Telemarketingové číslo

Propagujte svoj tovar alebo služby v súlade s legislatívou. Vybavte si u nás telemarketingový paušál so zákonom stanovenou predvoľbou 0888.

žena za notebookom

Ako funguje Telemarketingové číslo?

Telemarketingové číslo je služba určená pre volania a komunikáciu za účelom priameho marketingu s použitím prezentácie s predvoľbou 0888. Umožňuje spätné volania volajúcemu za cenu miestneho volania z celého územia SR.

Možnosť odchádzajúcich a prichádzajúcich volaní

Odchádzajúce volania s prezentáciou 0888 je možné uskutočniť na neskrátené mobilné a fixné účastnícke čísla v SR. Prichádzajúce volania sú umožnené z fixných a mobilných sietí v SR. Služba nie je dovolateľná zo zahraničia.

Sadzby volajúceho

Spätné volania za cenu miestneho volania z celého územia SR, pri volaniach zo sietí iných operátorov podlieha podmienkam a tarifným sadzbám týchto operátorov.

Prečo je potrebné využívať Telemarketingové číslo?

S účinnosťou od 19.8.2022 vyčlenil nový národný číslovací plán národný cieľový kód na účely poskytovania služieb priameho marketingu – predvoľbu (0)888.

Legislatíva týkajúca sa telemarketingového čísla:

  • § 116 zákona č. 452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
  • Vyhláška č. 286/2022 Z. z. Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky o národnom číslovacom pláne zo dňa 17. augusta 2022 (účinnosť od 19.8.2022).

Čo táto zmena legislatívy v praxi znamená?

Štandardné účastnícke telefóne čísla nie sú určené na využívanie priameho marketingu (ten je definovaný v § 116 uvedeného zákona). V zmysle zákona osoba vykonávajúca priamy marketing je povinná používať na účely priameho marketingu len čísla s marketingovou predvoľbou (0)888. Povinnosť používať telefónne číslo s marketingovou predvoľbu sa neuplatňuje v zákonom stanovených prípadoch.

Používanie telefónnych čísiel s predvoľbou (0)888 je v zmysle zákona povinné pri priamom marketingu prostredníctvom:

  • hovoru
  • SMS
  • telefaxu
  • automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu
  • pri získavaní predchádzajúceho súhlasu s volaním na účely priameho marketingu

Za porušenie tejto, ako aj ďalších povinností, ktoré zákon o elektronických komunikáciách zaviedol na obmedzenie nevyžiadanej komunikácie, hrozí pokuta od Úradu pre reguláciu elektronických sietí a poštových služieb SR.

V otázkach aplikácie nových pravidiel na priamy marketing vo verejných elektronických sieťach Orange nie je oprávnený poskytovať poradenstvo.

Paušál Telemarketing

Hlasový paušál so SIM kartou, ktorý vám umožní dodržanie platnej legislatívy o vykonávaní priameho marketingu.

Na výber máte z dostupných číselných množín:

  • 0888 90x xxx
  • 0888 99x xxx

V prípade, že už používate ústredňové riešenie:

Orange vám ponúka rozšírenie riešenia o paušály s predvoľbou 0888 za rovnakých cenových podmienok ako všetky ostatné čísla pod vašou ústredňou.

Pre viac informácií o službe kontaktujte vášho obchodného zástupcu Orange, alebo navštívte najbližšiu predajňu.

od 15 €/mes.

žena so slúchadlami a mikrofónom

Máte záujem o telemarketingové číslo?

Zanechajte nám vaše kontaktné údaje a my sa vám obratom ozveme. Náš obchodný zástupca vám pomôže nájsť ideálne riešenie.

Odosielam formulár

Odosielam formulár

Ďakujeme, formulár bol úspešne odoslaný

Prepáčte, služba je nedostupná, skúste neskôr

biznismen premýšľajúci nad plánmi s telefónom ruke

Často kladené otázky

Nenašli ste, čo ste hľadali?