Telemarketingové číslo

Propagujte svoj tovar alebo služby v súlade s legislatívou. Vybavte si u nás telemarketingový paušál so zákonom stanovenou predvoľbou 0888.

žena za notebookom

Ako funguje Telemarketingové číslo?

Telemarketingové číslo je služba určená pre volania a komunikáciu za účelom priameho marketingu s použitím prezentácie s predvoľbou 0888. Umožňuje spätné volania volajúcemu za cenu miestneho volania z celého územia SR.

Možnosť odchádzajúcich a prichádzajúcich volaní

Odchádzajúce volania s prezentáciou 0888 je možné uskutočniť na neskrátené mobilné a fixné účastnícke čísla v SR. Prichádzajúce volania sú umožnené z fixných a mobilných sietí v SR. Služba nie je dovolateľná zo zahraničia.

Sadzby volajúceho

Spätné volania za cenu miestneho volania z celého územia SR, pri volaniach zo sietí iných operátorov podlieha podmienkam a tarifným sadzbám týchto operátorov.

Prečo je potrebné využívať Telemarketingové číslo?

S účinnosťou od 19.8.2022 vyčlenil nový národný číslovací plán národný cieľový kód na účely poskytovania služieb priameho marketingu – predvoľbu (0)888.

Legislatíva týkajúca sa telemarketingového čísla:

  • § 116 zákona č. 452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
  • Vyhláška č. 286/2022 Z. z. Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky o národnom číslovacom pláne zo dňa 17. augusta 2022 (účinnosť od 19.8.2022).

Čo táto zmena legislatívy v praxi znamená?

Štandardné účastnícke telefóne čísla nie sú určené na využívanie priameho marketingu (ten je definovaný v § 116 uvedeného zákona). V zmysle zákona osoba vykonávajúca priamy marketing je povinná používať na účely priameho marketingu len čísla s marketingovou predvoľbou (0)888. Povinnosť používať telefónne číslo s marketingovou predvoľbu sa neuplatňuje v zákonom stanovených prípadoch.

Používanie telefónnych čísiel s predvoľbou (0)888 je v zmysle zákona povinné pri priamom marketingu prostredníctvom:

  • hovoru
  • SMS
  • telefaxu
  • automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu
  • pri získavaní predchádzajúceho súhlasu s volaním na účely priameho marketingu

Za porušenie tejto, ako aj ďalších povinností, ktoré zákon o elektronických komunikáciách zaviedol na obmedzenie nevyžiadanej komunikácie, hrozí pokuta od Úradu pre reguláciu elektronických sietí a poštových služieb SR.

V otázkach aplikácie nových pravidiel na priamy marketing vo verejných elektronických sieťach Orange nie je oprávnený poskytovať poradenstvo.

Paušál Telemarketing

Hlasový paušál so SIM kartou, ktorý vám umožní dodržanie platnej legislatívy o vykonávaní priameho marketingu.

Na výber máte z dostupných číselných množín:

  • 0888 90x xxx
  • 0888 99x xxx

V prípade, že už používate ústredňové riešenie:

Orange vám ponúka rozšírenie riešenia o paušály s predvoľbou 0888 za rovnakých cenových podmienok ako všetky ostatné čísla pod vašou ústredňou.

Pre viac informácií o službe kontaktujte vášho obchodného zástupcu Orange, alebo navštívte najbližšiu predajňu.

od 15 €/mes.

žena so slúchadlami a mikrofónom

Potrebujete pomôcť?

Spoločne nájdeme riešenie pre vaše podnikanie. Zanechajte nám vaše kontaktné údaje a my sa vám obratom ozveme. Náš obchodný zástupca vám pomôže nájsť ideálne riešenie.

Odosielam formulár

Odosielam formulár

Ďakujeme, formulár bol úspešne odoslaný

Prepáčte, služba je nedostupná, skúste neskôr

Často kladené otázky

Nenašli ste, čo ste hľadali?