE HUAWEI HG8245W5

Huawei HG8245W5 je evolúciou staršieho modelu HG8245U je vybavený takmer totožným užívateľským rozhraním.

Jedným z benefitov nového zariadenia je nový systém citlivejších vonkajšich Wi-Fi Antén s lepším ziskom.

(HG8245W5 4x 5 dBi externá anténa vs. HG8245U 3x 2 dBi interná anténa)

Prednastavene údaje Wi-Fi sietí nájdete na štítku nalepenom na zadnej strane zariadenia.

 

POSTUP PRE PORT FORWARDING IPV6 - HUAWEI HG8245W5

Ak si chce IPv6 zákazník zabezpečiť dostupnosť svojich LAN zariadení z internetu cez IPv4 – port forwarding, tak si to už nemôže definovať lokálne (keďže už nemá verejnú IPv4 adresu).

Port forwarding si zákazník može „vyžiadať“ cez Port Control Protocol (PCP).

V nastavení uvedie source/LAN IPv4 adresu, port a „vonkajší“ port, na ktorý si praje preNATovať.

Túto žiadosť môže naša sieť CGN (Carrier Grade NAT) plne akceptovať a zostrojí NAT, alebo upraví „vonkajší“ port.

Pre PCP sú na CGN dovolené porty 1025-2047.

Postup pre nastavenie port forwadingu pri IPv6 na Huawei HG8245U 


ZÁLOHOVANIE NASTAVENÍ:

Možnosť zálohovať a obnoviť užívateľske nastavenia v tomto zariadenia nie je sprístupnená.