Nevhodný a nelegálny obsah

Mobilné telefóny a používanie internetu sú neoddeliteľnou súčasťou života množstva detí a mladých. Väčšinou ich ovládajú lepšie ako rodičia. Okrem pozitív, ktoré nové technológie prinášajú, však predstavujú aj riziko zneužitia, šikanovania alebo môžu inak ohroziť bezpečnosť či vývoj detí. Na internete sa môže dieťa navyše stretnúť s obsahom, ktorý je pre jeho vekovú skupinu považovaný za nevhodný alebo je dokonca nezákonný.

Aký je rozdiel medzi nelegálnym a nevhodným obsahom?

Nelegálny obsah webových stránok je v rozpore s právnym poriadkom SR. Ide najmä o obsah, ktorý môže napĺňať skutkovú podstatu trestných činov ako sú výroba, rozširovanie alebo prechovávanie detskej pornografie, ohrozovanie mravnosti, týranie zvierat a iné neakceptovateľné javy, hraničiace s trestnou činnosťou.

Nevhodný obsah webových stránok je dovolený zákonom, ale svojou povahou je nevhodný pre neplnoleté osoby, teda mladšie ako 18 rokov. Ide najmä o zobrazovanie nahoty a ľudskej sexuality.

Orange má záujem, aby boli deti pred nelegálnym a nevhodným obsahom na internete chránené. Preto spolupracuje s organizáciou Internet Watch Foundation, ktorej hlásenia nelegálneho obsahu adresuje a následne nelegálne stránky blokuje. V roku 2013 sa Orange stal tiež partnerom projektu stopline.sk – občianskeho združenia eSlovensko, ktorého hlavným cieľom je prevádzkovanie národného centra pre nahlasovanie nezákonného a nevhodného obsahu alebo činností na internete. Združenie je členom medzinárodnej siete INHOPE, v rámci ktorej zdieľa skúsenosti iných národných centier a organizácií pre bezpečnosť informačných technológií.

Ak aj vy na nevhodný či nelegálny obsah narazíte, môžete nám ho nahlásiť na Zákazníckej linke 905 alebo priamo cez nahlasovací formulár. Viac o téme zistíte aj na našom webe beznastrah.online.

Nahlasovací formulár

Prejsť na beznastrah.online