Prima karta - základné informácie

Najčastejšie otázky

 • Aktivácia Prima karty prebieha pri prvom zavolaní na ľubovoľné telefónne číslo, to znamená, že karta sa aktivuje prvým hovorom.
 • Pre úspešnú aktiváciu je potrebné, aby bola Prima karta prihlásená v sieti Orange Slovensko, čiže prvý hovor je potrebné vykonať na území SR.
 • Pri aktivácii si vyberiete komunikačný jazyk, ktorým vás bude vítať hlasové menu 444 a vaša Prima karta sa následne úspešne aktivuje.
 • Áno, prejsť na nový profil Prima Voľba je možné či už od iného operátora, alebo aj z Orange paušálu.
 • Prenos čísla od iného operátora je naozaj jednoduchý. Stačí požiadať o prenos čísla u nás v Orangei alebo cez náš e-shop a všetko vybavíme za vás. Prenos čísla trvá štandardné 4 pracovné dni po odoslaní žiadosti o prenos čísla. Za prenos čísla do Orange nie je účtovaný žiadny poplatok a číslo vám ostáva v rovnakom tvare, ako ste ho využívali u iného operátora.
 • Prechod z paušálu na Prima Voľba je možný za podmienky, že paušálne číslo nie je aktuálne vo viazanosti. Ak chcete prejsť z paušálu na Prima Voľba, stačí navštíviť ktorúkoľvek predajňu Orange a požiadať o prechod. Váš paušál sa zmení na Prima Voľba v posledný deň vášho zúčtovacieho obdobia. Po prechode na Prima Voľba dostanete 1 GB dát zadarmo. Poplatok za prechod je vo výške 12 €, ktorý sa vyúčtuje do poslednej faktúry za váš paušál.
 • Áno. Prechod z Prima karty na paušál je možný kedykoľvek a za prechod nie je účtovaný žiadny poplatok.
 • Prechod je možné zadať v našom e-shope, kde si viete vybrať vhodný paušál aj s novým telefónom. Rovnako prejsť na paušál môžete na ktorejkoľvek predajni, alebo zavolaním na Zákaznícku linku 905.
 • Ak chcete prejsť z Prima karty na paušál, podmienkou je, aby bola Prima karta aktívna aj na odchádzajúce hovory a správy. V prípade, že na vašej Prima karte máte nespotrebovaný kredit, prenesieme vám ho na fakturačný účet k paušálnemu číslu a tento preplatok sa odráta z vašej fakturácie.
 • Ak má vaša SIM karta nejakú chybu, ako napríklad strata signálu, alebo ju váš telefón nechce načítať, najprv sa uistite, že sa jedná o chybu SIM karty. Zistíte to jednoducho, svoju SIM kartu vložíte do iného zariadenia a ak chyba pretrváva, jedná sa o chybu SIM karty
 • SIM kartu vám v prípade chyby vymeníme na počkanie na ktorejkoľvek predajni Orange. Výmena SIM karty je bezplatná za podmienky, že nedošlo k mechanickému poškodeniu SIM karty. Ak ste nedopatrením poškodili SIM kartu, vymeníme vám ju za jednorazový poplatok 10 €.
 • V takom prípade bezodkladne kontaktuje Zákaznícku linku 905, aby sme vašu kartu zablokovali pred zneužitím. Pre blokovanie SIM karty budete potrebovať overovací údaj, ktorým je vyrobené číslo SIM karty, alebo PUK kód vydaný k SIM karte. Oba tieto údaje nájdete v predajnom obale, ktorý ste dostali pri kúpe Primy, alebo pri poslednej výmene vašej SIM karty. Preto je dobré si obal od SIM karty vždy ponechať.
 • Po zablokovaní môžete požiadať o vydanie novej SIM karty na ktorejkoľvek predajni Orange. Kartu vám vystavíme na počkanie, ostane vám aj vaše telefónne číslo, zachová sa výška kreditu a za výmenu zaplatíte jednorazovo 10 €.
 • Ak zadáte 3 krát nesprávny PIN kód pri zapínaní vášho telefónu, SIM karta sa zablokuje a bude si od vás žiadať PUK kód.
 • PUK kód nájdete v obale od vašej SIM karty na stieracom políčku. Preto je dobré si obal zo SIM karty uchovať.
 • Ak do svojho zariadenia potrebujete inú veľkosť SIM karty, stačí prísť na ktorúkoľvek predajňu Orange a my vám kartu vymeníme na počkanie za jednorazový poplatok 10 €.
 • Aktuálne predávame všetky SIM karty v univerzálnej veľkosti, čo znamená, že SIM kartu si z balenia vylomíte v takej veľkosti, akú potrebujete.
 • Pred vycestovaním vám odporúčame preveriť aktívnosť služby Roaming, dostupnosť siete v krajine kam cestujete a cenu služieb v danej krajine.
 • Ceny v roamingu a zmluvných operátorov nájdete v našom cenníku
 • Od 15. 6. 2017 platí takzvaný Európsky roaming aj pre Prima karty. To znamená, že v rámci celej EÚ voláte, píšete a dátujete ako doma na Slovensku. Pozor však na Európske krajiny, ktoré nepatria do EÚ, ako napríklad Švajčiarsko či Ukrajina.
 • Služba Clip zabezpečuje, že ak vám niekto volá, na displayi sa vám zobrazí číslo volajúceho. Ak máte volajúceho uloženého v kontaktoch, zobrazí sa vám priamo jeho meno.
 • Služba Clip je aktivovaná automaticky a bezplatne spolu s novou Prima kartou. Ak chcete službu aktivovať dodatočne, stačí poslať bezplatnú SMS v tvare CLIP A na číslo 444. Aktivácia služby je bezplatná.
 • Služba Clir slúži na utajenie vášho čísla pri odchádzajúcich hovoroch. To znamená, že ak ju zapnete, ten, komu voláte, neuvidí vaše telefónne číslo, ale bude sa mu na displayi zobrazovať „Neznáme číslo“.
 • Službu Clir si aktivujete SMS správou v tvare CLIR A na číslo 444. Za službu, ani za SMS neplatíte žiadny poplatok. Ak sa rozhodnete službu deaktivovať, stačí poslať SMS v tvare CLIR D na číslo 444.
 • Nastavenie, či sa má alebo nemá zobrazovať vaše telefónne číslo keď niekomu voláte, viete pri službe CLIR meniť v nastaveniach hovoru. Najčastejšie sa jedná o položku „Skryť moju identifikáciu“. Ak zvolíte možnosť áno, vaše číslo sa nebude zobrazovať.
 • Áno, s Prima kartou sa viete stať členom Navzájom zadarmo a volať, či písať si so svojimi blízkymi neobmedzene a bezplatne.
 • O pridanie skupiny musí požiadať zriaďovateľ skupiny Navzájom zadarmo, čiže zákazník s paušálom od Orangeu.
 • Po úspešnom pridaní do skupiny vám príde SMS správa. Správami vás budeme informovať aj v prípade akýchkoľvek zmien v skupine Navzájom zadarmo, alebo aj v prípade zrušenia skupiny, či členstva.
 • Dobíjaciu kartu Prima Voľba si môžete zakúpiť jednoducho cez e-shop, a v ktorejkoľvek predajni Orange.