Orange pokračoval vo výraznom získavaní zákazníkov fixného internetu, TV a konvergentných služieb aj v prvom polroku 2020

Orange pokračoval vo výraznom získavaní zákazníkov fixného internetu, TV a konvergentných služieb aj v prvom polroku 2020

K 30. júnu 2020 evidoval Orange 214 tisíc zákazníkov pevného internetu prostredníctvom technológií FTTH, DSL a fixného LTE, čo predstavuje 13-percentný medziročný nárast. Naďalej rástol aj počet zákazníkov TV služieb, ktorých bolo ku koncu júna už 122 tisíc, o takmer 40 % viac než v rovnakom období predchádzajúceho roka.

Popri významnom náraste počtu zákazníkov fixného internetu a televízie zaznamenal Orange aj výrazný nárast počtu zákazníkov využívajúcich konvergentné služby, čiže mobilné a fixné služby v jednom balíku. Ich počet ku koncu prvého polroka 2020 medziročne stúpol o 87 % a prekročil 97 tisíc.

Orange celkovo evidoval 2,729 mil. aktívnych zákazníkov mobilných služieb, z čoho viac než 2,2 mil. predstavujú zákazníci mobilných fakturovaných služieb, vďaka čomu aj naďalej zostáva jednotkou na mobilnom trhu.

Hoci bol Orange v prvom polroku v súvislosti s dopadmi koronakrízy nútený prispôsobiť svoje strategické priority aktuálnej situácii, naďalej rástol v oblasti fixného internetu a TV. Darilo sa mu to aj vďaka zjednodušeniu a zatraktívneniu ponuky vrátane ponuky konvergentných služieb Love. Aj táto skutočnosť spolu s rozšíreným atraktívnym TV obsahom, predovšetkým detským a športovým, sa podpísala pod takmer 40 % medziročný nárast počtu zákazníkov TV služieb.

„Okrem nárastu počtu zákazníkov TV služieb sa nám úspešne darilo získavať nových zákazníkov pevného internetu aj konvergentných služieb. Tento výsledok považujeme za veľmi dôležitý, nakoľko je potvrdením správnosti našej stratégie rozvíjať sa v oblasti konvergentných, fixných a digitálnych služieb,“ vyzdvihuje pozitíva uplynulého polroka generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko Federico Colom.

„Okrem toho sa nám podarilo zrealizovať plán rozšírenia dostupnosti našej digitálnej televízie cez káblové pripojenie na väčšinu územia Slovenska. Tá je teraz, podobne ako pevný internet, dostupná pre zákazníkov vďaka spolupráci s partnermi už aj tam, kde Orange vlastnú sieť nemá. Som presvedčený, že nám to prinesie zaujímavé výsledky v budúcnosti,“ zdôrazňuje Colom.

Oblasť mobilných portácií je dlhodobo stabilná, hoci v druhom kvartáli Orange zaznamenal pozitívne trendy. Rozdiel medzi počtom zákazníkov, ktorí si prenášajú svoje číslo do a z Orangeu, sa neustále zmenšuje. Počet zákazníkov, ktorí prešli so svojím číslom z Orangeu k iným operátorom, medziročne klesol o takmer 11 % na 36 tisíc. Naopak, preniesť si svoje číslo do Orangeu od iných operátorov sa rozhodlo takmer 35 tisíc zákazníkov. Napriek takmer vyrovnanej bilancii prenesených čísel celkový počet zákazníkov mobilných služieb medziročne klesol o 2,3 %. Stojí za tým predovšetkým pokles počtu zákazníkov mobilného internetu a predplatených služieb.

Prevádzka v mobilnej dátovej sieti sa vyvíjala adekvátne situácii, keď väčšina ľudí bola odkázaná na komunikáciu prostredníctvom digitálnych technológií. V prvom polroku 2020 preniesli zákazníci Orangeu v mobilnej dátovej sieti o 36 % viac dát ako v prvom polroku roku 2019, pričom 84 % z celkového objemu 19,4 mil. GB bolo prenesených v 4G sieti, ktorá je aktuálne dostupná pre 96,4 % populácie vo všetkých 141 mestách a 1 908 obciach na Slovensku. V 529 339 domácnostiach v 62 mestách je pre zákazníkov dostupná optická sieť od Orangeu.

Orange dosiahol výnosy vo výške 261,2 mil. eur

Najväčší dopad na vývoj prevádzkových a finančných ukazovateľov v prvom polroku 2020 mala situácia s pandémiou koronavírusu. „Prvý polrok nebol jednoduchý, avšak vyvíjal sa v súlade s našimi očakávaniami. Nepriaznivá situácia s koronakrízou znamenala úpravu našich strategických priorít, čo sa premietlo aj do našich finančných výsledkov,“ hodnotí generálny riaditeľ najväčšieho mobilného operátora. Počas koronakrízy sa Orange sústredil predovšetkým na zachovanie zdravia a konektivity svojich zákazníkov, zamestnancov aj partnerov, predstavil viaceré bezplatné benefity pre svojich zákazníkov, pomáhal cez Fond pomoci Nadácie Orange. Za veľký úspech v danej situácii považuje, že sa mu po celý čas podarilo udržať predajnú sieť otvorenú pre zákazníkov a pri takmer 90 % zamestnancov pracujúcich na diaľku dokázal plnohodnotne fungovať a poskytovať kvalitné služby. V neposlednom rade spoločnosť udržala plnú zamestnanosť aj výšku platov pre interných zamestnancov, ako aj svoju franšízovú sieť, vrátane predajných miest.

Po dosiahnutí vyrovnaných výnosov v prvom kvartáli, počas druhého kvartálu roku 2020, keď bol Orange spolu s celým telekomunikačným sektorom zasiahnutý koronakrízou, zaznamenal 6,86 % pokles výnosov, čo výrazne ovplyvnilo celkové výsledky prvého polroka. Výnosy spoločnosti Orange Slovensko k 30.6.2020 vykazované podľa štandardov IFRS 15 medziročne klesli o 3,5 % a dosiahli výšku 261,2 mil. eur. Pokles spôsobil najmä viac než 9-percentný pokles výnosov z predaja zariadení, ako aj dopad výnosov z roamingu v rámci výnosov z predaja služieb v dôsledku korony. Výnosy z predaja služieb dosiahli 210 mil. eur, čo je o 2 % menej ako v rovnakom období uplynulého roka. Za medziročným 4 % poklesom zisku EBITDaL vidí spoločnosť predovšetkým pokles výnosov. „Napriek vplyvu COVID 19 sme pokračovali v modernizácii našej rádiovej siete. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sme investície do tohto projektu navýšili, naše celkové investície medziročne vzrástli o 3 milióny eur,“ uzatvára Federico Colom.

Štatistiky

Finančné ukazovatele (v mil. eur) H1 2020 H1 2019 medziročná zmena
Celkové výnosy 261 271 -3,5 %
výnosy zo služieb 210 214 -2,0 %
výnosy zo zariadení 52 57 -9,4 %
EBITDAaL 91 95 -4,0 %
CAPEX 41 38 7,2 %
Prevádzkový Cash Flow (EBITDaL-CAPEX) 50 57 -11,5 %
Počty zákazníkov (v tis.) H1 2020 H1 2019 medziročná zmena
Zákazníci mobilných služieb 2 729 2 793 -2,3 %
Zákazníci pevného internetu 214 189 13,3 %
Zákazníci TV služieb 122 87 39,4 %
Zákazníci konvergentných služieb 97 52 87,4 %