Poistenie mobilných telefónov a faktúr

Poistenie faktúr

Ak sa dostanete do zložitej situácie, napríklad prídete o svoju prácu, s platením vašich telefónnych účtov vám pomôže poisťovňa MetLife Europe Limited poisťovňa, a.s. Uzatvorte poistenie za 1 € mesačne už teraz a prvý mesiac vás poistíme bezplatne.

Poistiť sa môžete jednoducho aj zaslaním SMS správy v tvare A na krátke číslo 230 alebo podpisom Prihlášky do poistenia na všetkých predajných miestach Orangeu.

Typy poistných udalostí:

  • strata zamestnania
  • pracovná neschopnosť
  • dočasná alebo trvalá invalidita
  • smrť

V prípade vzniku poistnej udalosti a uznania nároku na vyplatenie poistného plnenia, môže poisťovňa za vás uhradiť až šesť poistných plnení vo výške priemernej mesačnej faktúry pred poistnou udalosťou, príp. jednorazovo 6-násobok priemernej faktúry pred poistnou udalosťou v závislosti od typu poistnej udalosti.