Orangeu sa aj v roku 2020 darilo v strategických oblastiach

Orangeu sa aj v roku 2020 darilo v strategických oblastiach
Tlačové správy |

Pokračoval nárast počtu zákazníkov fixného internetu, TV aj konvergentných služieb.

K 31. decembru 2020 evidoval Orange 250 tisíc zákazníkov pevného internetu prostredníctvom technológií FTTH, DSL a fixného LTE, čo predstavuje 25-percentný medziročný nárast. Naďalej rástol aj počet zákazníkov TV služieb, ktorých bolo ku koncu roka už viac než 132 tisíc, o 23 % viac než v rovnakom období predchádzajúceho roka. Popri náraste počtu zákazníkov fixného internetu a televízie zaznamenal Orange aj výrazný nárast počtu zákazníkov využívajúcich konvergentné služby, čiže mobilné a fixné služby v jednom balíku. Ich počet k 31. decembru 2020 medziročne stúpol o 40 % a prekročil 118 tisíc.

Aj napriek nevyhnutnej potrebe prispôsobiť sa aktuálnej situácii s koronakrízou a úprave kľúčových priorít sa Orangeu aj v komplikovanom roku 2020 darilo napĺňať strategické ciele. „Za najväčší úspech uplynulého roka považujeme, že sme v ťažkých korona časoch dali na prvé miesto zdravie a konektivitu našich zákazníkov zamestnancov, partnerov, čo sa nám aj podarilo zabezpečiť. Zároveň sa rok 2020 niesol v znamení významného rozširovania dostupnosti našich služieb. Podarilo sa nám stať sa jednotkou na trhu v kvalite a pokrytí mobilnej 4G siete, v pokrytí optikou, či už vlastnou sieťou, cez bit stream prístup alebo vďaka partnerskej dohode zdieľania sietí, ako aj v pokrytí digitálnej televízie. Vďaka dostupnosti služieb a atraktívnym ponukám sa nám úspešne darilo získavať nových zákazníkov pevného internetu, TV služieb aj konvergentných služieb. Zákazníci si viac ako kedykoľvek predtým začali uvedomovať dôležitosť komunikačných služieb v každodennom živote, predovšetkým ich kvalitu a spoľahlivosť,“ sumarizuje úspechy roku 2020 generálny riaditeľ Orangeu Federico Colom.

Vďaka projektu migrácie zákazníkov z veľkého množstva starých paušálov na paušály Go Orange vyčistil a sprehľadnil svoje mobilné portfólio a dnes už všetkým zákazníkom dokáže ponúknuť jednoduchú, férovú a transparentnú konvergentnú ponuku, čo je významným krokom na ceste stať sa jednotkou v poskytovaní konvergentných služieb. Práve vyčistenie portfólia hlasových paušálov a deaktivácia tzv. spiacich paušálov stojí za 8 % poklesom počtu zákazníkov mobilných služieb. Orange ku koncu roka 2020 celkovo evidoval 2,552 mil. aktívnych zákazníkov mobilných služieb, z čoho viac než 1,94 mil. predstavujú zákazníci mobilných fakturovaných služieb, pričom si aj naďalej udržal prvenstvo na mobilnom trhu.

Jednoduchú, férovú a transparentnú ponuku Orangeu oceňuje stále viac zákazníkov konkurenčných operátorov, čo dokazuje aj neustále rastúci počet tých, ktorí si preniesli svoje číslo do Orangeu. Viac než 84 tisíc zákazníkov, čo je až o 26 % viac ako v predchádzajúcom roku, sa rozhodlo prejsť so svojím číslom od konkurencie práve do Orangeu. Naopak, počet zákazníkov, ktorí prešli so svojím číslom z Orangeu k iným operátorom, vzrástol o necelých 10 % a tesne prekročil hodnotu 91 tisíc.

Rok poznačený pandémiou, keď zákazníci boli viac ako kedykoľvek predtým odkázaní na digitálne technológie a spoľahlivú konektivitu, sa podpísal pod viac než 35 % medziročný nárast dátovej prevádzky, pričom viac než 82 % z celkového objemu 43,81 mil. GB bolo prenesených v 4G sieti, čo predstavuje medziročný nárast 52 %. 4G sieť od Orangeu s pokrytím 99 % populácie v 141 mestách a 2196 obciach, ktorá získala ocenenie za najkvalitnejšiu sieť na Slovensku, je zároveň aj najdostupnejšou sieťou na Slovensku. Až 53 % populácie si môže užívať rýchlosti do 300 Mbit/s vďaka pokrytiu 4G+.

