Zyxel VMG1312

Zyxel 1312 pre službu DSL slúži pre pripojenie k internetu. V prípade, že máte od nás okrem internetu aj televíziu, je potrebné tento router vymeniť za iný typ zariadenia (Zyxel 3927).

Pozrite si vaše zariadenie a príslušenstvo:


Najdôležitejšie je správne zapojenie zariadenia.

Pozrite si správne zapojenie routra Zyxel VMG1312 do internetu, elektriky a k zariadeniam:

Zo zásuvky pripojte zariadenie zeleným alebo červeným káblom (s úzkou koncovkou RJ-11). Samozrejme môžete využiť aj vlastný kábel s takouto koncovkou. Zo zásuvky ho pripojíte do šedého vstupu DSL.

Zariadenia, ako napríklad PC alebo notebook, pripojte žltým, alebo čiernym káblom (široká koncovka RJ-45). Zariadenia môžete pripojiť podľa potreby do ktoréhokoľvek výstupu LAN1, 2, 3 a 4.

V prípade zapojenia cez splitter (rozbočovač), odporúčame splitter odpojiť a kábel prepojiť zo zásuvky priamo do routra.

Neodporúčané zapojenie:


V prípade, že máte všetko správne zapojené, skontrolujte prosím diódy na routri.

Diódy a možné riešenia:

LED dióda Farba diódy Stav Popis Riešenie
Power
ilustračná ikona
Zelená Svieti Zariadenie je zapnuté a pripravené na používanie.
Bliká Prebieha automatický test po spustení zariadenia. Počkajte, pokiaľ dióda nebude svietiť.
Červená Svieti Automatický test bol neúspešný alebo nastala iná chyba. Zariadenie vyberte a opäť pripojte k elektrickej sieti.
Bliká Zariadenie je vypnuté. Zapnite zariadenie.
Internet
ilustračná ikona
Zelená Svieti Zariadenie úspešne nadviazalo pripojenie na internet.
Bliká Nadväzuje sa pripojenie, prebieha prenos dát.
Červená Svieti Pripojenie zlyhalo. Príčin môže byť viacero. Zariadenie reštartujte (odpojte na 10 sekúnd z elektrickej siete).
Nesvieti Zariadenie nie je pripojené na internet. Pokračujte ďalej v tomto návode a zariadenie resetujte a nastavte.
LAN 1-4
ilustračná ikona
Zelená Svieti K portu LAN je pripojený počítač alebo iné sieťové zariadenie.
Bliká Prebieha príjem alebo odosielanie dát na konkrétnom porte LAN.
Nesvieti Wi‑Fi router nezistil pripojené ethernetové zariadenie do portu LAN. Skontrolujte správne zapojenie zariadení do LAN portov.
WPS/WLAN
ilustračná ikona
Zelená Svieti Bezdrôtová sieť je aktívna.
Bliká Wi‑Fi router komunikuje s bezdrôtovými zariadeniami.
Oranžová Bliká Prebieha proces pripojenia prostredníctvom WPS.
Nesvieti Bezdrôtová sieť je vypnutá. Zapnite Wi‑Fi tlačidlom na zadnej strane (podržte pre zapnutie WPS).
DSL
ilustračná ikona
Zelená (aDSL)

Oranžová (vDSL)
Svieti Linka DSL je pripojená.
Bliká Zariadenie uskutočňuje inicializáciu DSL linky.
Nesvieti Linka DSL nie je pripojená. Skontrolujte správne zapojenie.

Ak máte všetko správne a napriek tomu internet nefunguje, je potrebné spraviť posledný úkon - RESET ZARIADENIA.

Reset spravíte stlačením tlačidla v malej dierke vedľa LAN4 - obrázok (použite nejaký tenký predmet) po dobu cca 20 sekúnd. Zariadenie zhasne a následne sa opäť zapne. Pre opätovné načítanie routra prosím počkajte dokým sa nerozsvietia diódy (cca 30 sekúnd).

Po resete zariadenia sa vymaže konfigurácia zariadenia a je potrebné ho nastaviť nanovo.

V prípade že ste tlačidlo pustili skôr, ako sa stihlo zariadenie resetovať, môžete reset vykonať aj opakovane.
V prípade, že reset zariadenia nepomohol, obráťte sa prosím na technickú podporu spoločnosti Orange.


Po úspešnom resete zariadenia sa vám vymazali prístupové údaje (meno a heslo) pre pripojenie k internetu. Ak tieto údaje nemáte, kontaktujte technickú podporu, ktorá vám meno a heslo vie poskytnúť.

