Možnosti a spôsoby deaktivácie vyúčtovania služby alebo tovaru tretej strany

Apple

Deaktivácia služieb zakúpených prostredníctvom Apple Store sa realizuje cez https://support.apple.com/sk-sk/HT202039.

Google

Deaktivácia služieb zakúpených prostredníctvom Google Play sa realizuje cez kontaktný formulár https://support.google.com/googleplay/answer/2479637?hl=sk&ref_topic=3364671

Rozpis zakúpených služieb nájdete na https://play.google.com/store/account

Audiotex

Službu audiotexových volaní si môžete deaktivovať (zablokovať) prostredníctvom zákazníckej linky 905 (+421 905 905 905) alebo ktoréhokoľvek predajného miesta spoločnosti Orange.

Doplnkové služby - Poistenie

O deaktiváciu poistení, ktoré máte aktívne ako doplnkové služby k vášmu paušálu/programu, môžete požiadať prostredníctvom zákazníckej linky 905 (+421 905 905 905) alebo ktoréhokoľvek predajného miesta spoločnosti Orange.

Poistenie majetku a zodpovednosti Domino Generali

O deaktiváciu poistenia majetku a zodpovednosti Domino Generali, ktoré máte aktívne ako doplnkovú službu k vášmu paušálu/programu, môžete požiadať prostredníctvom ktoréhokoľvek predajného miesta spoločnosti Orange.

Úrazové poistenie MetLife

O deaktiváciu Úrazového poistenia MetLife, ktoré máte aktívne ako doplnkovú službu k vášmu paušálu/programu, môžete požiadať prostredníctvom MetLife zákazníckej linky na telefónnom čísle 0850 23 24 25, v pracovných dňoch v čase 8:00 – 19:00 alebo prostredníctvom ktoréhokoľvek predajného miesta spoločnosti Orange.

Bezpečné poistenie zariadení

O deaktiváciu Bezpečného poistenia zariadení, ktoré máte aktívne ako doplnkovú službu k vášmu paušálu/programu, môžete požiadať písomne cez spoločnosť Cardif alebo prostredníctvom ktoréhokoľvek predajného miesta spoločnosti Orange.

Jednorazové platby za služby alebo tovary tretej strany cez SMS

Pre jednorazové nákupy služieb (napríklad: Parkovné, Cestovné lístky, Tipovanie - dobitie kreditu, myPay, Platbamobilom.sk, Poistenie ...) nie je možné deaktivovať vyúčtovanie zakúpenej služby, ide o jednorazový nákup, ktorý už prebehol. Informácie o cenách a podmienkach uvádza prevádzkovateľ konkrétnej služby. V prípade reklamácie vyúčtovania je potrebné sa obrátiť na poskytovateľa služby alebo tovaru tretej strany uvedeného na Vašej faktúre.

Pre Tipovanie je v niektorých prípadoch možné storno stávky, o podmienkach storna je potrebné sa informovať priamo u poskytovateľa stávkovania, nakoľko sa podmienky môžu líšiť nie len u jednotlivých poskytovateľov stávkovania ale aj pre jednotlivé typy stávok (štandardne je deaktivácia možná v rozmedzí 5 až 15 minút od uzavretia stávky).

Pre rozpis zakúpených služieb prostredníctvom Platbamobilom.sk, sa prihláste na www.platbamobilom.sk, v časti "Pre zákazníkov"

Pre rozpis zakúpených služieb prostredníctvom myPay, sa prihláste na www.web.mypay.sk, v časti "Môj MyPay"

Predplatné služieb tretích strán cez SMS

Predplatné služieb tretích strán, zakúpené cez SMS (napríklad: Azet plus, predplatné Modrýkoník.sk, Voyo...) je možné deaktivovať prostredníctvom odoslania SMS. Presné znenie kľúčového slova na deaktiváciu a skrátené číslo, na ktoré je potrebné SMS odoslať nájdete v SMS správe potvrdzujúcej aktiváciu služby alebo na webových stránkach poskytovateľa. V prípade, že ste SMS vymazali, alebo poskytovateľ služby informáciu o deaktivácii v SMS neuviedol, môžete sa na spôsob deaktivácie informovať prostredníctvom zákazníckej linky 905 (+421 905 905 905) alebo ktoréhokoľvek predajného miesta spoločnosti Orange.

MAX

O deaktiváciu doplnkovej služby MAX, ktorá je aktivovaná prostredníctvom spoločnosti Orange Slovensko a.s., môžete požiadať prostredníctvom zákazníckej linky 905 (+421 905 905 905) alebo ktoréhokoľvek predajného miesta spoločnosti Orange.

Služby spoločnosti ESET

O deaktiváciu doplnkových služieb spoločnosti ESET, ktoré sú aktivované prostredníctvom spoločnosti Orange Slovensko a.s., môžete požiadať prostredníctvom zákazníckej linky 905 (+421 905 905 905) alebo ktoréhokoľvek predajného miesta spoločnosti Orange.