Android 13 - ColorOS 13

Nastavenia hlasových a dátových služieb pre smartfóny OPPO so systémom Android 13 - ColorOS 13.

logo Oppo

Orange Internet

Rýchly postup

 1. Nastavenia
 2. Mobilná sieť
 3. Vyberte Orange SIM (ak využívate 2 SIM karty)
 4. Názvy prístupových bodov (APN)
 5. Ponuka (ikona 3 bodiek vpravo hore)
 6. Resetovať prístupové body

Telefón vám vytvorí pôvodné profily Orange Internet a Orange MMS. V prípade nefunkčnosti odporúčame vypnúť a zapnúť telefón. Ak po reštarte zariadenia nemáte prístup k internetu, prejdite na manuálny postup.

Manuálny postup

 1. Nastavenia
 2. Mobilná sieť
 3. Vyberte Orange SIM (ak využívate 2 SIM karty)
 4. Názvy prístupových bodov (APN)
 5. Ikona „+“
Názov: Orange Internet
APN: internet
Proxy: Nenastavené
Port: Nenastavené
Meno používateľa: Nenastavené
Heslo: Nenastavené
Server: Nenastavené
MMSC: Nenastavené
MMS proxy: Nenastavené
MMS port: Nenastavené
MCC: 231
MNC: 01
Typ overenia: Nenastavené
Typ APN: default, supl
Protokol APN: IPv4
Roamingový protokol APN: IPv4
Nosič: Nešpecifikované
Typ MVNO: Žiadny
Hodnota MVNO: Nenastavené

Pre uloženie kliknite na ikonku ✓ (vpravo hore).

V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby a predvolenú Orange SIM pre mobilné dáta.

Zapnutie dátových služieb

 1. Nastavenia
 2. Mobilná sieť
 3. Mobilné dáta: zapnutie / vypnutie posuvníkom vpravo

V režime 2 SIM kariet je potrebné, aby bola nastavovaná SIM karta predvolená na internet.

Predvolenie SIM na internet

 1. Nastavenia
 2. Mobilná sieť
 3. Internet
 4. Zvoľte SIM1 / SIM2