Orange
Flux Vision

Získajte vďaka presným dátam dokonalý prehľad o vašich potenciálnych zákazníkoch.

Flux Vision je výkonné riešenie na vytváranie presných štatistík a modelov mobility populácie v reálnom čase. Dokáže premeniť milióny dát v mobilných sieťach na štatistiky s pridanou hodnotou, ktoré môžete následne využiť na prepracovaný personalizovaný marketing.

Pre koho je Flux Vision vhodný?

Mesta, regióny

Zistite pohyb obyvateľstva, odkiaľ-kam sa presúvajú ľudia, miesta prenocovania a dennej aktivity, pohyb a geografický pôvod turistov a iné ukazovatele.

Turistické lokality

Zistite pohyb v rámci lokality, dĺžku pobytu, oblasti záujmu, frekvenciu návštev, geografický pôvod návštevníkov a iné ukazovatele.

Dopravné spoločnosti

Zistite hodnotné informácie pohybu ľudí k riešeniu mestskej, regionálnej alebo celonárodnej dopravy.

Organizátori podujatí

Zistite geografický pôvod návštevníkov podujatia, vekovú a sociodemografickú štruktúru, miesto prenocovaní, presuny v rámci dňa a iné ukazovatele.

Obchodné centra

Zistite, kto sú vaši zákazníci, odkiaľ a ako často vás navštevujú, akú majú vekovú a sociodemografickú štruktúru, ci sa vám darí lepšie ako vašej konkurencii a iné ukazovatele.

Iné komerčné a nekomerčné lokality

Hotely, letiská, banky, poisťovne a iné spoločnosti, ktorých biznis je ovplyvnený pohybom obyvateľstva.

Ako funguje Flux Vision?

Zber dát zo siete Orange

Flux Vision mapuje všetkých domácich účastníkov aj zahraničných návštevníkov v sieti Orange na území SR.

Vedecká extrapolácia dát

Samozrejme, nie všetci sú v sieti Orange. Aby sme docielili presné výsledky naprieč populáciou, používame zložité inteligentné matematické modely.

Štruktúrované výstupy a prehľadné zobrazenie výsledkov

Výstupy sú vhodné na ďalšie spracovanie vo formáte CSV súborov alebo v podobe interaktívnych BI reportov.

Ako vám pomôže Flux Vision?

Zistite ako môže Flux Vision pomôcť aj vám.

Výhody Flux Vision

Zistite návštevnosť a výkonnosť vašej lokality a pôvod a demografické zloženie vašich návštevníkov

Identifikujte špičku a sezónnosť návštevníkov

Porovnajte sa konkurenciou z hľadiska návštevnosti a výkonnosti

Získajte ukazovatele pre cielený marketing a plánovanie kapacít

Identifikujte tok ľudí medzi lokalitami ich záujmu

Získajte reprezentatívne informácie naprieč celou populáciou

Spoľahnite sa na dlhoročné skúsenosti z oblasti mobilných sietí a s analýzami mobility zákazníkov

Využívajte dáta zhromažďované v súlade s normami GDPR

Čo by vás ešte mohlo zaujímať?

Od roku 2007 Orange Labs Belfort vďaka svojej odbornosti v oblasti simulácie mobilných rádiových sietí začal vyvíjať riešenia v oblasti analýzy mobility mobilných zákazníkov. Prvou úspešnou implementáciou tejto technológie bolo riešenie analýzy dopravy. V priebehu rokov sa táto technológia naďalej rozvíjala a bola transformovaná do dnešnej podoby Flux Vision.

Orange Slovensko a.s. je najväčší mobilný operátor na slovenskom trhu, ktorý vlastní kvalitné dáta o svojich zákazníkoch.

Spolupráca týchto 2 subjektov zaručí výsledok analýzy na kvalitatívne vysokej úrovni.

Nie. Každý operátor sám najlepšie pozná štruktúru svojich dát, pozná ich interpretáciu. Pozná topológiu siete, ktorú používa na geografickú interpretáciu dát. A toto je veľmi dôležitá vec. Všetci operátori majú rozdielnu topológiu siete, môžu identickú geografickú polohu vnímať úplne rozdielne. Takže pri spájaní dát viacerých operátorov môže analýza ľahko skĺznuť do pozície "presný súčet nepresných čísiel".

Áno. Obyčajne držíme v našom systéme Flux Vision ročnú históriu dát. Opýtajte sa.

Nie, výsledky analýz z našich dát sú cez rôzne komplexné vedecké extrapolačné metódy, modely a mechanizmy pretransformované na celú populáciu. Zákazník dostane mobilitu celej populácie.

Výstupy sú vo forme .csv súborov vhodné na ďalšie spracovanie alebo aj vo forme interaktívnych BI reportov, kde zákazník vo svojom prehliadači hravo zvládne vyklikať scenár, ktorý ho zaujíma. Výstup sa interaktívne objaví na obrazovke počítača. Konzultácia k interpretácii výsledkov je samozrejmá.

Áno, použité dáta sú nezvratne anonymizovane a využívanie dát je v plne súlade s aktuálnou normatívou.

Tieto dáta môžete mať aj vy.

Máte záujem o Orange Flux Vision? Nechajte nám vaše kontaktné údaje. Náš obchodný zástupca sa vám ozve a navrhne vám riešenie podľa vašich predstáv.

Odoslaním tohto formulára nám dávate súhlas záujemcu o produkty a služby spoločnosti Orange so spracovaním osobných a prevádzkových údajov.