Informácie pre zákazníkov

Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., na základe § 42 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 až 5 Všeobecného povolenia č. 1/2011 vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky.