Android 13 - EMUI 13.1

Nastavenia hlasových a dátových služieb pre smartfóny Huawei so systémom Android 13 - EMUI 13.1 a HarmonyOS 3.1.

logo Huawei

Orange Internet

Rýchly postup

 1. Nastavenia
 2. Mobilná sieť
 3. Mobilné dáta
 4. Názvy prístupových bodov (APN) (nastavenie zvoľte pri SIM1 alebo SIM2)
 5. Menu (ikona 4 bodiek vpravo hore)
 6. Obnoviť predvolené

Telefón vám v priebehu pár sekúnd obnoví profily Orange Internet a Orange MMS. Aktivujte profil Orange Internet bodkou vľavo.

V prípade nefunkčnosti odporúčame vypnúť a zapnúť telefón. Ak po reštarte zariadenia nemáte prístup k internet, prejdite na manuálny postup.

Manuálny postup

 1. Nastavenia
 2. Mobilná sieť
 3. Mobilné dáta
 4. Názvy prístupových bodov (APN) (nastavenie zvoľte pri SIM1 alebo SIM2)
 5. Menu (ikona 4 bodiek vpravo hore)
 6. Nový názov prístupového bodu (APN)
Názov: Orange Internet
Názov prístupového bodu (APN): internet
Proxy server: Nenastavené
Port: Nenastavené
Používateľské meno: Nenastavené
Heslo: Nenastavené
Server: Nenastavené
MMSC: Nenastavené
Proxy server systému MMS: Nenastavené
Port systému MMS: Nenastavené
MCC: 231
MNC: 01
Typ overenia: PAP
Typ prístupového bodu (APN): default, supl
Protokol APN: IPv4
Protokol APN pre roaming: IPv4
Povoliť/zakázať APN: Aktívne
Nosič: Neurčité
Typ MVNO: Žiadne
Hodnota MVNO: Nenastavené
 1. Uložiť (symbol ✓ vpravo hore)

Aktivujte profil Orange Internet bodkou vľavo. Aktívny prístupový bod Orange Internet bude farebne zvýraznený. V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby a predvolenú Orange SIM pre mobilné dáta.

Zapnutie dátových služieb

 1. Nastavenia
 2. Mobilná sieť
 3. Mobilné dáta (zapnite posuvníkom vpravo)

Výber SIM pre mobilné dáta (v dual SIM režime)

 1. Nastavenia
 2. Mobilná sieť
 3. Správa karty SIM
 4. Predvolené mobilné dáta (vyberte predvolenú SIM pre mobilné dáta)
 5. SIM1 / SIM2