Sme krajinou malých obci a 60 GHz môže priniesť zmenu ku skutočne rýchlemu pripojeniu

Sme krajinou malých obci a 60 GHz môže priniesť zmenu ku skutočne rýchlemu pripojeniu
Článok B2B Blog |

V súčasnosti je pri hodnotení kvality života v danej lokalite pripojenie k internetu stále dôležitejšie. Niektorí ľudia majú šťastie a majú prístup k vysokokapacitným technológiám, ako je optické vlákno alebo káblová sieť. Veľká časť obyvateľstva, najmä mimo veľkých bytových domov a veľkých miest tieto možnosti nemá a tam prichádza na rad najmä bezdrôtový prenos dát.

Bezdrôtové pripojenie k internetu má na Slovensku veľkú budúcnosť, pretože sme krajinou malých obcí - viac ako 64 % obcí na Slovensku ma menej ako tisíc obyvateľov. Zrýchľujúcim sa Wi‑Fi pripojeniam v niektorých oblastiach konkuruje prenajímanie zostávajúcej kapacity LTE siete a rozširujú sa aj siete založené vo frekvenčnom pásme 3,7 GHz. V domácnostiach pripojených štandardnou bezdrôtovou technológiou založenou na Wi‑Fi dochádza síce k štatisticky významnému zvýšeniu rýchlosti pripojenia, ale to súvisí skôr s investíciami do hlavných a vedľajších sietí.

Poskytovatelia dosahujú maximálnu rýchlosť pripojenia z prístupových bodov založených na protokoloch 802.11ac na úrovni približne 60 Mb/s. Pravdou je, že po ďalšej aktualizácii prístupových bodov na Wi‑Fi 6 ešte viac narastie rýchlosť a spoľahlivosť siete, ale zatiaľ nemajú čo ponúknuť klientom s požiadavkami na kapacitu pripojenia podobnú ako pri optických sieťach. Táto situácia sa však môže čiastočne zmeniť so sprístupnením pásma 60 GHz pre pripojenie koncových používateľov.

S pásmom 60 GHz je možné dosiahnuť prenosové rýchlosti v rozsahu gigabitov za sekundu, čo je oveľa vyššie ako súčasné bežné Wi‑Fi technológie. To znamená, že používatelia by mohli mať prístup k ultra-rýchlemu internetu, bez potreby ťahaných káblov alebo optických vlákien.

Využitie pásma 60 GHz prinesie výhody najmä pre podnikateľské prostredie, kde to znamená rýchlejšie prenosy dát medzi zariadeniami, prepojenie pobočiek a efektívnejšie využívanie cloudu či vylepšenú komunikáciu.

Pásmo 60 GHz však nie je úplne bez obmedzení. Jeho signál má obmedzený dosah a prenikanie cez prekážky, ako sú steny a budovy, je tiež limitované. To vyžaduje umiestnenie viacerých prístupových bodov pre pokrytie väčších oblastí. Okrem toho je potrebné aj vhodné zabezpečenie siete, aby sa predišlo možnosti neoprávneného prístupu a porušenia súkromia.

Pásmo 60 GHz však predstavuje veľký potenciál pre transformáciu trhu s bezdrôtovým pripojením a poskytnutie skutočne vysokorýchlostného internetu. S pokračujúcim vývojom technológie v pásme 60 GHz a súčasným vylepšovaním zariadení je možné očakávať, že sa jeho využitie a dostupnosť budú postupne zvyšovať. Výrobcovia už uviedli a ďalej uvádzajú na trh zariadenia s podporou tohto pásma, ako sú antény a routre.

Vplyvy regulácie na trh

Technológia a regulácia majú častokrát nevyvážený vzťah. Niekedy regulácia predbehne technologické možnosti alebo očakávania trhu a musí sa čakať, kým vývojári pochopia nové možnosti na trhu a uvedú potrebné technológie. Častejšie je to však opačne - technologický pokrok a inovácie predbiehajú reguláciu a vytvárajú nové možnosti a potenciál pre trh.

Podobná situácia nastala v pásme 60 GHz. Veľká časť sveta nemohla využívať toto pásmo mimo uzavretých priestorov z dôvodu zastaraných regulačných obmedzení, ktoré boli v platnosti kvôli už nepoužívaným technológiám v letectve. Avšak vysoká atraktivita tohto pásma pre vysokorýchlostný prenos dát, najmä v priemysle, umožnila nakoniec zavedenie potrebnej štandardizácie a hromadnú výrobu zariadení. Bežná cena rádiových zariadení s kapacitou približne 1 Gb/s bola niekoľko tisíc eur, no hromadná výroba čipov pre 60 GHz pásmo znížila cenu podobných zariadení na úroveň lepšieho 5 GHz Wi‑Fi spojenia za rádovo 100 €. Pripojenie firiem, ale aj domácností výrazne vyššou rýchlosťou tak nemusí byť oveľa drahšie ako klasické bezdrôtové pripojenie.

Na Slovensku je toto pásmo od roku 2021 uvoľnené k dispozícii operátorom, pričom pre pripojenie nie je potrebná licencia, platí len ohlasovacia povinnosť.

Vladimír Zaťka, B2B Marketing Specialist, Orange Slovensko

Bezpečnostné aspekty firemného internetu a ochrana vašich dát

Bezpečnostné aspekty firemného internetu a ochrana vašich dát

Článok B2B Blog |

V dnešnom modernom podnikateľskom prostredí je internet pre firmy nevyhnutnosťou. Poskytuje nespočetné možnosti na komunikáciu, obchodovanie a prístup k informáciám. Ale s rastúcim významom internetu pre podniky prichádza aj zvýšené riziko ohrozenia dát. Bezpečnosť firemného internetu a ochrana firemných dát sa stávajú v rámci firemných aktivít kľúčovými.

Výpadky internetu: Záložné pripojenie minimalizuje ich vplyv na váš biznis

Výpadky internetu: Záložné pripojenie minimalizuje ich vplyv na váš biznis

Článok B2B Blog |

Internet je dnes neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Používame ho na komunikáciu, vzdelávanie, zábavu, prácu, nakupovanie a mnoho ďalších aktivít. Pre firmy je nevyhnutným nástrojom pre efektívne a konkurencieschopné podnikanie. Umožňuje firme spojiť sa so svojimi zákazníkmi, dodávateľmi, partnermi a zamestnancami, využívať cloudové služby, spravovať svoje účtovníctvo, marketing, logistiku a ďalšie procesy. Avšak internet nie je bezchybný ani nezničiteľný.

Kam kráčaš, 60 GHz a ako kvalitne?

Kam kráčaš, 60 GHz a ako kvalitne?

Článok Technológie/SMART |

Bezdrôtové nelicencované pásmo 60 GHz (57-66 GHz) prináša významné zlepšenie oproti existujúcim bezdrôtovým technológiám. Využíva vlastnosti vysokofrekvenčného spektra, ktoré poskytujú väčšiu šírku pásma a vysokú prenosovú rýchlosť.