Orange Sego

Hľadám pomoc pre:

Chcem nastaviť:

Nastavenie MMS:

Rýchly postup:
Menu - Nastavenia – Viac... – Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
Ponuka (Ikona 3kociek vpravo hore) – Obnoviť predvolené
Telefón Vám vytvorí pôvodné profily Orange internet a Orange MMS.
 
 
Manuálny postup:
Menu - Nastavenia – Viac... – Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
ikona + (Nový názov prístupového bodu)
 
Meno: Orange MMS
Názov prístupového bodu (APN): mms
Server proxy: Nenastavené
Port: Nenastavené
Používateľské meno: wap
Heslo: wap
Server: Nenastavené
MMSC: imms.orange.sk
Server proxy systému MMS: 213.151.208.145
Port systému MMS: 8799
MCC: 231
MNC: 01
Typ overenia: Nenastavené
Typ názvu prístupového bodu (APN): mms
Protokol APN: IPv4
Protokol názvu prístupového bodu (APN) pre roaming: IPv4
Povoliť / zakázať názov prístupového bodu (APN): označené (APN je povolené)
Operátor: Neurčené
Typ MVNO: Nenastavené
Hodnota MVNO: Nenastavené
Ponuka (Ikona 3kociek vpravo hore) – Uložiť.
 
 
Zapnutie dátových služieb:
Menu - Nastavenia – Viac... - Mobilné siete – Dátové prenosy aktivované: (označte)
(Farebná značka zapnuté / šedá značka vypnuté paketové dáta)

Nastavenie Video:

Pre správnu funkčnosť streamingu z OrangeGo, m.orangeportal.sk alebo externých stránok je potrebné mať správne nastavené a zvolené pripájacie konto Orange Internet.
(V prípade že tento profil nastavený nie je, pozrite nastavenie služby Internet pre tento telefón.)
 
Streaming z externých stránok nevieme zagarantovať.

Nastavenie Internet:

 
Rýchly postup:
Menu - Nastavenia – Viac... – Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
Ponuka (Ikona 3kociek vpravo hore) – Obnoviť predvolené
Telefón Vám vytvorí pôvodné profily Orange internet a Orange MMS.
 
Profil Orange Internet aktivujte kliknitím na bodku napravo od profilu.
 
 
Manuálny postup:
Menu - Nastavenia – Viac... – Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
ikona + (Nový názov prístupového bodu)
 
Meno: Orange Internet
Názov prístupového bodu (APN): internet
Názov prístupového bodu (APN): internet
Server proxy: Nenastavené
Port: Nenastavené
Používateľské meno: Nenastavené
Heslo: Nenastavené
Server: Nenastavené
MMSC: Nenastavené
Server proxy systému MMS: Nenastavené
Port systému MMS: Nenastavené
MCC: 231
MNC: 01
Typ overenia: Nenastavené
Typ názvu prístupového bodu (APN): default
Protokol APN: IPv4
Protokol názvu prístupového bodu (APN) pre roaming: IPv4
Povoliť / zakázať názov prístupového bodu (APN): označené (APN je povolené)
Operátor: Neurčené
Typ MVNO: Nenastavené
Hodnota MVNO: Nenastavené
Ponuka (Ikona 3kociek vpravo hore) – Uložiť.
Profil Orange Internet aktivujte kliknitím na bodku napravo od profilu.
V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby.
 
Zapnutie dátových služieb:
Menu - Nastavenia – Viac... - Mobilné siete – Dátové prenosy aktivované: (označte)
(Farebná značka zapnuté / šedá značka vypnuté paketové dáta)

Nastavenie E-mail:

Pre správnu funkčnosť tejto služby je potrebné mať správne nastavené a aktívne pripájacie konto Orange Internet.
(V prípade že tento profil nastavený nie je, pozrite nastavenie služby Internet pre tento telefón.)
 
