Dobrý signál pre planétu: Orange vo veľkom stavia vysielače so solárnym napájaním - znižuje tak svoju uhlíkovú stopu aj náklady na energie

Dobrý signál pre planétu: Orange vo veľkom stavia vysielače so solárnym napájaním - znižuje tak svoju uhlíkovú stopu aj náklady na energie
Tlačové správy |

Orange ako prvý a jediný slovenský operátor realizuje hromadnú výstavbu vysielačov so solárnym napájaním. Len v tomto roku ich dal do prevádzky už 100 a stále pripravuje ďalšie. Každý vysielač napájaný energiou zo slnka znižuje uhlíkovú stopu operátora o stovky kilogramov oxidu uhličitého ročne. Spoločnosť chce aj týmto spôsobom znížiť svoj dopad na životné prostredie a zároveň šetriť náklady na energie.

V septembri dal Orange do prevádzky už 100. vysielač so solárnym napájaním v tomto roku. Spolu ich má už 180 a do konca roka plánuje postaviť stovku ďalších. Je prvým a jediným slovenským operátorom, ktorý masívne využíva energiu zo slnka na napájanie svojej mobilnej telekomunikačnej siete na významnom počte vysielačov.

„V prvej fáze tohto projektu sa orientujeme na stožiare v extravilánoch miest a obcí. Ich výstavbu plánujeme už v najbližších mesiacoch výrazne akcelerovať a každý rok ich dať do prevádzky približne 250. Postupne solárne napájané vysielače rozšírime aj do miest a obcí, na strechy budov, a podobne. Zo všetkých našich základňových staníc, ktorých máme na Slovensku približne 2 600, sú až dve tretiny vhodné pre tento druh napájania,“ povedal pri predstavení jedného z takýchto vysielačov Mariusz Gatza, generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko.

Rozhodnutie operátora začať využívať energiu so slnka v mobilnej sieti zďaleka nesúvisí len s aktuálnou energetickou krízou a potrebou znižovania prevádzkových nákladov, s ich výstavbou začal už v roku 2015. Navyše, v rovnakom roku sa celá skupina Orange zaviazala výrazne znížiť emisie CO2 a prispieť tak v prvom rade k ochrane životného prostredia.

„Ako skupina chceme do roku 2040 v súlade s Parížskou dohodou dosiahnuť čisté nulové emisie oxidu uhličitého. Do roku 2025 ich plánujeme znížiť o 30 % v porovnaní s rokom 2015. Zároveň chceme zvýšiť celkový podiel energie z obnoviteľných zdrojov tak, aby do roku 2025 tvorila viac ako 50 % energetického mixu skupiny. Solárna energia tu popri digitalizácii či zbere a recyklácii starých mobilov hrá mimoriadne dôležitú úlohu a v jej využívaní chceme ísť príkladom aj ďalším operátorom,“ doplnil Gatza. Ako uviedol, za účelom znižovania dopadov na životné prostredie spoločnosť hľadá aj ďalšie alternatívy a v prevádzke má už aj vysielač poháňaný energiou získanou z vetra.

S výstavbou základňových staníc so solárnym napájaním pomáhajú Orangeu dvaja dodávatelia. Okrem slovenskej firmy A2B spolupracuje na výstavbe solárnych panelov aj so spoločnosťou Huawei. „Uhlíková neutralita sa stala celosvetovým konsenzom. Spoločnosť Huawei aktívne podporuje a zúčastňuje sa na opatreniach v oblasti zmeny klímy a pomáha zákazníkom stať sa uhlíkovo neutrálnymi. Neustále inovujeme čistú výrobu energie, digitalizáciu energetiky, elektrickú dopravu, zelenú energetickú infraštruktúru IKT a integrovanú inteligentnú energetiku. Spájaním energetických a informačných tokov sa spoločnosť Huawei snaží vytvárať lepší život, inteligentnejšie podnikanie, inkluzívnejšiu spoločnosť a ekologickejší svet. Aj do budúcna chceme pokračovať v spolupráci s našimi partnermi na Slovensku, ako je Orange, pri budovaní solárnych napájaní na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pre Slovensko,“ povedal Peter Li, generálny riaditeľ spoločnosti Huawei pre CNBG.

Celkové úspory, ako aj zníženie dopadu na životné prostredie sú pri využívaní solárnej energie v mobilnej sieti nezanedbateľné. „Podľa našich prepočtov dokážeme každý z týchto vysielačov napájať zo slnka v objeme 3,3 MWh ročne, čo predstavuje zníženie našej uhlíkovej stopy približne na úrovni 455 kg CO2. Pri stovkách vysielačov to predstavuje zníženie o desiatky tisíc kilogramov oxidu uhličitého každý rok,“ upresnil generálny riaditeľ Orangeu. Spoločnosť odhaduje, že návratnosť investície do jednej solárne napájanej základňovej stanice zohľadňujúc súčasné ceny energií je 6 až 7 rokov.

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Článok B2B Blog |

Vývoj mobilných sietí pokračuje rýchlym tempom a prináša revolúciu, ktorá mení spôsob, akým komunikujeme a pripájame zariadenia k internetu. V mnohých krajinách ako aj u nás dochádza k vypínaniu starších technológií, ako sú 2G a 3G, a k ich nahradzovaniu novšími, rýchlejšími a efektívnejšími sieťami, 4G a najmä 5G.

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Článok B2B Blog |

Zabezpečte svoju firmu pred kybernetickými hrozbami a nečakanými výpadkami s našimi komplexnými riešeniami IT infraštruktúry. Objavte naše riešenia.

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

Článok B2B Blog |

V roku 2024 sa očakávajú zaujímavé zmeny v oblasti telekomunikácií a IT. Pozrime sa na päť hlavných trendov ako ich predpovedajú odborníci zo spoločnosti Orange Slovensko.