Love pre podnikateľov

Máte od nás paušál Go? Aktivujte si k nemu akýkoľvek pevný internet a my vás odmeníme.

Teraz internet a TV bez poplatkov

Prejdite vo firme k nám s pevným internetom a TV, spojte si ich s paušálom do balíka Love a získajte:

  • 100 % zľavu na prvé tri mesačné poplatky
  • 100 % zľavu na aktivačný poplatok
  • zadarmo aktiváciu 2. a 3. set-top boxu
  • výhody Love ako extra zľava na zariadenie a extra dáta k paušálu

Bližšie informácie získate v ktorejkoľvek predajni.

ilustračný obrázok muža s kávou pri notebooku

Spojte si pevný internet s paušálom a užite si ešte viac výhod Love

2× viac dát

Užite si teraz vy aj vaši členovia v skupine Navzájom zadarmo až 2× viac dát a zostaňte tak v neobmedzenom spojení.

Extra bonus na nové zariadenie

Zvýšte si svoj bonus na nákup nového zariadenia podľa výšky vášho paušálu v balíku Love.

10 % zľava na váš paušál

Nemáte záujem o bonus na zariadenie? Uplatnite si namiesto toho zľavu 10 % z mesačného poplatku za paušál.

Zaujímajú vás výhody Love pre podnikateľov?

Zistite viac o tom, aké výhody môžete získať pre vašu firmu a zefektívnite vďaka nim vaše podnikanie. Pozrite si zoznam najbližších predajní a dohodnite si stretnutie s jedným z našich odborníkov, ktorý pre vás vyberie to najlepšie.

Najbližšia predajňa Orange

Podmienky ponuky Love pre podnikateľov

Podmienkou pre získanie zvýhodnení spojených s ponukou Love je prepojenie príslušnej zákazníkovej SIM karty s mobilnou hlasovou službou so zákazníkovým pripojením fixného internetu do balíku Love uzavretím Dohody o poskytovaní zvýhodnení v rámci ponuky Love a splnenie ostatných podmienok ponuky Love, ako aj splnenie špecifických podmienok platných pre jednotlivé zvýhodnenia – bližšie informácie o podmienkach možno získať na obchodných miestach spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Podmienkou získania zvýšenia zľavy z ceny zariadenia alebo 10 % zľavy z mesačného poplatku za hlasový účastnícky program je splnenie všeobecných podmienok ponuky Love; skutočnosť, že si účastník v Dohode o poskytovaní zvýhodnení v rámci ponuky Love (ďalej aj "Dohoda o Love") zvolil jednu z týchto zliav; skutočnosť, že účastník počas predchádzajúcich 24 mesiacov nezískal v súvislosti s niektorým z pripojení spojených v rámci ponuky Love zvýšenie zľavy z ceny zariadenia platné od 17.6.2020, a splnenie všetkých ostatných podmienok platných pre tú zo zliav, ktorú si účastník zvolil (v prípade zvýšenia zľavy z ceny zariadenia je podmienkou tiež kúpa zariadenia prostredníctvom uzavretia akciového Dodatku s 24-mesačnou viazanosťou v súvislosti s hlasovou SIM kartou, ktorej telefónne číslo je uvedené v Dohode o Love).

Podmienkou pre získanie dvojnásobku dát je splnenie všeobecných podmienok ponuky Love, užívanie vybraných účastníckych programov z aktuálnej ponuky spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a v prípade dvojnásobku dát pre účastníkov spojených v skupine Navzájom zadarmo skutočnosť, že SIM karta spojená do balíka Love je súčasne Zakladateľskou SIM kartou skupiny Navzájom zadarmo.

Podmienkou pre získanie trojmesačnej 100 % zľavy z mesačných poplatkov za internet a prípadne TV (ak je v tom istom pripojení aktivovaná TV), 100 % zľavy aktivačného, zriaďovacieho alebo inštalačného poplatku a prípadne poplatku za 2 a 3 set-top-boxu (ak je v tom istom pripojení aktivovaná TV) je uzavretie akciového dodatku s 24 viazanosťou na pevný internet (v prípade TV benefitov viazanosť aj na TV) a spojenie dotknutého fixného pripojenia s mobilnou hlasovou službou uzavretím Dohody o poskytovaní zvýhodnení v rámci ponuky Love. Zľavy nie sú prístupné s biznisovými účastníckymi programami TV služieb.

Podmienkou pre získanie TV Archívu a dvoch tematických balíkov zadarmo dát je prepojenie príslušnej zákazníkovej SIM karty s mobilnou hlasovou službou so zákazníkovým pripojením fixného internet a pripojením služby retransmisie TV programov do balíku Love uzavretím Dohody o poskytovaní zvýhodnení v rámci ponuky Love, splnenie ostatných podmienok ponuky Love a užívanie vybraných účastníckych programov z aktuálnej ponuky spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Služba TV Archív je prístupná len pre fyzické osoby nepodnikateľov. Zľavy nie sú prístupné s biznisovými účastníckymi programami TV služieb.