Orange dosiahol výnosy vo výške 541 mil. eur

Tak ako situácia s pandémiou koronavírusu ovplyvňovala vývoj prevádzkových a finančných ukazovateľov počas celého roka, rovnako tomu bolo aj počas štvrtého kvartálu 2020. Celkové výnosy Orangeu medziročne klesli o 2,7 %, pričom medziročný pokles výnosov v poslednom kvartáli roka 2020 bol nižší ako celkový pokles, a to konkrétne o 1,9 %. Výnosy posledných troch mesiacov roka 2020 dosiahli hodnotu 144 mil. eur, celkové výnosy spoločnosti Orange Slovensko k 31.12.2020 vykazované podľa štandardov IFRS 15 dosiahli výšku 541 miliónov eur.

Výnosy

Finančné ukazovatele (v mil. eur) Q4 2020 Q4 2019 medzikvartálna zmena k 31.12.2020 k 31.12.2019 medziročná zmena
Celkové výnosy 144 147 -1,9 % 541 556 -2,7 %
Výnosy zo služieb 109 109 0,0 % 424 432 -1,8 %
Výnosy zo služieb 35 38 -7,3 % 117 124 -5,8 %
EBITDAaL n/a n/a n/a 196 198 -0,7 %


Pokles celkových výnosov spôsobil predovšetkým takmer 6-percentný pokles výnosov z predaja zariadení, pričom tie vo štvrtom kvartáli v porovnaní so štvrtým kvartálom predchádzajúceho roka klesli o viac než 7 %. Bol to dôsledok nižších predajov na predajných miestach v dôsledku koronakrízy. Kvartálne výnosy zo služieb sa medziročne nezmenili, celkové výnosy z predaja služieb dosiahli 424 mil. eur, čo je o 1,8 % menej ako v rovnakom období uplynulého roka. K poklesu výnosov zo služieb prispeli nižšie výnosy z roamingu z dôvodu pandémie, ako aj zníženie prepojovacích poplatkov medzi slovenskými operátormi.

Napriek medziročnému poklesu výnosov dosiahol Orange lepšiu EBITDAaL maržu vďaka efektívnemu riadeniu priamych a nepriamych nákladov. Celková EBITDAaL klesala miernejšie, o 0,7 %.

Zákazníci

Počty zákazníkov (v tis.) k 31.12.2020 k 31.12.2019 medziročná zmena
Zákazníci mobilných služieb 2552 2775 -8 % *
Zákazníci fakturovaných služieb 1942 2230 -13 %
Zákazníci predplatených kariet 345 379 -9 %
Zákazníci M2M služieb 264 166 +59 % **
Zákazníci pevného internetu 250 200 25 %
Zákazníci TV služieb 132 108 23 %
Zákazníci konvergentných služieb 118 85 40 %

* Realizovaný projekt migrácie mobilného hlasového portfólia a deaktivácie nepoužívaných paušálov

** Zmena reportovania M2M bázy s cieľom zosúladiť vykazovanie so zvyškom trhu

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Článok B2B Blog |

Vývoj mobilných sietí pokračuje rýchlym tempom a prináša revolúciu, ktorá mení spôsob, akým komunikujeme a pripájame zariadenia k internetu. V mnohých krajinách ako aj u nás dochádza k vypínaniu starších technológií, ako sú 2G a 3G, a k ich nahradzovaniu novšími, rýchlejšími a efektívnejšími sieťami, 4G a najmä 5G.

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Článok B2B Blog |

Zabezpečte svoju firmu pred kybernetickými hrozbami a nečakanými výpadkami s našimi komplexnými riešeniami IT infraštruktúry. Objavte naše riešenia.

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

Článok B2B Blog |

V roku 2024 sa očakávajú zaujímavé zmeny v oblasti telekomunikácií a IT. Pozrime sa na päť hlavných trendov ako ich predpovedajú odborníci zo spoločnosti Orange Slovensko.