ZyXEL VMG1312

ZyXEL 1312 pre službu DSL slúži pre pripojenie k internetu. V prípade, že máte od nás okrem internetu aj televíziu, je potrebné tento router vymeniť za iný typ zariadenia (ZyXEL 3927).

Pozrite si vaše zariadenie a príslušenstvo:

ZyXEL VMG1312 obsah balenia

Schéma správneho zapojenia

Najdôležitejšie je správne zapojenie zariadenia.

Pozrite si správne zapojenie routra ZyXEL VMG1312 do internetu, elektriky a k zariadeniam:

ZyXEL VMG1312

Zo zásuvky pripojte zariadenie zeleným alebo červeným káblom (s úzkou koncovkou RJ-11). Samozrejme môžete využiť aj vlastný kábel s takouto koncovkou. Zo zásuvky ho pripojíte do šedého vstupu DSL.

Zariadenia, ako napríklad PC alebo notebook, pripojte žltým, alebo čiernym káblom (široká koncovka RJ-45). Zariadenia môžete pripojiť podľa potreby do ktoréhokoľvek výstupu LAN1, 2, 3 a 4.

V prípade zapojenia cez splitter (rozbočovač), odporúčame splitter odpojiť a kábel prepojiť zo zásuvky priamo do routra.

Neodporúčané zapojenie:

ZyXEL VMG1312

Ako majú svietiť diódy

V prípade, že máte všetko správne zapojené, skontrolujte prosím diódy na routri.

ZyXEL VMG1312

Diódy a možné riešenia

LED dióda Farba diódy Stav Popis Riešenie

Power

ilustračná ikona
Zelená Svieti Zariadenie je zapnuté a pripravené na používanie.
Bliká Prebieha automatický test po spustení zariadenia. Počkajte, pokiaľ dióda nebude svietiť.
Červená Svieti Automatický test bol neúspešný alebo nastala iná chyba. Zariadenie vyberte a opäť pripojte k elektrickej sieti.
Bliká Zariadenie je vypnuté. Zapnite zariadenie.

Internet

ilustračná ikona
Zelená Svieti Zariadenie úspešne nadviazalo pripojenie na internet.
Bliká Nadväzuje sa pripojenie, prebieha prenos dát.
Červená Svieti Pripojenie zlyhalo. Príčin môže byť viacero. Zariadenie reštartujte (odpojte na 10 sekúnd z elektrickej siete).
Nesvieti Zariadenie nie je pripojené na internet. Pokračujte ďalej v tomto návode a zariadenie resetujte a nastavte.

LAN 1-4

ilustračná ikona
Zelená Svieti K portu LAN je pripojený počítač alebo iné sieťové zariadenie.
Bliká Prebieha príjem alebo odosielanie dát na konkrétnom porte LAN.
Nesvieti Wi‑Fi router nezistil pripojené ethernetové zariadenie do portu LAN. Skontrolujte správne zapojenie zariadení do LAN portov.

WPS/WLAN

ilustračná ikona
Zelená Svieti Bezdrôtová sieť je aktívna.
Bliká Wi‑Fi router komunikuje s bezdrôtovými zariadeniami.
Oranžová Bliká Prebieha proces pripojenia prostredníctvom WPS.
Nesvieti Bezdrôtová sieť je vypnutá. Zapnite Wi‑Fi tlačidlom na zadnej strane (podržte pre zapnutie WPS).

DSL

ilustračná ikona
Zelená (aDSL)

Oranžová (vDSL)
Svieti Linka DSL je pripojená.
Bliká Zariadenie uskutočňuje inicializáciu DSL linky.
Nesvieti Linka DSL nie je pripojená. Skontrolujte správne zapojenie.

Reset zariadenia

Ak máte všetko správne a napriek tomu internet nefunguje, je potrebné spraviť posledný úkon - RESET ZARIADENIA.

Reset spravíte stlačením tlačidla v malej dierke vedľa LAN4 - obrázok (použite nejaký tenký predmet) po dobu cca 20 sekúnd. Zariadenie zhasne a následne sa opäť zapne. Pre opätovné načítanie routra prosím počkajte dokým sa nerozsvietia diódy (cca 30 sekúnd).

reset zariadenia ZyXEL VMG1312

Po resete zariadenia sa vymaže konfigurácia zariadenia a je potrebné ho nastaviť nanovo.

Nastavenie routra a siete Wi‑Fi po resete

V prípade že ste tlačidlo pustili skôr, ako sa stihlo zariadenie resetovať, môžete reset vykonať aj opakovane.
V prípade, že reset zariadenia nepomohol, obráťte sa prosím na technickú podporu spoločnosti Orange.

Technická podpora Orange Slovensko, a.s.

Nastavenie routra a Wi‑Fi siete po resete zariadenia

Po úspešnom resete zariadenia sa vám vymazali prístupové údaje (meno a heslo) pre pripojenie k internetu. Ak tieto údaje nemáte, kontaktujte technickú podporu, ktorá vám meno a heslo vie poskytnúť.

Pripojte sa k zariadeniu cez kábel, alebo Wi‑Fi. Aj keď internet nefunguje, pripojenie k routru sa nadviaže.

