Android 13 - One UI 5.1

Nastavenia hlasových a dátových služieb pre smartfóny Samsung so systémom Android 13 - One UI 5.1.

logo Samsung

Orange Internet

Rýchly postup

 1. Nastavenia
 2. Pripojenia
 3. Mobilné siete
 4. Názvy APN (v spodnej časti vyberte SIM / SIM2)
 5. Možnosti (ikona 3 bodiek vpravo hore)
 6. Obnoviť predvolené

Telefón vám v priebehu pár sekúnd obnoví profily Orange Internet a Orange MMS. Profil Orange internet aktivujte guličkou vpravo. V prípade nefunkčnosti odporúčame vypnúť a zapnúť telefón. Ak po reštarte zariadenia nie je služba funkčná, prejdite na manuálny postup.

Manuálny postup

 1. Nastavenia
 2. Pripojenia
 3. Mobilné siete
 4. Názvy APN (v spodnej časti vyberte SIM / SIM2)
 5. Pridať
Názov: Orange Internet
APN: internet
Proxy: Nenastavené
Port: Nenastavené
Meno používateľa: Nenastavené
Heslo: Nenastavené
Server: Nenastavené
MMSC: Nenastavené
Proxy pre MMS: Nenastavené
Port MMS: Nenastavené
MCC: 231
MNC: 01
Typ overenia: Žiadny
Typ názvu prístupového bodu: default, dun, supl, xcap, email
Protokol APN: IPv4
Roamingový protokol pre názov prístupového bodu: IPv4
Nosič: Nešpecifikované
Typ operátora mobilnej virtuálnej siete: SPN
Hodnota operátora mobilnej virtuálnej siete: Orange
 1. Možnosti (3 bodiek hore)
 2. Uložiť

Aktivujte profil Orange Internet guličkou vpravo. Aktívny prístupový bod Orange Internet bude farebne zvýraznený.

V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby a predvolenú Orange SIM pre mobilné dáta.

Zapnutie dátových služieb

 1. Nastavenia
 2. Pripojenia
 3. Správca kariet SIM
 4. Mobilné dátové pripojenie (vyberte SIM1/SIM2 pre internet)