Pripravte sa na zmenu
v ochrane dát

Nepodceňte nové všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a ochráňte zodpovedne vaše citlivé dáta.

Čo je GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie EÚ o nových
pravidlách týkajúcich sa ochrany osobných údajov fyzických osôb a
voľného pohybu týchto údajov. Do platnosti vstúpi 25. mája 2018, no
je potrebné pripraviť sa naň už teraz.

Koho sa nariadenie týka?

Nariadenie platí pre jednotlivcov, právnické osoby a inštitúcie zo všetkých odvetví, ktoré pracujú s osobnými údajmi zamestnancov, zákazníkov, klientov či dodávateľov.

Aké zásadné zmeny prinesie GDPR?

  • Občania získajú právo na úplné vymazanie ich údajov.
  • Občanom musí byť umožnený prístup k ich osobným údajom priamo a online.
  • Občania budú môcť vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov.
  • Osobnými údajmi sa rozumejú po novom aj e-mail, IP adresa či cookie súbory.

Orange chráni vaše dáta

S ochranou vašich osobných údajov vám pomáha aj Orange. Máme
pre vás moderné riešenia v podobne praktických služieb, ktoré vám
pomôžu s novým nariadením a poskytnú spoľahlivú ochranu citlivých
dát proti ich zneužitiu.

Užitočné produkty pre ochranu dát

Virtuálne dátové centrum

Vaše dokumenty sú v slovenskom cloude z pohľadu ochrany údajov v bezpečí, rovnako sú kryptované na serveroch na území SR.
Zistiť viac

Backup Expert

Backup Expert chráni vaše dáta. Prístup k dátam máte kedykoľvek a kdekoľvek, jedinou podmienkou je internetové pripojenie.
Zistiť viac

Manažment mobilných zariadení

Osobné dáta vašich zamestnancov budú oddelené od firemných. Eliminujete riziko úniku a zneužitiu dát.
Zistiť viac

Orange úložisko

S Orange úložiskom máte vaše dáta po ruke kdekoľvek. Navyše budú dostupné zo všetkých možných zariadení a tiež bezpečne uložené.
Zistiť viac

Office 365

Balíky Microsoft Office 365 obsahujú bezpečnostné funkcie, ktoré uľahčujú proces súladu s nariadením GDPR v jeho analytickej a zabezpečovacej fáze.
Zistiť viac

Najčastejšie otázky

GDPR (General Data Protection Regulation) je všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Jeho cieľom je stanoviť pravidlá ochrany občanov pri spracúvaní ich osobných údajov a pravidlá týkajúce sa voľného pohybu ich osobných údajov. Nariadenie platí pre právnické osoby, inštitúcie aj jednotlivcov zo všetkých odvetví, ktorí pracujú s osobnými údajmi zamestnancov, zákazníkov, klientov či dodávateľov. Nové nariadenie začne platiť 25. mája 2018.
So zavádzaním novej regulácie týkajúcej sa ochrany osobných údajov sme začali už v máji 2017. Celá agenda, ktorá s GDPR súvisí, je riadená na úrovni korporátneho projektu a pokrýva ako procesné, organizačné, tak aj technické aspekty zavedenia novej regulácie.
Orange spracúva predovšetkým osobné údaje svojich zákazníkov – fyzických osôb, zamestnancov, prípadne osôb, ktoré s našou spoločnosťou spolupracujú. To všetko len v rámci Európskej únie/Európskeho spoločenstva.
Keďže nám vždy záležalo na ochrane osobných údajov, máme zavedený certifikovaný systém riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS) v súlade s normou ISO 27001. Jeho súčasťou je aj Politika podnikovej bezpečnosti a k nej prislúchajúce vnútorné bezpečnostné procedúry prevádzkovateľa, ktoré upravujú princípy a pravidlá týkajúce sa ochrany osobných údajov. Ďalšie pravidlá spracúvania a ochrany osobných údajov sú súčasťou interných noriem, ktoré celkovo vytvárajú bezpečnostný projekt podľa súčasne platného zákona o ochrane osobných údajov
Aj v súčasnosti máme určenú osobu zodpovednú za dohľad nad ochranou osobných údajov (vymenovanú v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov). S príchodom GDPR bude najneskôr od 25. mája 2018 zodpovedná osoba (Data Protection Officer) v Orangei opätovne poverená už podľa legislatívnych požiadaviek nového nariadenia. Každý náš zamestnanec povinne absolvuje školenie o ochrane osobných údajov pri nástupe do pracovného pomeru a potom v pravidelných intervaloch. So zavádzaním GDPR postupne informujeme zamestnancov o zmenách prostredníctvom interných informačných nástrojov a neskôr absolvujú zamestnanci aj špeciálne školenie zamerané na zmeny súvisiace s nariadením a informujeme ich aj prostredníctvom rôznych interných nástrojov