Samsung Galaxy Watch 46 mm eSIM

Nastavenia hlasových a dátových služieb pre Samsung Galaxy Watch 46mm eSIM s operačným programom Tizen 4.0.

Samsung Galaxy Watch 46 mm eSIM

Nastavenia pre mobilné dáta

 1. Menu
 2. Nastavenia
 3. Pripojenia
 4. Mobilné siete:

Pripojiť hodinky k rovnakej sieti ako telefón? X - Nie

Mobilné siete: automaticky zapnúť a vypnúť / vždy zapnuté / vždy vypnuté
Mobilné dáta: zapnúť / vypnúť
Dátový roaming: zapnúť / vypnúť
Režim siete: 4G - 3G / Iba 3G
Operátori sietí: hľadať siete / vybrať automaticky
Názvy APN: pozrite nastavenia pre Orange Internet a Orange MMS

Nastavenie pre Orange Internet

 1. Menu
 2. Nastavenia
 3. Pripojenia
 4. Mobilné siete:

Pripojiť hodinky k rovnakej sieti ako telefón? X - Nie

 1. Názvy APN
 2. Internet
 3. Vytvoriť:
Meno: Orange Internet
APN: internet
Proxy: Nenastavené
Port: Nenastavené
Užívateľské meno: Nenastavené
Heslo: Nenastavené
Server: Nenastavené
Typ overenia: Žiadny
Protokol APN: IPv4
Roamingový protokol pre názov prístupového bodu: IPv4
 1. Ulož

Prístupový bod aktivujte stlačením symbolu za jeho názvom.
V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby.

Zapnutie dátových služieb:

 1. Menu
 2. Nastavenia
 3. Pripojenia
 4. Spotreba dát:
Mobilné dáta: Zapnuté (farebná značka zapnuté / šedá značka vypnuté mobilné dáta)