Orange opäť s dvojciferným rastom počtu zákazníkov fixného internetu, digitálnej TV aj konvergentných služieb

Orange opäť s dvojciferným rastom počtu zákazníkov fixného internetu, digitálnej TV aj konvergentných služieb
Tlačové správy |

K 30. septembru 2021 evidoval Orange 280 tisíc zákazníkov pevného internetu prostredníctvom technológií FTTH, DSL a fixného LTE, čo predstavuje 21,5-percentný medziročný nárast. Naďalej rástol aj počet zákazníkov TV služieb, ktorých ku koncu septembra bolo už 153 tisíc, o takmer 20 % viac než v rovnakom období predchádzajúceho roka. Popri náraste počtu zákazníkov fixného internetu a televízie eviduje Orange aj pokračujúci nárast počtu zákazníkov využívajúcich konvergentné služby, čiže mobilné a fixné služby v jednom balíku. Ich počet ku koncu tretieho kvartálu 2021 medziročne stúpol o 30 % a prekročil 142 tisíc.

Celkové výnosy Orangeu k 30. 9. 2021 dosiahli výšku 394 miliónov eur, čo predstavuje mierny medziročný pokles o 0,7 %. Ten súvisí predovšetkým so znížením výnosov z predaja zariadení, ktorý bol spôsobený výpadkom dostupnosti zariadení v dôsledku krízy s nedostatkom čipov.

Aj aktivitami realizovanými v treťom kvartáli 2021 pokračoval Orange v napĺňaní svojej strategickej priority, ktorou je konvergencia. „Potvrdzuje sa nám, že naše strategické smerovanie je správne. Dokazuje nám to aj ten najdôležitejší a najprísnejší ukazovateľ, ktorým je dôvera našich zákazníkov a ich rastúca spokojnosť aktuálne dosahujúca 78 bodov MRS indexu. Sme veľmi radi, že výhody zo spájania služieb v mobilnej aj fixnej sieti každoročne oceňuje viac zákazníkov, čo nás zaväzuje k neustálemu poskytovaniu tej najvyššej kvality. Rovnako nás teší, že spolu s hodnotou, ktorú zákazníci vďaka spojeniu služieb do jedného balíka získajú, môžu služby využívať v najkvalitnejšej sieti na Slovensku,“ konštatuje Federico Colom, generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko.

Nielen vylepšenie programu výhod pre zákazníkov Orange svojim a obohatenie Orange TV o  kvalitný a prémiový športový obsah, ale aj opätovné získanie ocenenia za najkvalitnejšiu mobilnú sieť na Slovensku považuje Orange za dôležitý míľnik uplynulého kvartálu. „Som nesmierne hrdý, že sa okrem ocenenia za najlepšiu sieť na Slovensku môžeme pýšiť aj ocenením najlepšia sieť v Európe. Práve získanie už druhého ocenenia v poradí za najkvalitnejšiu mobilnú sieť na Slovensku je pre nás dôležitým uznaním našej snahy prinášať zákazníkom tú najvyššiu kvalitu,“ hodnotí generálny riaditeľ. Tú si zákazníci môžu vychutnať nielen v mobilnej, ale aj v pevnej sieti s najväčším pokrytím na Slovensku. Mobilná 4G sieť je dostupná pre 99 % populácie Slovenska vo všetkých 141 mestách a 2 219 obciach na Slovensku a služby fixnej siete môže využívať 1,8 mil. domácností, čo predstavuje 97 %, pričom optická sieť od Orangeu je dostupná pre 566 422 domácností v 69 mestách a optické služby od Orangeu poskytované prostredníctvom partnerských sietí sú dostupné pre 424 035 domácností v 461 mestách a obciach na Slovensku.

