V Orangei sa nájde každý

Vážime si úsilie našich zamestnancov a načúvame ich potrebám a očakávaniam. Preto sme si stanovili hodnoty, na ktoré sa v Orangei môžu spoľahnúť.

Vážime si úsilie našich zamestnancov a načúvame ich potrebám a očakávaniam. Preto sme si stanovili hodnoty, na ktoré sa v Orangei môžu spoľahnúť.

Ako vyzerajú naše hodnoty?

palec nahor

Zodpovednosť

Aktívne preberáme zodpovednosť za jednotlivé úlohy a projekty. Vďaka efektívnej a dôslednej práci prinášame skvelé výsledky. Je to naša cesta, ako meniť veci okolo nás k lepšiemu.

Ako prejavujeme zodpovednosť:

 • K úlohám a k ich vyhodnocovaniu pristupujeme dôsledne. Dávame jasné zadania s merateľnými cieľmi.
 • Sme konzistentní v názoroch aj v tom, na čom pracujeme.
 • Chápeme širšie súvislosti zadania a rešpektujeme želania a potreby zákazníkov.
 • Ak sa aj vyskytli nejaké nedorozumenia či chyby, poučíme sa z nich.
 • Prijímame zodpovednosť nielen za svoju prácu, ale aj výsledky celého tímu.
puzzle

Jeden tím

Dobré vzťahy sú základom úspešnej spolupráce, preto podporujeme tímového ducha a pozitívne vzťahy medzi tímami, oddeleniami či úsekmi. Preto sa vieme spoľahnúť jeden na druhého a vzájomne si pomôcť.

Ako funguje náš tím:

 • Keď vznikne pozitívna alebo aj negatívna situácia, hovoríme o nej otvorene.
 • Nápady kolegov sa namiesto spochybňovania snažíme rozvíjať.
 • Neváhame ponúknuť pomoc, ak ju niekto z tímu potrebuje.
 • Aj keď sa medzi nami občas objavia nezhody, vždy vieme prostredníctvom otvorenej diskusie dospieť k obojstrannej spokojnosti.
podávanie rúk

Dôveryhodnosť

Otvorene hovoríme svoj názor a úprimne sa rozprávame ako s kolegami, tak aj nadriadenými. Vzájomným dialógom dokážeme vyriešiť akúkoľvek situáciu. Máme dôveru skúšať nové veci a prinášať to najlepšie nielen v nás.

Ako vyzerá naše otvorené správanie:

 • Prijímame a rešpektujeme rozdielne názory.
 • Každý si zaslúži, aby sme sa k nemu správali férovo a nerobili rozdiely.
 • Transparentne zdieľame informácie, prezentujeme dobré aj zlé výsledky a komunikujeme primerane situácii. Riešime prekážky.
 • Naše slová sú v súlade s našimi činmi. Ak zmeníme rozhodnutie, vysvetlíme dôvod.
ľudia pri sebe

Zameranie na ľudí

Vytvárame blízke vzťahy medzi sebou a aj so zákazníkmi. Komunikujeme s rešpektom a navzájom sa počúvame, pretože každý je dôležitý. Očakávania a predstavy ľudí sú kompasom našich aktivít.

Ako sa správame:

 • Sme slušní ku všetkým, kolegom aj zákazníkom.
 • Snažíme sa lepšie porozumieť tým, s ktorými spolupracujeme.
 • Ak sa niekomu niečo podarí, pochválime ho.
symbol žiarovky

Pokrokovosť

Prinášame nápady, ako robiť veci jednoduchšie v témach, ktoré nás naozaj bavia. Novými inšpiráciami a zdokonaľovaním svojich schopností posúvame vpred nielen seba, ale aj svoj tím a celú firmu. Pokrok je pre nás hľadanie cesty k riešeniam.

Ako vyzerá naša pokrokovosť:

 • Využívame možnosti vzdelávania a rozvoja.
 • Zaujímame sa o najnovšie trendy a držíme si "drive".
 • Ak máme nápad, ktorý by mohol firme pomôcť, neváhame ho povedať.

Chceš naše hodnoty spoznať ešte viac?

