Sony Xperia Z3 Tablet Compact

Chcem nastaviť:

Nastavenie MMS:

Rýchly postup:
Menu - Nastavenie – (Bezdrôtové pripojenie a siete) Viac… – Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
Ponuka (ikona 3 kociek vpravo) – Obnoviť predvolené
Telefón Vám vytvorí pôvodné profily Orange Internet, Orange World a Orange MMS.
 
 
Manuálny postup:
Menu - Nastavenie – (Bezdrôtové pripojenie a siete) Viac… – Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
– Nový názov APN (ikona + vpravo)
 
Názov: Orange MMS
APN: mms
Proxy: 213.151.208.145
Port: 8799
Meno používateľa: wap
Heslo: wap
Server: Nenastavené
MMSC: imms.orange.sk
Server proxy pre MMS: 213.151.208.145
Port systému MMS: 8799
MCC: 231
MNC: 01
Typ overovania: PAP
Typ bodu APN: mms
Protokol názvu prístupového bodu: IPv4
Protokol názvu prístupového bodu (APN) pre roaming: IPv4
Prenos: Neurčené
Typ MVNO: Žiadne
Hodnota MVNO: Nenastavené
 
Ponuka (ikona 3 kociek vpravo) – Uložiť:
 
V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby.
 
 
Zapnutie dátových služieb:
Menu - Nastavenie – (Bezdrôtové pripojenie a siete) - Viac… - Mobilné siete – Mobilný dátový prenos (označte)
(Farebná fajka zapnuté / šedá fajka vypnuté paketové dáta)

Nastavenie Video:

Pre správnu funkčnosť streamingu z OrangeGo, m.orangeportal.sk alebo externých stránok je potrebné mať správne nastavené a zvolené pripájacie konto Orange Internet.
(V prípade že tento profil nastavený nie je, pozrite nastavenie služby Internet pre tento telefón.)
 
Streaming z externých stránok nevieme zagarantovať.

Nastavenie Internet:

Rýchly postup:
Menu - Nastavenie – (Bezdrôtové pripojenie a siete) Viac… – Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
Ponuka (ikona 3 kociek vpravo) – Obnoviť predvolené
Telefón Vám vytvorí pôvodné profily Orange Internet, Orange World a Orange MMS.
 
 
Manuálny postup:
Menu - Nastavenie – (Bezdrôtové pripojenie a siete) Viac… – Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
– Nový názov APN (ikona + vpravo)
 
Názov: Orange Internet
APN: internet
Proxy: Nenastavené
Port: Nenastavené
Meno používateľa: Nenastavené
Heslo: Nenastavené
Server: Nenastavené
MMSC: Nenastavené
Server proxy pre MMS: Nenastavené
Port systému MMS: Nenastavené
MCC: 231
MNC: 01
Typ overovania: Nenastavené
Typ bodu APN: default,supl
Protokol názvu prístupového bodu: IPv4
Protokol názvu prístupového bodu (APN) pre roaming: IPv4
Prenos: Neurčené
Typ MVNO: Žiadne
Hodnota MVNO: Nenastavené
 
Ponuka (ikona 3 kociek vpravo) – Uložiť:
 
Prístupový bod aktivujte stlačením symbolu za jeho názvom.
 
V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby.
 
 
Zapnutie dátových služieb:
Menu - Nastavenie – (Bezdrôtové pripojenie a siete) - Viac… - Mobilné siete – Mobilný dátový prenos (označte)
(Farebná fajka zapnuté / šedá fajka vypnuté paketové dáta)

Nastavenie E-mail:

Pre správnu funkčnosť tejto služby je potrebné mať správne nastavené a aktívne pripájacie konto Orange Internet.
(V prípade že tento profil nastavený nieje, pozrite nastavenie služby Internet pre tento telefón.)
 
Menu - E-mail
 
E-mailová adresa: +42190yxxxxxx@orangemail.sk (alias@orangemail.sk)
Heslo: ABCDEF (Heslo do služby Orange mail)
"Manuálne nastavenie"
 
O aký typ účtu ide? POP3 / IMAP4
Meno používateľa: 09XXYYYZZZ (Číslo služby ku ktorej máte Orange mail aktivovaný)
Heslo: ****** (zadávali ste ho vyššie)
Server POP3 / IMAP4: pop3.orangemail.sk / imap4.orangemail.sk
Port: 995 (POP3) / 993 (IMAP4)
Typ zabezpečenia: SSL/TLS (prijať všetky certifikáty)
Odstranenie e-mailu zo servera: Nikdy/Po vymazaní z doručenej pošty
"Ďalej", telefón skontroluje nastavenia a ak sú správne, pokračujte:
 
