Nadácia Orange a Iniciatíva liniek pomoci hovorili o nutnosti systémového financovania v oblasti duševného zdravia

Nadácia Orange a Iniciatíva liniek pomoci hovorili o nutnosti systémového financovania v oblasti duševného zdravia
Tlačové správy |

V posledných mesiacoch sa mnohí z nás ocitli v situácii, kedy oveľa častejšie potrebovali pomôcť a poradiť pri riešení rôznych problémov. Veľmi nápomocné sú krízové linky, ktoré poskytujú psychologické poradenstvo bezplatne, nonstop, anonymne, telefonicky či digitálne. Už počas prvej vlny pandémie koronavírusu bojovali s obrovským nárastom kontaktov, nedostatkom kapacít a financií. Predstavitelia troch mimovládnych organizácií, ktoré prevádzkujú najväčšie linky pomoci na Slovensku – Liga za duševné zdravie, Linka detskej istotyObčianske združenie IPčko, sa spojili v Iniciatíve liniek pomoci a historicky prvýkrát verejne diskutovali pri jednom stole so zástupcami štátu o problematike financovania. Spoluorganizátorom online okrúhleho stola, ako podporovateľ Iniciatívy bola Nadácia Orange. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Nadácia Orange sa v rámci svojej programovej činnosti zaviazala strategicky podporovať konštruktívne riešenia prispievajúce k prevencii v oblasti duševného zdravia. Už počas prvej vlny pandémie upozornila spolu s Iniciatívou liniek pomoci na potrebu systémového riešenia a financovania dištančného poradenstva, ktoré profesionálne linky poskytujú nonstop, bezplatne, anonymne a komukoľvek, kto o pomoc požiada telefonicky či na internete. Priamy spôsob financovania štátom ale dodnes neexistuje. Pri príležitosti Medzinárodného dňa duševného zdravia Nadácia Orange zorganizovala spolu s Iniciatívou liniek pomoci výnimočný okrúhly stôl.

Pandemická situácia umocnila potrebu existencie liniek pomoci

Na Slovensku máme na poskytovanie psychologickej podpory a krízovej intervencie reálne 3 najväčšie profesionálne nonstop linky pomoci, ktoré pokrývajú približne 10 % potrebných kapacít. Pre porovnanie, v Českej republike bez ohľadu na pandémiu funguje štandardne 24 liniek pomoci.

Na opodstatnenosť liniek pomoci počas prvej vlny poukázal obrovský nárast počtu kontaktov a závažnosť hovorov. Odborníci sa dennodenne stretávali s depresiami, úzkosťou, domácim násilím, alkoholizmom, obavami z ekonomickej situácie a s myšlienkami na samovraždu. Druhá vlna pandémie prináša nové nároky na objem poskytovaných služieb a ich kvalitu.

Nevyhnutná diskusia všetkých strán

Počas dnešného dopoludnia sa konala historicky prvá online verejná diskusia predstaviteľov troch najväčších liniek pomoci na Slovensku - Martin Knut z Linky dôvery Nezábudka, Eva Dzurindová z Linky detskej istoty a Marek Madro z IPčka so zástupcami štátu. Diskusie sa zúčastnili: Janka Žitňanská – predsedníčka výboru NR SR pre sociálne veci, Viktor Svetský z Ministerstva zdravotníctva SR, Katarína Fedorová z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Tomáš Oparty z Ministerstva vnútra SR, Tina Gažovičová z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Petr Hořejš z českej Linky Bezpečí. Diskusia priniesla konštruktívnu debatu o tom, aké miesto majú linky pomoci v politike štátu v oblasti duševného zdravia a ako pomôžu riešiť ich financovanie. Bez jasnej podpory štátu im však hrozí skôr obmedzovanie ich kapacít.

Online diskusia, ktorú spoluorganizovala Nadácia Orange s Iniciatívou liniek pomoci, bola dostupná širokému publiku odbornej a laickej verejnosti na Facebooku a jej záznam je dostupný na facebookovom profile Nadácie Orange TU.

Iniciatíva liniek pomoci považuje dištančné psychologické poradenstvo a krízovú intervenciu pre verejnosť popri zdravotníckych a ekonomických opatreniach za kľúčovú službu, ktorá má pomôcť prekonať pandémiu a s ňou súvisiacu ekonomickú krízu, zmierniť ich dopad na jednotlivcov, rodiny a spoločnosť.

Linky pomoci majú 7 340 spracovaných kontaktov za mesiac, no zároveň 8 400 neprijatých kontaktov mesačne nevedia spracovať a skončia nevybavené. Na linkách je k dispozícii 172 poradcov, ktorí sú vyčerpaní, nakoľko kontaktov pribúda nesmierne veľa. Počas prvej vlny koronakrízy bol nárast kontaktov v IPčku až 5-násobný, v Linke detskej istoty prišlo k 75 % nárastu kontaktov a v Lige za duševné zdravie zaznamenali až 85 % nárast.

Podľa štatistík 60 – 70 % ľudí, ktorí majú príznaky depresie, nechodia k psychológovi či k psychiatrovi. Prvá linka pomoci vznikla už v roku 1977 a jej distančná pomoc je opodstatnená, čo potvrdili aj zástupcovia štátnej správy.

Zhodli sa, že musia nájsť konštruktívny spôsob, ako túto akútnu situáciu riešiť, a zároveň nutnosť pokračovať v diskusii a nastaviť systém dlhodobého financovania do budúcna.

Duševné zdravie je pre Nadáciu Orange strategickou témou

Nadácia Orange a Orange sa rozhodli aj naďalej zmierňovať negatívne dôsledky súčasnej krízovej situácie na duševnom zdraví. Nadácia Orange si podporu prevencie v oblasti duševného zdravia zaradila medzi strategické oblasti svojho fungovania.

Orange vytvoril v apríli pre OZ IPčko novú krízovú linku pomoci, kompletné technické riešenie dlhodobo poskytuje aj pre Linku detskej istoty. Nadácia Orange všetkým trom organizáciám Iniciatívy liniek pomoci finančne prispela na posilnenie kapacít a rozvíja ďalšie projekty organizácií. Je však zrejmé, že z dlhodobého hľadiska je takéto riešenie neudržateľné a financovanie liniek štátom je nevyhnutné.

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Článok B2B Blog |

Vývoj mobilných sietí pokračuje rýchlym tempom a prináša revolúciu, ktorá mení spôsob, akým komunikujeme a pripájame zariadenia k internetu. V mnohých krajinách ako aj u nás dochádza k vypínaniu starších technológií, ako sú 2G a 3G, a k ich nahradzovaniu novšími, rýchlejšími a efektívnejšími sieťami, 4G a najmä 5G.

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Článok B2B Blog |

Zabezpečte svoju firmu pred kybernetickými hrozbami a nečakanými výpadkami s našimi komplexnými riešeniami IT infraštruktúry. Objavte naše riešenia.

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

Článok B2B Blog |

V roku 2024 sa očakávajú zaujímavé zmeny v oblasti telekomunikácií a IT. Pozrime sa na päť hlavných trendov ako ich predpovedajú odborníci zo spoločnosti Orange Slovensko.