Huawei EchoLife HG8245H pre službu „Internet“ a „Internet s televíziou“ cez OPTICKÉ pripojenie.

Huawei EchoLife HG8245H slúži pre pripojenie k internetu. Okrem internetu je možné ho využívať aj s televíznymi službami.

Pozrite si vaše zariadenie a príslušenstvo:

obrázok routera zozadu
obrázok routera zboku

Schéma správneho zapojenia

Správne zapojenie zariadenia pre službu Orange Doma (internet, televízia, pevná linka)

Zapojenie Huawei EchoLife HG8245H:

Terminál Huawei EchoLife HG8245H vám zapojí priamo inštalačný technik pri inštalácii pevného optického internetu. Schému pripojenia si môžete prezrieť na obrázku.

obrázok zapojenia routera

V prípade vlastnej inštalácie postupujte nasledovne:

 1. Zasuňte vyčistený optický konektor do optickej zásuvky.
 2. Odklopte protiprachový kryt a zasuňte konektor do zariadenia.
 3. Pripojte zariadenie pomocou napájacieho adaptéra do elektrickej siete.
 4. Zapnite router tlačidlom ON / OFF.

Zariadenia, ako napríklad PC alebo notebook, pripojte žltým káblom (široká koncovka RJ-45) do ktoréhokoľvek výstupu LAN1, LAN2, LAN3, alebo LAN4.

Ak využívate aj televíziu k optickému pripojeniu, set-top-box pripojte žltým káblom (široká koncovka RJ-45) do ktoréhokoľvek výstupu LAN1, LAN2, LAN3, alebo LAN4.

obrázok routera a portov zozadu

Ako majú svietiť diódy

V prípade, že máte všetko správne zapojené, skontrolujte, prosím, diódy na routri.

Zariadenie Huawei EchoLife HG8245H je funkčné ak svietia LED kontrolky, ktoré sú zelené (POWER a PON).

Kontrolky LAN 1-4, TEL1-2, USB, WLAN môžu svietiť alebo blikať v závislosti na tom či je pripojené nejaké zariadenie a či práve komunikuje.

Prvá kontrolka zľava (POWER) indikuje, že je zariadenie zapnuté.

Druhá kontrolka (PON) indikuje, že zariadenie je pripojené do optickej siete a užívateľ by mal byť schopný pripojiť sa na internet. Ak nesvieti (ani nebliká) žiadna kontrolka, skontrolujte napájanie a napájacie tlačidlo.

Diódy a možné riešenia

LED Popis Stav kontrolky Popis stavu Možné riešenie problému
POWER Kontrolka zapnutia Svieti Zaradenie je zapnuté.
Nesvieti Zaradenie je vypnuté. Skontrolujte tlačidlo napájania a napájací kábel.
PON Autentifikačná LED viď. tabuľka 2
LOS LED spojenia viď. tabuľka 2
LAN 1‑4 Kontrolka portov Stále svieti Pripojenie je v normále.
Bliká Prebieha prenos dát.
Nesvieti Pripojenie nie je zostavené. Pripojte počítač k jednému zo štyroch LAN portov.
TEL Kontrolka telefónneho spojenia Svieti Zariadenie je pripravené na telefónne spojenie.
Bliká Prebieha telefónne spojenie.
Nesvieti Pripojenie nie je zostavené. Pripojte telefón k TEL portu.
USB Kontrolka USB Svieti Je pripojené USB zariadenie, ale neprebieha prenos dát.
Bliká Prebieha prenos dát.
Nesvieti Nie je pripojené zariadenie do USB portu.
WLAN Kontrolka WLAN (Wi-Fi) Svieti Funkcia WLAN je zapnutá.
Bliká Prenášajú sa dáta.
Nesvieti Funkcia WLAN je vypnutá. Kapitola Nastavenie Wi-Fi.
WPS Kontrolka WPS Svieti Funkcia WPS je zapnutá.
Bliká Terminál Wi-Fi pristupuje k systému.
Nesvieti Funkcia WPS je vypnutá.

Popis PON a LED kontroliek

Stav LED Popis Stavu
PON LOS
Nesvieti Nesvieti OLT zamedzilo prístupu ONT.
Bliká rýchlo (dvakrát za sekundu) Nesvieti ONT nadväzuje spojenie s OLT.
Svieti Nesvieti Spojenie medzi ONT a OLT je nadviazané.
Nesvieti Bliká pomaly (jedenkrát za sekundu) Nie je pripojené optické vlákno alebo nie je neprijímaný.
Bliká rýchlo (dvakrát za sekundu) Bliká rýchlo (dvakrát za sekundu) OLT deteguje, že zariadenie je neautorizované.
Bliká rýchlo (dvakrát za sekundu) Bliká pomaly (jedenkrát za sekundu) Prijímaný signál je mimo rozsah citlivosti prijímača.

Reset zariadenia

Ak máte všetko správne a napriek tomu služby nie sú funkčné, je potrebné spraviť posledný úkon - RESET ZARIADENIA.

Reset spravíte stlačením tlačidla v malej dierke - pozrite obrázok. Použite tenký predmet (napríklad špendlík) počas cca 20 sekúnd. Zariadenie zhasne a následne sa opäť zapne. Pre opätovné načítanie routera, prosím, počkajte, pokiaľ sa rozsvietia diódy (môže to trvať aj niekoľko minút).

obrázok routera zo strany s návodom

Ak ste mali nastavený vlastný názov Wi-Fi siete a heslo, zariadenie tieto nastavenia vymaže a nastaví ich podľa výrobných nastavení. Výrobné nastavenia nájdete na sivom štítku na spodnej strane.

