Porovnanie

Štandardy Tier

Štandard
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Orange TechPark
Typ budovy
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Orange TechPark
V nájme V nájme Samostatne Samostatne
Pomer podpornej plochy k ploche IT zdvojenej podlahy
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Orange TechPark
20% 30% 80 - 90+ % 80%
Najväčší výkon na rack (typicky)
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Orange TechPark
< 1 kW 1 - 2 kW > 3 kW > 3 kW
Výška zdvojenej podlahy (typicky)
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Orange TechPark
30 cm 45 cm 75 - 90 cm 160 cm
Nosnosť podlahy (typicky)
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Orange TechPark
415 kg/m2 490 kg/m2 730 kg/m2 1500 kg/m2
Plánované servisné odstávky
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Orange TechPark
2 krát ročne po 12 hodín 3 krát za 2 roky po 12 hodín Nie je potrebné Nie je potrebné
Dostupnosť vyplývajúca z prerušení prevádzky spôsobených lokalitou
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Orange TechPark
99,67 % 99,75 % 99.98 % 99,98 %
Ročné prerušenie prevádzky
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Orange TechPark
28,8 hodiny 22 hodín 1,6 hodiny 1,6 hodiny
Typická doba na projekt a výstavbu
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Orange TechPark
3 mesiace 3 - 6 mesiacov 15 - 20 mesiacov 15 mesiacov