Stiahni si náš culture book a spoznaj ako to naozaj vyzerá v Orangei.

Stiahnuť ako e-book
stiahnuť culture-book

Aktívna spokojnosť našich zamestnancov

V Orangei vytvárame priestor všetkým, ktorí sú aktívni, práca ich baví a napĺňa. My vieme, že ak nás naša práca napĺňa, sme spokojnejší. Preto sa snažíme každému z nás vytvoriť pracovné prostredie, v ktorom sa bude cítiť príjemne a ktoré ho bude motivovať pri práci.

ikona osoby s kravatou

Sme starostliví

Na fyzickom a mentálnom zdraví našich zamestnancov nám záleží. Preto ponúkame veľa možností, ako sa udržiavať v dobrej kondícii a zachovať si duševnú pohodu.

 • psychologické poradenstvo
 • flexibilná pracovná doba
 • home office
ikona troch osôb

Sme priateľskí

Aj v korporácii nájdete pohodovú a rodinnú atmosféru. Preto sa všetci oslovujeme krstným menom a vytvárame si lepšie vzťahy nielen v práci, ale aj mimo nej.

 • voľnočasové komunity
 • Orange párty
 • podujatia, workshopy a diskusie
ikona listu

Sme zodpovední

A to nielen voči našim zamestnancom, ale aj spoločnosti. Je pre nás dôležité, aby sme hovorili aj o komplikovaných témach otvorene a boli si všetci rovní.

 • rovnosť príležitostí
 • transparentná komunikácia
 • stabilné finančné ohodnotenie

Vďaka nám môžu byť ľudia spolu, aj keď sú na míle ďaleko

To, čo robíme, sa dotýka až 3 miliónov ľudí na Slovensku. Preto sa každý deň zobúdzame s pocitom zodpovednosti a s chuťou robiť veci lepšie ako včera.

Vďaka našej práci si môžu byť ľudia nablízku aj vtedy, keď ich delia aj stovky kilometrov.

Každý deň prinášame nové nápady, ktoré zlepšujú životy našich zákazníkov. Aj keď sme tím plný rozdielnych názorov, dokážeme otvorene komunikovať a premeniť tak predstavu na realitu.

Vieme, že životy ľudí sa neustále menia, a preto načúvame ich potrebám a prinášame riešenia, ktoré im život uľahčia nielen dnes, ale aj zajtra. Naším cieľom je poskytovať ľuďom služby, vďaka ktorým sú skutočne bližšie k tomu, na čom im záleží.

My sme Orange.

ľudia spolu

Osvedčenými pravidlami k pevnému mentálnemu zdraviu

Riadime sa základnými odporúčaniami ako mať vyvážený osobný a pracovný život.

analógové hodiny

Pracovný čas je 8 hodín

Neskracuj ho, ale ani ho nepredlžuj pokiaľ nie je treba.

prebiehajúci meeting pomocou notebooku

Čas na stretnutia je vyhradený

Stretnutia plánuj iba od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00.

konverzácia medzi dvoma ľuďmi

F2F porady treba mať pravidelne

Minimálne 1 až 2-krát za týždeň, denné stand-ups, aby sme vedeli, čo sa deje.

šachovnicová vlajka

Začať o 8:00 a skončiť o 17:00

Ak dodržíš toto odporúčanie tak všetkým ešte zostane čas na iné aktivity a prípravu na ďalší deň.

kalendár

Stretnutia plánuj na správny čas

Stretnutia je vhodné naplánovať na začiatok celej hodiny alebo pol hodiny.

digitálne hodinky ukazujúce časovač 5 minút

Konči 5 minút vopred

Koniec polhodinového stretnutia by mal byť vždy 5 minút pred celou hodinou/polhodinou.

tanier s príborom

Medzi 12:00 a 13:00 je obed

Preto v tomto čase neplánuj stretnutia ani konferenčné hovory.

digitálne hodinky ukazujúce časovač 10 minút

Konči 10 minút vopred

Koniec hodinového stretnutia by mal byť vždy 10 minút pred celou hodinou/polhodinou.

hodinky ukazujúce čas 5 hodín popoludní

Odovzdávanie úloh je do 17:00

To znamená žiadne nové zadania po 17:00 ani počas víkendov. Po práci je čas na oddych.

