Sme krajinou malých obci a 60 GHz môže priniesť zmenu ku skutočne rýchlemu pripojeniu

Sme krajinou malých obci a 60 GHz môže priniesť zmenu ku skutočne rýchlemu pripojeniu
Článok B2B Blog |

V súčasnosti je pri hodnotení kvality života v danej lokalite pripojenie k internetu stále dôležitejšie. Niektorí ľudia majú šťastie a majú prístup k vysokokapacitným technológiám, ako je optické vlákno alebo káblová sieť. Veľká časť obyvateľstva, najmä mimo veľkých bytových domov a veľkých miest tieto možnosti nemá a tam prichádza na rad najmä bezdrôtový prenos dát.

Bezdrôtové pripojenie k internetu má na Slovensku veľkú budúcnosť, pretože sme krajinou malých obcí - viac ako 64 % obcí na Slovensku ma menej ako tisíc obyvateľov. Zrýchľujúcim sa Wi‑Fi pripojeniam v niektorých oblastiach konkuruje prenajímanie zostávajúcej kapacity LTE siete a rozširujú sa aj siete založené vo frekvenčnom pásme 3,7 GHz. V domácnostiach pripojených štandardnou bezdrôtovou technológiou založenou na Wi‑Fi dochádza síce k štatisticky významnému zvýšeniu rýchlosti pripojenia, ale to súvisí skôr s investíciami do hlavných a vedľajších sietí.

Poskytovatelia dosahujú maximálnu rýchlosť pripojenia z prístupových bodov založených na protokoloch 802.11ac na úrovni približne 60 Mb/s. Pravdou je, že po ďalšej aktualizácii prístupových bodov na Wi‑Fi 6 ešte viac narastie rýchlosť a spoľahlivosť siete, ale zatiaľ nemajú čo ponúknuť klientom s požiadavkami na kapacitu pripojenia podobnú ako pri optických sieťach. Táto situácia sa však môže čiastočne zmeniť so sprístupnením pásma 60 GHz pre pripojenie koncových používateľov.

S pásmom 60 GHz je možné dosiahnuť prenosové rýchlosti v rozsahu gigabitov za sekundu, čo je oveľa vyššie ako súčasné bežné Wi‑Fi technológie. To znamená, že používatelia by mohli mať prístup k ultra-rýchlemu internetu, bez potreby ťahaných káblov alebo optických vlákien.

Využitie pásma 60 GHz prinesie výhody najmä pre podnikateľské prostredie, kde to znamená rýchlejšie prenosy dát medzi zariadeniami, prepojenie pobočiek a efektívnejšie využívanie cloudu či vylepšenú komunikáciu.

Pásmo 60 GHz však nie je úplne bez obmedzení. Jeho signál má obmedzený dosah a prenikanie cez prekážky, ako sú steny a budovy, je tiež limitované. To vyžaduje umiestnenie viacerých prístupových bodov pre pokrytie väčších oblastí. Okrem toho je potrebné aj vhodné zabezpečenie siete, aby sa predišlo možnosti neoprávneného prístupu a porušenia súkromia.

Pásmo 60 GHz však predstavuje veľký potenciál pre transformáciu trhu s bezdrôtovým pripojením a poskytnutie skutočne vysokorýchlostného internetu. S pokračujúcim vývojom technológie v pásme 60 GHz a súčasným vylepšovaním zariadení je možné očakávať, že sa jeho využitie a dostupnosť budú postupne zvyšovať. Výrobcovia už uviedli a ďalej uvádzajú na trh zariadenia s podporou tohto pásma, ako sú antény a routre.

Vplyvy regulácie na trh

Technológia a regulácia majú častokrát nevyvážený vzťah. Niekedy regulácia predbehne technologické možnosti alebo očakávania trhu a musí sa čakať, kým vývojári pochopia nové možnosti na trhu a uvedú potrebné technológie. Častejšie je to však opačne - technologický pokrok a inovácie predbiehajú reguláciu a vytvárajú nové možnosti a potenciál pre trh.

Podobná situácia nastala v pásme 60 GHz. Veľká časť sveta nemohla využívať toto pásmo mimo uzavretých priestorov z dôvodu zastaraných regulačných obmedzení, ktoré boli v platnosti kvôli už nepoužívaným technológiám v letectve. Avšak vysoká atraktivita tohto pásma pre vysokorýchlostný prenos dát, najmä v priemysle, umožnila nakoniec zavedenie potrebnej štandardizácie a hromadnú výrobu zariadení. Bežná cena rádiových zariadení s kapacitou približne 1 Gb/s bola niekoľko tisíc eur, no hromadná výroba čipov pre 60 GHz pásmo znížila cenu podobných zariadení na úroveň lepšieho 5 GHz Wi‑Fi spojenia za rádovo 100 €. Pripojenie firiem, ale aj domácností výrazne vyššou rýchlosťou tak nemusí byť oveľa drahšie ako klasické bezdrôtové pripojenie.

Na Slovensku je toto pásmo od roku 2021 uvoľnené k dispozícii operátorom, pričom pre pripojenie nie je potrebná licencia, platí len ohlasovacia povinnosť.

Vladimír Zaťka, B2B Marketing Specialist, Orange Slovensko

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Článok B2B Blog |

Vývoj mobilných sietí pokračuje rýchlym tempom a prináša revolúciu, ktorá mení spôsob, akým komunikujeme a pripájame zariadenia k internetu. V mnohých krajinách ako aj u nás dochádza k vypínaniu starších technológií, ako sú 2G a 3G, a k ich nahradzovaniu novšími, rýchlejšími a efektívnejšími sieťami, 4G a najmä 5G.

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Článok B2B Blog |

Zabezpečte svoju firmu pred kybernetickými hrozbami a nečakanými výpadkami s našimi komplexnými riešeniami IT infraštruktúry. Objavte naše riešenia.

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

Článok B2B Blog |

V roku 2024 sa očakávajú zaujímavé zmeny v oblasti telekomunikácií a IT. Pozrime sa na päť hlavných trendov ako ich predpovedajú odborníci zo spoločnosti Orange Slovensko.