Neprimerané využívanie roamingových služieb v EÚ

To nás mrzí. Povedzte nám prosím, čo vám na stránke chýbalo:
Ak od nás potrebujete odpoveď, kontaktuje nás priamo.

V rámci EÚ, v Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande využívate svoje paušály za rovnakých podmienok ako na Slovensku (čerpáte voľné jednotky bez príplatkov a po ich vyčerpaní platíte ceny ako doma). Každý operátor sa však môže chrániť pred zneužívaním roamingu a účtovať zákazníkom príplatky za hovory, SMS alebo dáta prenesené v týchto krajinách.


Výšky roamingových príplatkov platné od 1.1.2021 do 31.12.2021

  • Volania - odchádzajúce hovory 0,038 €/min
  • SMS 0,012 €/SMS
  • Dáta 0,0036 €/MB

V akých prípadoch môže Orange Slovensko účtovať roamingové príplatky?

Orange Slovensko vám môže účtovať roamingové príplatky v prípade, ak ste za posledné 4 mesiace strávili v krajinách EÚ, Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku viac ako 50% času a zároveň ste v týchto krajinách spotrebovali viac ako 50% odchádzajúcich minút, SMS alebo dát. Po uplynutí 4 mesiacov budete upozornený SMS správou o zmene vášho správania. Ak sa však do 14 dní od doručenia SMS správy nič nezmení, bude vám účtovaný roamingový príplatok pre službu, kde porušenie nastalo. Vašu aktivitu vyhodnocujeme vždy za posledné 4 mesiace.

V prípade, že sa vrátite na Slovensko a strávite na Slovensku viac ako 50% času a/alebo spotrebujete viac ako 50% minút, SMS alebo dát, Orange Slovensko vám prestane účtovať roamingový príplatok.


O každej zmene-zapnutí/vypnutí príplatku budete informovaní notifikačnými správami.

Roamingový príplatok vám môže byť účtovaný aj v prípade ak v zahraničí prenesiete viac dát ako určuje hranica korektného využívania služieb.