Chceme, aby každý náš zamestnanec cítil, že je pevnou súčasťou tímu

Budovanie a podpora kultúry vzájomného rešpektu, dôvery, empatie a inklúzie je pre nás veľmi dôležitá. Veríme, že vďaka tomu vieme byť inovatívnejší, výkonnejší a kreatívnejší pri riešení každodenných úloh.

dvaja muži a žena pri tabuli

Čo pre nás znamená diverzita?

Pod pojmom diverzita rozumieme rozmanitosť. Každý z nás je totižto iný, a to nielen zvonka, ale aj zvnútra. Líšime sa vekom, pohlavím, národnosťou, ale aj skúsenosťami, myslením či duševným zdravím.

muž ukazujúci na monitor

Ako vyzerá inklúzia v Orangei?

Inklúzia sa u nás prejavuje tak, že s každým jednotlivcom zaobchádzame rovnako – spravodlivo a s rešpektom. Chceme, aby každý náš zamestnanec cítil, že je pevnou súčasťou tímu.

muž ukazujúci na monitor

Sme signatárom Charty diverzity

Je to dobrovoľná iniciatíva firiem a organizácií, ktorým záleží na podpore inklúzie a diverzity na pracoviskách. Každoročne si koncom mája pripomíname jej vznik a rôznymi eventmi oslavujeme máj ako Európsky mesiac diverzity.

muž ukazujúci na monitor

Globálna dohoda o rodovej rovnosti

Upravuje najmä oblasti ako rovnosť príležitostí, rovnomerné zastúpenie mužov a žien vo všetkých oblastiach biznisu, rovnomerné odmeňovanie, work-life balans a kladie dôraz na nulovú toleranciu voči akejkoľvek diskriminácii, sexuálnemu obťažovaniu a harašmentu.

ako riešime diskrimináciu

Ako riešime prípady diskriminácie v Orangei?

Prevenciu a riešenie diskriminácie má v Orangei na starosti naša ombudsmanka. Je ambasádorkou ľudskosti a rovného prístupu naprieč spoločnosťou.

Považujeme za nevyhnutné, aby ku všetkým kolegom bolo pristupované férovo a ľudsky. Diskriminácia má u nás nulovú toleranciu.

V prípade, že niekto z našich zamestnancov alebo zamestnankýň nadobudne pocit, že sa týmto záväzkom neriadime, naša ombudsmanka je mu plne k dispozícii na riešenie vzniknutej situácie a môžu ju kontaktovať na ombudsmanka@orange.sk.

U nás sa šikovní ľudia nestratia

Preto sme sa rozhodli založiť talentový program, kde sa môže každý venovať tomu, čo ho naozaj baví.

Program zahŕňa rôzne rozvojové aktivity s cieľom získavať nové skúsenosti, vedomosti a rozvíjať svoju sieť kontaktov. Vďaka programu môžu účastníci spoznať nielen samého seba, ale aj dianie vo firme. Inšpiráciu a skúsenosti získajú priamo od našich lídrov. Je to skvelá príležitosť na osobný i kariérny rast.

Ako sa môžu zamestnanci do programu prihlásiť?

Šikovných kolegov navrhujú priamo ich manažéri. V prípade ich záujmu sa následne môžu do programu prihlásiť. Prihláškou je buď krátke video, alebo motivačný list. Komisia prihlášky zhodnotí a vyberie talentovaných ľudí, ktorí sa programu zúčastnia.

Pri výbere sa v prvom rade zohľadňuje kreativita, motivácia a originalita prihlášky. Myslíme však aj na to, aby sme v programe mali rovnaké zastúpenie kolegov a kolegýň za všetky úseky a z rôznych lokácií.

šikovný sa nestratia

Ako vidia naši riaditelia svoje úseky?

ilustračný obrázok pracovného tímu

Páčilo by sa ti pracovať pre Orange?

Prihlás sa na aktuálne voľné pracovné pozície a pridaj sa do tímu odborníkov v stabilnej nadnárodnej firme.