Návod k Huawei E5172

Hľadám pomoc pre:

Chcem nastaviť:

Parametre modelu

Ostatné informácie

RESET ZARIADENIA
 
Softwarový reset cez rohranie routra:
1. Prihláste sa do rozhrania routra 192.168.1.1 (prednastavené údaje meno: admin / heslo: admin)
2. Systém (Horné vodorovné menu) - Údržba (Ľavé - vertikálne menu) - Resetovať