 
Aplikácie - E-mail - Ďalej:
Vyberte konto z nasledujúceho zoznamu: Orangeportal
"Ďalej"
(Telefón pozná vačšinu z najpoužívanejších mailových služieb na Slovensku ako Gmail, Atlas, Zoznam, Centrum, Azet, Post, atd.)
V prípade, že nastavujete poskytovateľa, ktorého v zozname nenajdete,alebo chcete e-mailove konto nakonfigurovať manuálne, vyberte Iné*
E-mailová adresa: +42190yxxxxxx@orangemail.sk (alias@orangemail.sk)
Heslo: ABCDEF (Heslo do služby Orange mail)
"Ručné nastavenie"
 
O aký typ konta ide: POP3 / IMAP / Exchange
 
Používateľské meno: 0XXXYYYZZZ (Číslo služby ku ktorej máte aktivovaný Orangemail)
Heslo: ABCDEF (Heslo do sluzby Orangemail)
Server: pop3.orangemail.sk / imap4.orangemail.sk
Port: 995 (POP3) / 993 (IMAP4)
Typ zabezpečenia: SSL/TLS (akceptovať všetky certifikáty)
Odstraňovať e-maily zo servera: Nikdy/Pri odstránení z doručenej pošty
"Ďalej", telefón skontroluje nastavenia a ak sú správne, pokračujte:
 
Server SMTP: smtp.orangemail.sk
Port: 25
Typ zabezpečenia: STARTTLS (akceptovať všetky certifikáty) - (Pozor, treba opraviť hodnotu pre port na 25!)
Vyžadovať prihlásenie: označte
Používateľské meno: 0XXXYYYZZZ (Číslo služby ku ktorej máte aktivovaný Orangemail)
Heslo: ABCDEF (Heslo do sluzby Orangemail)
 "Ďalej", telefón skontroluje nastavenia a ak sú správne, pokračujte:
 
Frekvencia kontroly doručenej pošty: Nikdy
(pokiaľ nastavíte iný interval, tak sa telefón bude pripájať na mailový server a sťahovať dáta)
Pri predvolenom nastavení odosielať e-maily z tohto konta: označte
Upozorniť ma na príchod e-mailu: voliteľné
Synchronizovať e-mail z tohto účtu: označte
"Ďalej"
 
Váš účet je nastavený a e-mail je na ceste.
 
Pomenovať tento účet (nepovinné): Orangemail
Vaše meno (zobrazované v odchádzajúcich správach): ľubovoľné
 "Ďalej"
 
Telefón sa pripojí k poštovému serveru a stiahne prijatú poštu.

Parametre modelu

Ostatné informácie

ZAPNUTIE/VYPNUTIE DÁTOVÝCH SLUŽIEB A VOĽBA SIEŤOVÉHO REŽIMU- (4.4.4):
 
Menu – Nastavenia -  Viac – Mobilné siete:
- Dátové prenosy aktivované: zapnuté / vypnuté (farebná fajka znamená zapnuté dátové pripojenie) 
- Dátové služby pri roamingu: zapnuté / vypnuté (farebná fajka znamená zapnuté dátové pripojenie v roamingu!) 
- Preferovaný typ siete: Automaticky 4G & 3G & 2G - Automaticky 3G & 2G - iba 3G - iba 2G
- Sieťový operátori: zvoliť sieťového operátora
 
 
OBNOVENIE TOVÁRENSKÝCH NASTAVENÍ - (4.4.4):
 
Menu – Nastavenia -  Zálohovať a obnoviť – Obnovenie továrenských nastavení:
Obnoviť tablet - Potvrďte kód PIN - Pokračovať - Vymazať všetko
 
 
SMS CENTRUM - (4.4.4):
 
Menu - SMS a MMS - Menu (ikona 3 kociek vpravo hore) - Nastavenia - Číslo centra správ SMS: +421905303303
 
 
ZDIEĽANIE MOBILNÉHO DÁTOVÉHO PRIPOJENIA CEZ WI-FI - (4.4.4):
 
Menu - Nastavenia - Viac - Zdieľanie dátového pripojenia a prenosný prístupový bod:
- Prenosný hotspot Wi-Fi: Označte (pre zapnutie zdieľania pripojenia cez Wi-Fi)
- Nastaviť hotspot siete Wi-Fi:
      - Identifikátor SSID siete: názov pre Vašu Wi-Fi
      - Zabezpečenie:  Open / WPA PSK / WPA2 PSK (odporúčame vybrať jedno z WPA zabezpečení)
      - Heslo: heslo do Wi-Fi siete, ktorú vytvorí tablet (musí obsahovať aspoň 8 znakov) 
      - Maximálny počet pripojení: 1-8 používateľov
      Uložiť

Manuál na stiahnutie:

slovenský manuál (pdf, 1.1 MB)