Parametre služby

Parametre služby

Výpočtový výkon

Nastavíme vhodný počet CPU, veľkosť RAM a HDD tak, aby spĺňali vaše požiadavky na správny chod aplikácií.

Sieťové nastavenia

Štandardnou súčasťou služby je jedna verejná statická IP adresa. Nastavenie ostatných sieťových parametrov je individuálne šité na mieru.

Operačný systém

Neoddeliteľnou súčasťou Virtuálneho servera je operačný systém. Zabezpečíme jeho inštaláciu podľa vášho výberu.

Zálohovanie dát

Zálohovanie dát servera s nevyhnutnou diskovou kapacitou je zahrnuté v cene služby.

Softvérové licencie

Zabezpečíme prenajímanie softvérových licencií spoločnosti Microsoft formou mesačného poplatku na základe aktuálne využívaných licencií v danom mesiaci.

Manažovaný server

Možnosť objednať si správu servera, ktorá pozostáva z aktívneho sledovania servera a konfiguračných zásahov na vyžiadanie.

Internetová konektivita

Vysokokapacitná redundantná internetová konektivita Virtuálneho servera je súčasťou služby.