Orange v roku 2018 potvrdil rastový trend: Zaznamenal zvýšenie výnosov, aj počtu zákazníkov dátových a fixných služieb

Orange v roku 2018 potvrdil rastový trend:  Zaznamenal zvýšenie výnosov, aj počtu zákazníkov dátových a fixných služieb

  • pokračujúci nárast počtu zákazníkov mobilných dátových služieb a pevného internetu
  • zvýšenie počtu zákazníkov digitálnej televízie aj vďaka rozšíreniu dostupnosti TV služieb a atraktívnemu TV obsahu
  • rastie počet zákazníkov, ktorí prechádzajú od konkurenčných operátorov do Orangeu
  • nárast celkových aj fakturovaných výnosov Orangeu pri  zachovanej ziskovosti meranej maržou hrubého prevádzkového zisku EBITDA nad 35%
Celkovo až 632 tisíc zákazníkov, čo predstavuje 4 % medziročný nárast, sa rozhodlo v roku 2018 podpísať, alebo opätovne predĺžiť zmluvu na paušál alebo mobilný internet. K 31.12. 2018 evidoval Orange 2,799 milióna aktívnych zákazníkov mobilných a 203 tisíc zákazníkov fixných služieb, vrátane 75 tisíc zákazníkov digitálnej TV, čo predstavuje 12 % medziročný nárast. Počet zákazníkov mobilných dátových služieb narástol o 3 % na 1,44 milióna zákazníkov a počet zákazníkov pevného internetu sa zvýšil o 5 % na 185 tisíc. Celkové výnosy spoločnosti Orange Slovensko k 31. 12. 2018 dosiahli 561,2 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast 1,2 %. Popri náraste počtu zákazníkov dátových a fixných služieb zaznamenal Orange aj nárast kombinovanej bázy zákazníkov, teda zákazníkov, ktorí okrem hlasového paušálu využívajú aspoň jednu ďalšiu službu. Ich počet sa medziročne zvýšil o 3 % na 355 tisíc. K rastu kombinovanej bázy prispievajú predovšetkým konvergentné ponuky a rozšírenie ich dostupnosti na celé územie Slovenska. „Rok 2018 sa niesol v znamení konvergencie a atraktívneho obsahu, nakoľko sme po spustení satelitnej televízie a televízie cez internet, rozširovaní optickej siete schopní poskytnúť konvergentnú ponuku takmer pre všetkých na Slovensku, navyše s exkluzívnym nielen športovým obsahom,“ hodnotí kľúčové momenty roku 2018 Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orangeu. Z celkového objemu investícií vo výške takmer 96 mil. eur viac ako 70 mil. eur smeroval Orange do sietí. „Primárne investujeme do zákazníckej spokojnosti, inými slovami do rozširovania pokrytia, kostrových sieti a do modernizácie mobilných sietí s cieľom rozširovania kapacít, nových služieb a pokrytia. V neposlednom rade významnú časť investícií tvoria aj technologické inovácie – ako prví na Slovensku sme predstavili technológiu eSIM, okrem toho sme umožnili našim zákazníkom využívať aj RCS komunikáciu,“ vysvetľuje Ivan Golian, riaditeľ úseku informačných systémov a sietí spoločnosti Orange Slovensko. Dostupnosť rýchleho mobilného internetu v 4G sieti v roku 2018 rozšíril Orange na 93 % populácie. Popri rozširovaní LTE siete spoločnosť naďalej pokračovala v budovaní optickej siete, ktorú rozšírila do 20 nových miest. Význam investícií do siete, dôležitosť jej kvality a dostupnosti okrem rastúceho počtu zákazníkov dátových služieb potvrdzuje aj neustále rastúci objem prenesených dát. Ku koncu roka preniesli zákazníci Orangeu v mobilnej dátovej sieti o 17 % viac dát než v rovnakom období predchádzajúceho roku, pričom už takmer 70 % z celkového objemu 23,7 mil. GB dát bolo prenesených v 4G sieti. Tento objem prenesených dát v 4G sieti predstavuje 1,7-násobný medziročný nárast dátovej prevádzky. „Každoročný nárast dátovej spotreby je odrazom zákazníckeho správania. Práve to nás inšpirovalo, aby sme ako prví našim zákazníkom priniesli  dátové nonstop balíky pre neobmedzené využívanie obľúbených mobilných aplikácií, ktoré už dnes využívajú desaťtisíce zákazníkov na paušáloch a mobilných internetoch. Očakávame, že tento trend bude pokračovať a  my našimi produktami budeme napĺňať očakávania zákazníkov aj naďalej,“ dopĺňa Lančarič. Pozitívne sa vyvíjali aj portácie. Svoje číslo si v roku 2018 do Orangeu prenieslo viac než 66,5 tisíc zákazníkov, o 27 % viac než v predchádzajúcom roku. Počet prenesených čísel ku konkurencii je stabilizovaný a dosiahol úroveň 90 tisíc. Po rokoch stabilizácie spoločnosť zaznamenáva rast aj vo finančných výsledkoch. Výnosy k 31.12. 2018 dosiahli 561,2 mil. eur, čo medziročne predstavuje nárast o 1,2 %. Až 23,1 % z výnosov z mobilných služieb tvorili výnosy z mobilných dátových služieb, ktoré dosiahli hodnotu 93,8 mil. eur. Stále významnejšiu časť výnosov tvoria výnosy z fixných služieb. Na celkových výnosoch tvoria takmer 6 % a medziročne sa zvýšili o 14,5 % na 31,7 mil. eur.
Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Článok B2B Blog |

Vývoj mobilných sietí pokračuje rýchlym tempom a prináša revolúciu, ktorá mení spôsob, akým komunikujeme a pripájame zariadenia k internetu. V mnohých krajinách ako aj u nás dochádza k vypínaniu starších technológií, ako sú 2G a 3G, a k ich nahradzovaniu novšími, rýchlejšími a efektívnejšími sieťami, 4G a najmä 5G.

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Článok B2B Blog |

Zabezpečte svoju firmu pred kybernetickými hrozbami a nečakanými výpadkami s našimi komplexnými riešeniami IT infraštruktúry. Objavte naše riešenia.

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

Článok B2B Blog |

V roku 2024 sa očakávajú zaujímavé zmeny v oblasti telekomunikácií a IT. Pozrime sa na päť hlavných trendov ako ich predpovedajú odborníci zo spoločnosti Orange Slovensko.