DSL internet

So zriadením a inštaláciou služby DSL internet do vašej domácnosti vám v Orangei radi pomôžeme, aby všetko prebehlo hladko.

Akú rýchlosť DSL internetu si môžem vybrať?

Rýchlosť na vašej adrese sa môže líšiť v závislosti od dostupného pokrytia. Túto službu poskytujeme prostredníctvom siete nášho partnera Slovak Telekom na 2 typoch technológií pomalšom aDSL pripojení, alebo rýchlejšom vDSL pripojení. Pre overenie rýchlosti, ktorá je na vašej adrese dostupná, odporúčame spísanie nezáväznej objednávky. Následne overíme u partnera, aký program je možné zriadiť u vás doma. Objednávka cez Orange e-shop je navyše bez rizika, do 14-dní od spustenia môžete službu bez udania dôvodu zrušiť.

Názov programu Maximálna teoreticky dosiahnuteľná rýchlosť sťahovania/odosielania dát
Základný aDSL do 15 / 3 Mbit/s
Základný vDSL do 15 / 3 Mbit/s
Stredný vDSL do 30 - 70 / 6 Mbit/s

Služba je pre zákazníkov bez dátového limitu.

Ako prebieha inštalácia?

Inštaláciu služby zabezpečuje náš partner Slovak Telekom, a.s. Pred zriadením pripojenia dôjde na strane nášho partnera k prevereniu možnosti zriadenia internetovej prípojky a zriadenie pripojenia trvá obvykle do 2 týždňov.

 1. 1

  Objednávka v Orange

  Spísanie novej aktivácie DSL.

 2. 2

  Technická obhliadka/inštalácia

  Kontrola požiadavky a technické overenie. Vykonáva sa maximálne do 15 pracovných dní od spísania aktivácie.

 3. 3

  Vyhodnotenie stavu

  V prípade ak je pripojenie možné, budete o tom notifikovaný cez SMS a inštalačný technik zrealizuje pripojenie do max 15 pracovných dní. V prípade nemožnosti pripojenia budete taktiež notifikovaný cez SMS.

 4. 4

  Doručenie DSL Wi-Fi routera

  Následne vám bude doručený Wi-Fi router a bude vám zaslaná SMS s prihlasujúcimi údajmi do služby.

Neustále vyvíjame úsilie o skrátenie inštalačného procesu, napriek tomu v niektorých prípadoch trvá zriadenie služby viac ako 2 týždne. Ak vás do 30 dní od objednania nikto nekontaktoval v súvislosti s technickou obhliadkou, neváhajte nás kontaktovať. Účtovanie služby sa spustí až po jej skutočnom zriadení vo vašej domácnosti.

Prenos pevného internet DSL do Orangeu

Prenos internetu do Orangeu môže trvať 30 až 62 dní od podpisu zmluvy v závislosti odo dňa objednania a výpovednej lehoty na strane Slovak Telekomu. Pri prenose pevného internetu z Telekomu do Orangeu technik neinštaluje novú prípojku alebo zásuvky. Na prístup do internetu sa použije vaša aktuálna telefónna zásuvka, v ktorej máte pripojený pôvodný DSL modem od Telekomu. Do Orangeu je možné preniesť iba internet DSL zo spoločnosti Slovak Telekom.

 1. 1

  Objednávka v Orange

  Spísanie prenosu DSL a odovzdanie modemu zákazníkovi. Odoslanie požiadavky do Slovak Telekomu.

 2. 2

  Kontrola požiadavky

  Kontrola požiadavky a zadaných parametrov pri prenose.

 3. 3

  Akceptácia požiadavky

  V prípade akceptácie požiadavky budete notifikovaný SMS správou. Po akceptácii začína plynúť výpovedná lehota v Slovak Telekom.

 4. 4

  Zaslanie prihlasovacích údajov

  Zaslanie SMS s menom a heslom do služby.

Riešenie technických problémov

V prípade, že máte router v prenájme, garantujeme jeho výmenu bez poplatku. Na zariadenia zakúpené v hotovosti poskytujeme štandardnú záruku 2 roky.

Nefunguje vám internet? Zo skúsenosti vieme, že komplikácie je možné často vyriešiť jednoduchými krokmi.

Najčastejšie otázky