Orange podporil v recyklácii elektroodpadu aj deti

Orange podporil v recyklácii elektroodpadu aj deti
Tlačové správy |

Zodpovednosť voči životnému prostrediu sa tak buduje už na školách

Keď starý mobil stratí dych, prichádza na rad zodpovednosť. Orange aj počas minulého roka podporil materské, základné a stredné školy, ktoré mohli ukázať, ako im záleží na našej planéte. V rámci zbierky starých mobilov žiaci zo 151 škôl odovzdali až 18 055 mobilov, ktoré namiesto koša skončili zrecyklované.

Každá vec si zaslúži druhú šancu. A preto je správne, ak starší spotrebič alebo mobil neskončia v koši, ale poputujú do rúk niekoho, komu ešte poslúžia. Niekedy to však už nie je možné a na rad sa dostáva recyklácia. Orange sa už viac ako osem rokov snaží vzdelávať verejnosť o udržateľnosti a recyklácii elektroodpadu. Kampaň Zber starých mobilov prebieha už od roku 2013 a dodnes sa podarilo vyseparovať a zrecyklovať viac ako 340 tisíc starých mobilov. Minulý rok, aj vzhľadom na neľahkú pandemickú situáciu, sa vyzbieralo takmer 11 000 mobilných zariadení na našich predajniach a viac ako 18 000 mobilných zariadení na školách „V Orangei sme sa zaviazali zmierniť environmentálne dopady nášho podnikania a tento záväzok sa stal kľúčovou prioritou firmy. Zodpovednejší k životnému prostrediu však môžeme byť všetci. Veľmi nás teší a neustále prekvapuje, že záujem o recykláciu prejavujú už aj žiaci a študenti, a vysokým počtom vyzbieraných starých telefónov dokazujú, že im na našej planéte záleží“, potvrdil Martin Hromkovič, riaditeľ Úseku B2C marketingu a značky, Orange Slovensko a dodáva: „našou ambíciu je pokračovať nielen v tejto aktivite na školách, ale podporovať podobné zmysluplné enviro projekty, ktoré prinášajú viditeľnú zmenu.“

Orange tak po druhýkrát podporil školský recyklačný program Recyklohry spoločnosti ASEKOL SK, do ktorého sa mohli zapojiť materské, základné a stredné školy. „Ak teraz naučíme naše deti ako zodpovedne pristupovať k odpadom a životnému prostrediu, môžeme očakávať, že ony to naučia svoje deti a tie zasa svoje. Vízia lepšej budúcnosti je zatiaľ v našich rukách. Preto sa tešíme, že v tomto projekte môžeme spojiť sily práve so spoločnosťou Orange“, opisuje poslanie spoločného projektu konateľ spoločnosti, Ronald Blaho. Školy, ktoré sa do programu zapojili, nielenže podporili životné prostredie vďaka vyzbieraným nepotrebným mobilom, ale tie najaktívnejšie získali finančný dar na realizáciu ďalších zelených projektov na zveľadenie verejných priestorov alebo na ochranu či obnovu životného prostredia.

Vzdelávanie o zodpovednosti k životnému prostrediu musí začať už na školách

Napriek tomu, že zbierku počas minulého roka komplikovali hneď dve vlny koronavírusu, žiaci ukázali, že ich ekologické zmýšľanie pandémia neovplyvnila. Pod vedením učiteľov, ktorí dokázali školákov motivovať sa do projektu aktívne zapojilo 151 škôl, ktorých študenti vyzbierali rekordných 18 055 mobilov. Školy, ktorých žiaci individuálne vyzbierali a odovzdali najviac mobilov, navyše získali aj finančnú odmenu. V priemere až 23 mobilov na jedného študenta vyzbierali žiaci Špeciálnej základnej školy v Krupine, ktorých Orange podporil odmenou vo výške 3000 €. Na druhom mieste s odmenou 2000 € skončili žiaci zo Základnej školy v Neporadzi, z ktorých každý v priemere odovzdal takmer 5 mobilov. Viac ako 4 mobily na recykláciu priniesol každý zo zapojených študentov Základnej školy v Čataji, ktorí za svoju snahu získali 1000-eurovú finančnú odmenu. Všetky tri víťazné školy však nezostali len pri zbierke mobilov, ale inšpirované ekológiou vymysleli rôzne „zelené“ projekty, ktoré majú informovať, vzdelávať, a predovšetkým slúžiť. Oceniť snahu žiakov za ochranu prírody sa rozhodla aj spoločnosť ASEKOL SK, ktorá pripravila malé prekvapenie ako motiváciu pre tých, ktorí sa neumiestnili na prvých priečkach. Náhodne vyžrebovaní žiaci získali náučnú knihu Zberný dvor, menšie usilovné deti environmentálne divadielko, či starší žiaci lístky do kina.