Do URL adresy v prehliadači zadajte

IP adresu: 192.168.100.1 a potvrďte.

Otvorí sa vám prihlasovacia stránka do routra ZyXEL VMG1312, kde zadáte:

meno: admin

heslo: admin

Potvrďte tlačidlom Login.

nastavenie routra

Zariadenie vás vyzve na zmenu hesla.

Predvolené heslo: admin nie je bezpečné.

Pre vyššiu bezpečnosť odporúčame, aby vaše nové heslo do routra:

 • malo aspoň 8 znakov
 • obsahovalo aspoň 1 veľké písmeno
 • obsahovalo aspoň 1 malé písmeno
 • obsahovalo aspoň 1 číslo

Potvrďte tlačidlom Apply.

nastavenie routra nastavenie routra

Po zmene hesla sa automaticky spustí sprievodca rýchlym nastavením: „Quick Start wizard“, ktorý nastavte podľa obrázkov.

(GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague

Meno a heslo pre prístup do siete internet. Ak nemáte meno a heslo, je potrebné kontaktovať technickú podporu.

Potvrďte tlačidlom Next.

nastavenie routra

Po rýchlom nastavení môžete zavrieť „Quick Start“ červeným krížikom.

Ak ste mali nastavené vlastné pomenovanie a heslo na sieť Wi‑Fi, po resete sa aj tieto údaje zresetovali na predvolené údaje od výroby.

Prednastavené MENO Wi‑Fi siete a HESLO pre pripojenie k Wi‑Fi nájdete na štítku na zadnej strane routra:

Potvrďte tlačidlom Save.

ZyXEL VMG1312

Pre nastavenie vlastného mena Wi‑Fi siete zvoľte v spodnej ponuke „Network settings“.

nastavenie routra

Vyberte položku „Wireless“.

nastavenie routra

V položke Wireless Network Name (SSID) si môžete zvoliť vlastný názov Wi‑Fi siete.

V ponuke nižšie si nastavíte vlastné heslo pre pripojenie k Wi‑Fi.
Ak necháte zaškrtnutú položku „Generate password automatically“, heslo bude automaticky nastavené routrom.

Potvrďte tlačidlom Apply.

Často kladené otázky a odpovede

Nefunguje mi internet

 • Skontrolujte, či je router zapojený do elektriny.
 • Skontrolujte, či je router zapnutý (tlačidlo zapnutia/vypnutia sa nachádza na zadnej strane routera).
 • Skontrolujte, či máte správne zapojený kábel do vstupu DSL. Kábel RJ-11 musí byť pripojený z telefónnej prípojky do routera do vstupu DSL. Dióda je vypnutá, ak router nerozpoznal zdroj DSL signálu zapojený do routera (správne zapojený kábel podľa schémy zapojenia).

V prípade, ak je tejto kábel správne pripojený a dióda DSL (druhá zľava) nesvieti, reštartujte router odpojením na krátku chvíľu (cca 30 sekúnd) z elektrického napájania. Ak dióda DSL nezačne svietiť ani 30 sekúnd po reštarte, kontaktujte Zákaznícku linku 905.

Rýchla pomoc

 • Reštart routera (vypnite router z elektriny a po 10 sekundách ho opätovne zapnite).
 • Zapnutie Wi‑Fi – skontrolujte, či máte zapnutú Wi‑Fi (ak ste pripojení cez Wi‑Fi).
 • Reset routera (pozrite sekciu Reset zariadenia).

Po zmene internetového balíka mi nefunguje internet

Pri zmene zo staršieho programu aDSL (napríklad DSL 8, DSL 15, Home Basic DSL) na novšiu technológiu vDSL je potrebné opätovne nastaviť váš router.

Dióda DSL mi svietila nazeleno, teraz svieti naoranžovo

Pri zmene zo staršieho aDSL programu na novšiu technológiu vDSL sa zmení farba diódy. Zelená dióda znamená, že využívate aDSL technológiu, oranžová znamená, že ste pripojení cez novšiu vDSL technológiu.

Internet mi ide pomaly

 • Meranie rýchlosti vášho internetu odporúčame vždy vykonať so zariadením pripojeným cez kábel. Meranie cez Wi‑Fi nie je presné, pretože pripojením cez Wi‑Fi môže byť signál rušený a nemusí fungovať správne.
 • Meranie odporúčame cez stránku www.speedtest.net k serveru Orange Slovakia (z ponuky vyberte tento server).

Ak ste meranie vykonali a budete kontaktovať technickú podporu, poznačte si namerané údaje:

 • ping
 • download
 • upload

Internet mi zamŕza

Overte, či internet zamŕza iba na jednom pripojenom zariadení, alebo na viacerých.

V prípade bezdrôtového Wi‑Fi pripojenia sa presuňte bližšie k routeru.

Reštartujte router odpojením na krátku chvíľu (cca 30 sekúnd) z elektrického napájania.

Resetujte router (pozrite sekciu Reset zariadenia).

Môžem si od Orange zobrať aj televíziu?

Áno. Pri zmene programu z Internet na program Internet + Televízia je však potrebná výmena zariadenia. Váš router ZyXEL VMG1312 je potrebné vymeniť na zariadenia ZyXEL VGM3927.