Android 13

Nastavenia hlasových a dátových služieb pre smartfóny so systémom Android 13 pre telefóny Motorola.

logo Motorola

Orange Internet

Rýchly postup

 1. Nastavenia
 2. Sieť a internet
 3. Mobilná sieť (v dual SIM režime zvoľte SIM pre nastavenie)
 4. Názvy prístupových bodov
 5. Menu (ikona 3 bodiek vpravo hore)
 6. Obnoviť predvolené

Telefón vám vytvorí pôvodné profily Orange Internet, Orange IMS a Orange MMS. V prípade nefunkčnosti odporúčame vypnúť a zapnúť telefón. Ak po reštarte zariadenia nemáte prístup k internetu, prejdite na manuálny postup.

Manuálny postup

 1. Nastavenia
 2. Sieť a internet
 3. Mobilná sieť (v dual SIM režime zvoľte SIM pre nastavenie)
 4. Názvy prístupových bodov
 5. Pridať (ikona „+“ vpravo hore)
Názov: Orange Internet
Názov prístupového bodu: internet
Proxy server: Nenastavené
Port: Nenastavené
Meno používateľa: Nenastavené
Heslo: Nenastavené
Server: Nenastavené
MMSC: Nenastavené
Proxy server systému MMS: Nenastavené
Port systému MMS: Nenastavené
MCC: 231
MNC: 01
Typ overenia: Žiadny
Typ prístupového bodu: default, supl, dun, fota
Protokol APN: IPv4
Protokol APN pre roaming: IPv4
Povoliť/zakázať APN: Aktívne
Štandard: Neurčité
Typ MVNO: SPN
Hodnota MVNO: Orange
 1. Menu (ikona 3 bodiek vpravo hore)
 2. Uložiť

V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby a predvolenú Orange SIM pre mobilné dáta.

Zapnutie mobilných dát

 1. Nastavenia
 2. Sieť a internet
 3. Mobilná sieť (v dual SIM režime zvoľte SIM pre nastavenie)
 4. Predvoľby SIM kariet
 5. Údaje
 6. Zapnite posuvníkom vpravo

Výber SIM pre mobilné dáta

 1. Nastavenia
 2. Sieť a internet
 3. Mobilná sieť (v dual SIM režime zvoľte SIM pre nastavenie)
 4. Predvoľby SIM kariet
 5. Údaje
 6. Vyberte SIM1 / SIM2 pre dátové služby