Server SMTP: smtp.orangemail.sk
Port: 25
Typ zabezpečenia: STARTTLS (Prijať všetky certifikáty) Pozor voľba STARTTLS, môže zmeniť port, ktorý spätne opravte na 25.
Požadovať prihlásenie: označte
Meno používateľa: 09XXYYYZZZ (Číslo služby ku ktorej máte Orange mail aktivovaný)
Heslo: ****** (zadávali ste ho vyššie)
 "Ďalej", telefón skontroluje nastavenia a ak sú správne, pokračujte:
 
Frekvencia kontroly: Manuálne (Pokiaľ nastavíte iný interval, telefón sa bude pripájať na mailový server a sťahovať v danom intervale dáta)
Dni synchronizácie: 30 / 60 / Všetky dni
Predvolene odosielať e-mail z tohto účtu: označte
Upozorniť na prijatie e-mailu: označte
Synchronizovať e-mail z tohto účtu: označte
Automaticky prevziať prílohy počas pripojenia k sieti Wi-Fi: označte
"Ďalej"
 
Účet je nastavený!
 
Nastaviť názov účtu (voliteľné): Orangemail
Vaše meno (zobrazované na odchádzajúcich správach): ľubovoľné
 "Ďalej"
 
Telefón sa pripojí k poštovému serveru a stiahne prijatú poštu.

Parametre modelu

Ostatné informácie

VOĽBA SIEŤOVÉHO REŽIMU A ZAPNUTIE / VYPNUTIE MOBILNÝCH DÁT - (4.4.4):
 
Aplikácie – Nastavenie - Viac – Mobilné siete:
- Mobilné dátový prenos: zapnuté / vypnuté (farebná fajka znamená zapnuté dátové pripojenie!)
- Dátový roaming: zapnuté / vypnuté (farebná fajka znamená zapnuté dátové pripojenie v roamingu!) 
- Režim siete: LTE (prednostne) / 3G/ 2G -  Duálny režim - Iba sieť WCDMA - iba sieť GSM
 
 
 
PEVNÝ ZOZNAM (FDN) - (4.4.4):
 
Menu – Nastavenie -  Nastavenia hovorov – Čísla FDN (pevného vytáčania):
- Aktivovať pevné vytáčanie
- Zmena kódu PIN2
- Čísla pevného vytáčania
 
 
 
CLIR - (4.4.4):
 
Menu – Nastavenie -  Nastavenia hovorov – Ďalšie nastavenie – Identifikácia volajúceho:
- Pôvodné nastavenia siete
- Skryť číslo
- Zobraziť číslo
 
 
ODMIETANIE HOVOROV SPRÁVOU- (4.4.4):
 
Menu – Nastavenie -  Nastavenia hovorov – Odmietnuť hovor správou:
 
 
 
ZDIEĽANIE INTERNETOVÉHO PRIPOJENIA CEZ WI-FI (Wi-Fi Hotspot) - (4.4.4):
 
Pre správnu funkčnosť zdieľania mobilného pripojenia je potrebné mať správne nastavený a funkčný Orange Internet. (pozrite nastavenia pre službu)
 
Menu - Nastavenie - (Bezdrôtové pripojenie a siete) - Viac - Zdieľanie internetu a prenosný prístupový bod:
- Prenosný prístupový bod Wi-Fi: Zapnite (I) 
- Nastaviť prenosný prístupový bod Wi-Fi: 
       Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi: 
                - Názov siete (SSID): pomenujte si svoj prístupový bod Wi-Fi
                - Zabezpečenie: WPA2 PSK (k zvolíte "Źiadna" Váš Wi-fi prístupový bod nebude zabepečený!)
                - Heslo: zadajte minimálne 8 mieste heslo pre prístup do Vašho Wi-Fi prístupového bodu
                  Uložiť
        Rozpoznateľný: označte (odporúčame označiť, inak by sa nezobrazoval názov Wi-Fi prístupového bodu (SSID) pre ostatné zariadenia)
        Tlačidlo WPS: Pripojenie zariadení pomocou WPS
        Úsporný režim: po 5 / 10 minútach/ Nikdy - vypína prenosný prístupový bod   
 
 
 
REŠTART TABLETU – (4.4.4):
 
V prípade, že Vám telefón prestane reagovať a nedá sa vypnúť normálnym spôsobom (stlačením a podržaním zapínacieho tlačidla),
viete vynútiť reštart nasledovným spôsobom:
 
1. Otvorte kryt pre SIM kartu.
2. Pomocou tenkého, nie ostrého predmetu stlačte a podržte stlačené OFF tlačidlo pokiaľ sa telefón nevypne
 
 
 
OBNOVENIE TOVÁRENSKÝCH NASTAVENÍ - (4.4.4):
 
Menu – Nastavenie - (Osobné)Zálohovať a obnoviť – Obnovenie údajov výrobcu:
- Vymazať interný ukladací priestor (voliteľná položka, označte podľa potreby)
         Z interného ukladacieho priestoru sa vymažú všetky dáta, napr. hudba alebo fotografie
- Obnoviť tablet
- Vymazať všetko