Pripojte sa k zariadeniu cez kábel, alebo Wi‑Fi. Aj keď internet nefunguje, pripojenie k routru sa nadviaže.

Do URL adresy v prehliadači zadajte

IP ADRESU: 192.168.100.1 a potvrďte.

Otvorí sa vám prihlasovacia stránka do routra Zyxel VMG1312, kde zadáte:

meno: admin

heslo: admin

Potvrďte tlačidlom Login.

Zariadenie vás vyzve na zmenu hesla.

Predvolené heslo: admin nie je bezpečné.

Pre vyššiu bezpečnosť odporúčame, aby vaše nové heslo do routra:

 • malo aspoň 8 znakov
 • obsahovalo aspoň 1 veľké písmeno
 • obsahovalo aspoň 1 malé písmeno
 • obsahovalo aspoň 1 číslo

Potvrďte tlačidlom Apply.

Po zmene hesla sa automaticky spustí sprievodca rýchlym nastavením: QUICK START WIZARD, ktorý nastavte podľa obrázkov.

(GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague

Meno a heslo pre prístup do siete internet. Ak nemáte meno a heslo, je potrebné kontaktovať technickú podporu.

Potvrďte tlačidlom Next.

Po rýchlom nastavení môžete zavrieť QUICK START červeným krížikom.


Ak ste mali nastavené vlastné pomenovanie a heslo na sieť Wi‑Fi, po resete sa aj tieto údaje zresetovali na predvolené údaje od výroby.

Prednastavené MENO Wi‑Fi siete a HESLO pre pripojenie k Wi‑Fi nájdete na štítku na zadnej strane routra:

Potvrďte tlačidlom Save.

Pre nastavenie vlastného mena Wi‑Fi siete zvoľte v spodnej ponuke NETWORK SETTINGS.

Vyberte položku WIRELESS.

V položke Wireless Network Name (SSID) si môžete zvoliť vlastný názov Wi‑Fi siete.

V ponuke nižšie si nastavíte vlastné heslo pre pripojenie k Wi‑Fi.
Ak necháte zaškrtnutú položku GENERATE PASSWORD AUTOMATICALLY, heslo bude automaticky nastavené routrom.

Potvrďte tlačidlom Apply.


Často kladené otázky a odpovede

Čo je WPS?

Niektoré zariadenia nemajú displej a preto pri pripojení k sieti Wi‑Fi nie je možné na nich zadať heslo. Tlačidlo WPS umožní týmto zariadeniam pripojenie k Wi‑Fi sieti bez potreby hesla. Funkciu WSP je potrebné zapnúť v menu vášho routra:

 • Network setting
 • Wireless
 • WPS
 • Method 1

Po kliknutí na Connect sa pripojte k zariadeniu do 2 minút.

Nesvieti mi dióda zemegule.

Dióda indikuje pripojenie k internetu.

Nesvieti mi dióda DSL.

Skontrolujte, či máte správne zapojený kábel do vstupu DSL. Dióda je vypnutá, ak router nerozpoznal zdroj DSL signálu zapojený do routra.

Internet mi ide pomaly.

Meranie rýchlosti vášho internetu odporúčame vždy vykonať so zariadením pripojeným cez kábel. Meranie cez Wi‑Fi nie je presné, pretože pripojením cez Wi‑Fi môže byť signál rušený a nemusí fungovať správne.

Meranie odporúčame cez stránku speedtest.net k serveru Orange Slovakia (z ponuky vyberte tento server).

Ak ste meranie vykonali a budete kontaktovať technickú podporu, poznačte si namerané údaje:

 • ping
 • download
 • upload

Po zmene internetového balíka mi nefunguje internet.

Pri zmene zo staršieho programu aDSL (napríklad DSL 8, DSL 15, Home Basic DSL) na novšiu technológiu vDSL je potrebné opätovne nastaviť váš router.

Dióda DSL mi svietila na zeleno, teraz svieti na oranžovo.

Pri zmene zo staršieho aDSL programu na novšiu technológiu vDSL sa zmení farba diódy. Zelená dióda znamená že využívate aDSL technológiu, oranžová znamená že ste pripojení cez novšiu vDSL technológiu.

Môžem si od Orange zobrať aj televíziu?

Áno. Pri zmene programu z Internet na program Internet + Televízia je však potrebná výmena zariadenia. Váš router Zyxel VMG1312 je potrebné vymeniť na zariadenia Zyxel VGM 3927.