Výpadky internetu: Záložné pripojenie minimalizuje ich vplyv na váš biznis

Výpadky internetu: Záložné pripojenie minimalizuje ich vplyv na váš biznis
Článok B2B Blog |

Internet je dnes neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Používame ho na komunikáciu, vzdelávanie, zábavu, prácu, nakupovanie a mnoho ďalších aktivít. Pre firmy je nevyhnutným nástrojom pre efektívne a konkurencieschopné podnikanie. Umožňuje firme spojiť sa so svojimi zákazníkmi, dodávateľmi, partnermi a zamestnancami, využívať cloudové služby, spravovať svoje účtovníctvo, marketing, logistiku a ďalšie procesy. Avšak internet nie je bezchybný ani nezničiteľný.

Čo sa stane, ak internet prestane fungovať? Aká je pravdepodobnosť, že sa tak stane? Aké sú dôsledky pre firmu? A ako tomu predísť alebo aspoň minimalizovať riziká? V tomto článku sa pokúsime odpovedať na tieto otázky a poukázať na dôležitosť záložného pripojenia k internetu pre fungovanie firmy.

Výpadky internetu sú reálnou hrozbou

Internet nie je jedna veľká sieť, ale skôr súbor menších sietí, ktoré sú medzi sebou prepojené pomocou rôznych technológií a protokolov. Tieto siete sú prevádzkované rôznymi poskytovateľmi služieb, ktorí majú svoju vlastnú infraštruktúru, zariadenia, softvér a personál. To znamená, že existuje mnoho faktorov, ktoré môžu spôsobiť poruchu alebo výpadok internetu. Medzi nimi môžu byť ľudské chyby, vplyv prírodných živlov, preťaženie siete, alebo čoraz častejšie kybernetické útoky.

Pravdepodobnosť výpadku internetu sa nedá presne určiť, pretože závisí od mnohých premenných. Avšak podľa niektorých štúdií sa odhaduje, že priemerný čas medzi poruchami internetu je približne 43 hodín ročne. Samozrejme, toto číslo sa môže líšiť v závislosti od kvality a typu pripojenia, poskytovateľa služby, geografickej polohy, veľkosti a odvetvia firmy atď.

Dôsledky výpadku internetu môžu byť rôzne. Od právnych rizík v dôsledku neplnenia zmluvných podmienok, cez finančné straty či frustráciu zamestnancov, je veľkým problémom aj bezpečnostné riziko. Firma môže byť vystavená väčšiemu riziku kybernetických útokov, úniku dát, krádeži identity alebo sabotáže, ak nebude mať prístup k svojim systémom, súborom, aplikáciám alebo cloudovým službám. To môže ohroziť dôvernosť, integritu a dostupnosť informácií a zdrojov firmy.

Ako sa pripraviť na výpadok internetu

Výpadok internetu sa nedá presne predvídať a nie je možné mu ani úplne zabrániť. Avšak firma sa môže pripraviť na takúto situáciu a minimalizovať jej negatívne dopady. Niektoré z možných opatrení sú:

 • Zabezpečiť záložné pripojenie na internet – firma by mala mať aspoň jedno alternatívne pripojenie na internet, ktoré by bolo nezávislé od primárneho pripojenia. To znamená, že by malo používať inú technológiu (napr. optické pripojenie vs. bezdrôtové pripojenie), inú infraštruktúru (napr. podzemné káble vs. nadzemné káble) alebo iného poskytovateľa služby. Týmto spôsobom by firma bola schopná prepnúť sa na záložné pripojenie v prípade poruchy primárneho pripojenia. Niektorí poskytovatelia internetových služieb ponúkajú možnosť automatického záložného pripojenia, ktoré zachováva rovnakú IP adresu na primárnom aj záložnom pripojení a tým pádom nepretržité fungovanie služieb.
 • Zvoliť spoľahlivého a kvalitného poskytovateľa internetových služieb – firma by si mala vybrať poskytovateľa, ktorý má dobrú reputáciu, ponúka rýchle a stabilné pripojenie pomocou rôznych technológií, má dostatočnú kapacitu a pokrytie, poskytuje dobrú zákaznícku podporu a má transparentné a férové podmienky. Firma by mala tiež porovnať rôzne ponuky a ceny, ale najmä obsah služby a možnosti doplnkových služieb, aby našla tú najvhodnejšiu pre svoje potreby.
 • Vytvoriť plán núdzového režimu – firma by mala mať pripravený plán, ako sa zachovať v prípade výpadku internetu. Tento plán by mal obsahovať:
  • Zoznam kritických procesov, ktoré sú závislé od internetu, a ich priorizáciu.
  • Zoznam alternatívnych spôsobov, ako vykonávať tieto procesy bez internetu, napr. použitie off-line aplikácií, lokálnych súborov, telefónu atď.
  • Zoznam osôb alebo tímov, ktoré sú zodpovedné za riešenie problémov s internetom, a ich kontaktné údaje.
  • Zoznam osôb alebo tímov, ktoré sú zodpovedné za komunikáciu s internými a externými zainteresovanými stranami, a ich kontaktné údaje.
  • Zoznam opatrení na obnovenie normálneho režimu po obnovení internetu.
 • Testovať a aktualizovať plán núdzového režimu – firma by mala pravidelne testovať svoj plán núdzového režimu, aby overila jeho funkčnosť a efektivitu. Mala by tiež aktualizovať svoj plán podľa zmien vo svojom podnikaní, technológii alebo prostredí.

Dúfame, že tento článok vám pomohol pochopiť dôležitosť záložného pripojenia na internet pre fungovanie firmy. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám poradíme a ponúkneme vám naše riešenia.

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Článok B2B Blog |

Vývoj mobilných sietí pokračuje rýchlym tempom a prináša revolúciu, ktorá mení spôsob, akým komunikujeme a pripájame zariadenia k internetu. V mnohých krajinách ako aj u nás dochádza k vypínaniu starších technológií, ako sú 2G a 3G, a k ich nahradzovaniu novšími, rýchlejšími a efektívnejšími sieťami, 4G a najmä 5G.

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Článok B2B Blog |

Zabezpečte svoju firmu pred kybernetickými hrozbami a nečakanými výpadkami s našimi komplexnými riešeniami IT infraštruktúry. Objavte naše riešenia.

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

Článok B2B Blog |

V roku 2024 sa očakávajú zaujímavé zmeny v oblasti telekomunikácií a IT. Pozrime sa na päť hlavných trendov ako ich predpovedajú odborníci zo spoločnosti Orange Slovensko.