Už tradične, aj v treťom kvartáli 2021 zaznamenal Orange nárast mobilnej dátovej prevádzky. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 preniesli zákazníci Orangeu v mobilnej dátovej sieti o vyše 57 % viac dát, pričom viac než 87 % z celkového objemu 48,27 mil. GB bolo prenesených v 4G sieti, čo predstavuje medziročný nárast 61 %. Vo vysokorýchlostnej 5G sieti zákazníci od jej spustenia v máji tohto roku preniesli 41,02 tis. GB dát.

Pre služby Orangeu sa za uplynulých 9 mesiacov rozhodlo 49 226 nových zákazníkov, ktorí si preniesli svoje číslo od konkurenčných operátorov. Počet zákazníkov, ktorí sa v rovnakom období rozhodli uprednostniť služby ostatných operátorov medziročne klesol o takmer 12 % a medziročne sa ustálil na počte 55 001. Orange k 30. 9. 2021 celkovo evidoval 2,490 mil. aktívnych zákazníkov mobilných služieb, z čoho takmer 1,9 mil. predstavujú zákazníci mobilných fakturovaných služieb. Za viac než 8 % poklesom zákazníckej bázy stále stojí minuloročná deaktivácia tzv. spiacich nulových paušálov v rámci historicky najväčšieho projektu migrácie zákazníkov zo starých paušálov na paušály Go. Tá priniesla predovšetkým väčšiu transparentnosť a spravodlivosť pri vykazovaní skutočnej zákazníckej bázy a reálnejší pohľad na dáta s ňou súvisiacich.

Orange dosiahol výnosy vo výške 394 mil. eur

Celkové výnosy spoločnosti Orange Slovensko k 30. 9. 2021 vykazované podľa štandardov IFRS 15 medziročne klesli o 0,7 % dosiahli výšku 394 miliónov eur. Za týmto miernym poklesom stojí predovšetkým pokles výnosov z predaja zariadení, ktorý bol spôsobený výpadkom dostupnosti zariadení v dôsledku krízy s nedostatkom čipov. Pokles výnosov z predaja zariadení v treťom kvartáli roku 2021 v porovnaní s tretím kvartálom roku 2020 predstavoval až 12,6 %.

Finančné ukazovatele (v mil. eur) Q3 2021 Q3 2020 medzikvartálna zmena k 30.9.2020 k 30.9.2021 medziročná zmena
Celkové výnosy 131 136 -3,8 % 394 397 -0,7 %
výnosy zo služieb 104 106 -1,2 % 313 315 -0,6 %
výnosy zo zariadení 26 30 -12,6 % 81 82 -1 %
Počty zákazníkov (v tis.) k 30.9.2021 k 30.9.2020 medziročná zmena
Zákazníci mobilných služieb 2 490 2 715 -8,3 %
zákazníci predplatených kariet 323 353 -8,7 %
zákazníci fakturovaných služieb bez M2M 1 889 2 197 -14 %
zákazníci M2M služieb 278 164 69,5 %
Zákazníci pevného internetu 280 231 21,5 %
Zákazníci TV služieb 153 128 19,6 %
Zákazníci konvergentných služieb 142 109 30,5 %
Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Článok B2B Blog |

Vývoj mobilných sietí pokračuje rýchlym tempom a prináša revolúciu, ktorá mení spôsob, akým komunikujeme a pripájame zariadenia k internetu. V mnohých krajinách ako aj u nás dochádza k vypínaniu starších technológií, ako sú 2G a 3G, a k ich nahradzovaniu novšími, rýchlejšími a efektívnejšími sieťami, 4G a najmä 5G.

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Článok B2B Blog |

Zabezpečte svoju firmu pred kybernetickými hrozbami a nečakanými výpadkami s našimi komplexnými riešeniami IT infraštruktúry. Objavte naše riešenia.

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

Článok B2B Blog |

V roku 2024 sa očakávajú zaujímavé zmeny v oblasti telekomunikácií a IT. Pozrime sa na päť hlavných trendov ako ich predpovedajú odborníci zo spoločnosti Orange Slovensko.