Napájanie

Nepretržité napájanie

Napájanie objektu elektrickou energiou je zabezpečené nepretržite, aby aj v prípade výpadku dodávok energie zo siete bola garantovaná prevádzka technológií a centra v plnom rozsahu. V objekte sú dva transformátory s výkonom 2 000 kVA v redundancii n+1 a zásobami paliva na viac ako 72 hodín prevádzky. V prípade prerušenia dodávok elektriny sa o nepretržité napájanie starajú dva záložné zdroje – motorové generátorys výkonom 1 600 kVA.