Balík starostlivosti

Ponuka Balík starostlivosti bola ukončená 7.4.2020, od tohto termínu nie sú možné nové aktivácie, ale môže ostať aktívna pre zákazníkov, ktorí nepožiadali o jej deaktiváciu. Bol nahradený novou službou Balík starostlivosti základ.

Obsahoval 100 %-né zľavy na tieto služby:

  • hovory na Zákaznícku linku 905 - prepojenie na operátora zo SR aj zo zahraničia z akejkoľvek zóny (bezplatný celý hovor z roamingu vrátane prepojenia na operátora)
  • hovory na FunFón zákaznícku linku
  • Orange kontrola spotreby cez SMS / hlasové menu 905 (v rámci SR sa neúčtuje odoslaná / prijatá SMS na / z 360, ani volanie na 905 / 9052, z roamingu je kontrola spotreby spoplatnená)
  • vydanie PUK 1 / PUK 2 kódu
  • výmena SIM karty / Duo SIM karty (nevzťahuje sa na M2M SIM, ani eSIM)
  • jednorazový podrobný rozpis hovorov (v tlačenej / elektronickej forme)
  • vystavenie kópie faktúry a iného administratívneho dokladu
  • prevod a reorganizácia telefónneho čísla
  • zmena telefónneho čísla (len poplatok za zmenu, nie poplatok za výber telefónneho čísla na želanie)