 • IP: 192.168.100.1 - IP adresa do rozhrania
 • Username - názov do rozhrania routera
 • Password - heslo do rozhrania routera
 • SSID (2.4G) - názov 2,4 GHz Wi-Fi siete
 • SSID (5G) - názov 5 GHz Wi-Fi siete
 • Wireless Key - heslo k Wi-Fi sieti
 • Guest SSID - názov hosťovskej Wi-Fi (ak využívate)
 • Guest WLAN Key - heslo hosťovskej Wi-Fi
obrázok štítku routera

Zariadenie sa po resete nakonfiguruje zo siete automaticky. Ak po resete zariadenie nefunguje a pripojenie na internet nie je funkčné ani po viac, ako 30 minútach, je potrebné kontaktovať technickú podporu Orange Slovensko, a.s. (pozrite sekciu Často kladené otázky).

Technická podpora Orange

Nastavenie routera a Wi-Fi siete po resete zariadenia

Po úspešnom resete zariadenia sa vám zariadenie automaticky nastaví zo siete. Ak ste mali nastavené vlastné meno a heslo Wi-Fi siete, po resete sa obnovili pôvodné továrenské nastavenia.

Ak si chcete opätovne nastaviť vlastné meno a heslo k Wi-Fi sieti, pripojte sa k routeru cez kábel alebo predvolenú Wi-Fi sieť.

Do URL adresy v prehliadači zadajte:

 • IP adresu: 192.168.100.1 a potvrďte.
 • Otvorí sa vám prihlasovacia stránka do routera Huawei EchoLife HG8245W5, kde zadáte:
  • Používateľské meno: root
  • Heslo: login password (na spodnej strane) - pozri sekciu Reset zariadenia
obrázok prihlásenia do routeru na webe

Vyberte kartu WLAN a v ľavom stromovom menu vyberte WLAN Basic Configuration.

Skontrolujte zadané údaje a na Apply.

Zmeny sa aplikujú do pár sekúnd v prípade pripojenia cez kábel. V prípade pripojenia cez Wi-Fi vás odpojí a je potrebné sa pripojiť na už vami zadanú sieť.

obrázok nastavenia routera na webe

Často kladené otázky a odpovede

Nefunguje mi internet

 • Skontrolujte, či je router zapojený do elektriny.
 • Skontrolujte, či je router zapnutý (tlačidlo zapnutia / vypnutia sa nachádza na zadnej strane routera).
 • Skontrolujte diódy na zariadení. Pre správne fungovanie musia svietiť kontrolky POWER a PON. Svietiaca kontrolka LOS znamená stratu optického signálu - skontrolujte, či máte správne zapojený biely optický kábel zo spodnej strany zariadenia (Pozri sekciu Schéma správneho zapojenia).

V prípade, ak je tento kábel správne pripojený, dióda PON nesvieti a dióda LOS bliká, odpojte biely optický kábel a pripojte ho znovu. Následne reštartujte router odpojením na krátku chvíľu (cca 30 sekúnd) z elektrického napájania. Ak dióda PON nezačne svietiť ani 2 minúty po reštarte, je potrebné kontaktovať technickú podporu Orange Slovensko, a.s.

Nedostupnosť služieb Orange Technická podpora Orange

Internet mi zamŕza

 • Overte, či internet zamŕza iba na jednom pripojenom zariadení, alebo na viacerých.
 • V prípade bezdrôtového Wi-Fi pripojenia sa presuňte bližšie k routeru.
 • Reštartujte router odpojením na krátku chvíľu (cca 30 sekúnd) z elektrického napájania.
 • Resetujte router (pozrite sekciu Reset zariadenia).

Internet mi ide pomaly

 • Overte, či ide internet pomaly iba na jednom pripojenom zariadení, alebo na viacerých.
 • V prípade bezdrôtového Wi-Fi pripojenia sa presuňte bližšie k routeru.
 • Skontrolujte úroveň signálu 4G siete - počet paličiek signálu na routeri.

Zmerajte rýchlosť internetu prostredníctvom stránky www.speedtest.net alebo aplikácie speedtest.net. Spustite meranie rýchlosti voči Orange Slovensko (Bratislava / Banská Bystrica). Pre objektivitu meraní použite viac zariadení / internetových prehliadačov.

Ak ste meranie vykonali a budete kontaktovať technickú podporu, poznačte si namerané údaje:

 • ping
 • download
 • upload

Nefunguje mi Wi-Fi

Ak vám nesvieti alebo nebliká ani jedna dióda Wi-Fi siete (2,4G alebo 5G), skontrolujte či máte túto funkciu na vašom zariadení zapnutú.

 • Podržaním tlačidla Wi-Fi na menej, ako 5 sekúnd zapínate / vypínate funkciu Wi-Fi.
 • Podržaním tlačidla WPS na viac, ako 5 sekúnd zapínate / vypínate funkciu WPS.

Po zapnutí WPS sa dióda WPS rozbliká na oranžovo. Zariadenie pripojte do 2 minút.

*Čo je WPS?
Niektoré zariadenia nemajú displej a preto pri pripojení k sieti Wi-Fi nie je možné na nich zadať heslo. Tlačidlo WPS umožní týmto zariadeniam pripojenie k Wi-Fi sieti bez potreby zadávania hesla. WPS je možné zapnúť iba v prípade, že je v nastaveniach routera povolené. Ak ste ho omylom vypli, pripojte sa do menu routera a zapnite ho:

WLAN → 2.4G Basic Network Settings → Enable WPS (zakliknite checkbox)

Rýchla pomoc

 • Reštart routera (vypnite router z elektriny a po 30 sekundách ho opätovne zapnite).
 • Zapnutie Wi-Fi - skontrolujte, či máte zapnutú Wi-Fi (ak ste pripojený cez Wi-Fi).
 • Reset routera (pozrite sekciu Reset zariadenia).