Projekty, ktoré dostanú zelenú

Špeciálna základná škola v Krupine prišla s nápadom premeniť školskú záhradu a školský dvor na outdoorovú učebňu. „Záhrada a školský dvor budú slúžiť na skvalitnenie všetkých vyučovacích predmetov zážitkovou formou, vytvorí sa tiež priestor pre rôzne environmentálne aktivity, besedy, prednášky či projektové vyučovanie. Záhrada a školský dvor budú tiež slúžiť ako oddychovo-relaxačná zóna. Pri revitalizácii, do ktorej sa zapoja žiaci, dobrovoľníci, rodičia aj učitelia, by sme chceli v čo najväčšej miere recyklovať, a teda používať materiál ako sú palety či ekologické nátery,“ uviedla koordinátorka environmentálnej výchovy a učiteľka na škole, Michaela Vicianová.

V základnej škole v Čataji majú ekológiu takisto pod palcom. „Jedným z našich snov je bylinková špirála, ktorá by deti oboznámila s najznámejšími druhmi byliniek. Vypestované bylinky sa použijú aj v školskej jedálni. Pôjde o chodník, ktorý využíva chôdzu naboso, resp. dotyk rukou, pre lepšie vnímanie prírodných materiálov prostredníctvom hmatu. Chodník má tvar cestičky a obsahuje prírodné materiály ako piesok, kamene, štrk, mach, trávu, či mulčovaciu kôru,“ vysvetľuje koordinátorka pre environmentálnu výchovu, Katarína Družbacká.

Základná škola v Neporazde získané financie plánuje použiť na vybudovanie ekoaltánku pre zážitkové vyučovanie žiakov. „Dlhodobo sa snažíme zlepšovať podmienky výučby a zveľaďovať náš školský areál, v ktorom sme v minulosti vytvorili napríklad bylinkovú a úžitkovú záhradku, hmyzí hotel a na stromy zavesili vtáčie búdky. Exteriér školy umožňuje aj vyučovať v školskej záhrade, v ktorej nám ale chýba prírodná učebňa v podobe dreveného ekoaltánku. Ten sme sa za pomoci obce rozhodli vybudovať a radi by sme ho použili na environmentálne, bádateľské a tvorivé aktivity našich žiakov na čerstvom vzduchu,“ informovala o plánoch riaditeľka školy, Miroslava Kasalová.

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Článok B2B Blog |

Vývoj mobilných sietí pokračuje rýchlym tempom a prináša revolúciu, ktorá mení spôsob, akým komunikujeme a pripájame zariadenia k internetu. V mnohých krajinách ako aj u nás dochádza k vypínaniu starších technológií, ako sú 2G a 3G, a k ich nahradzovaniu novšími, rýchlejšími a efektívnejšími sieťami, 4G a najmä 5G.

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Článok B2B Blog |

Zabezpečte svoju firmu pred kybernetickými hrozbami a nečakanými výpadkami s našimi komplexnými riešeniami IT infraštruktúry. Objavte naše riešenia.

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

Článok B2B Blog |

V roku 2024 sa očakávajú zaujímavé zmeny v oblasti telekomunikácií a IT. Pozrime sa na päť hlavných trendov ako ich predpovedajú odborníci zo spoločnosti Orange Slovensko.