Účastnícke programy

Účastnícky program
Predplatené minúty Mesačný poplatok
Mesto a medzimesto 30
Predplatené minúty Mesačný poplatok
30 3,36 €
Mesto a medzimesto 30+
Predplatené minúty Mesačný poplatok
30 4,96 €
Mesto a medzimesto 60
Predplatené minúty Mesačný poplatok
60 6,55 €
Mesto a medzimesto Extra
Predplatené minúty Mesačný poplatok
bez predplatených minút 5,95 €
Mesto a medzimesto Extra+
Predplatené minúty Mesačný poplatok
bez predplatených minút 9,94 €
Všetky siete 20
Predplatené minúty Mesačný poplatok
20 5,36 €
Všetky siete 40
Predplatené minúty Mesačný poplatok
40 6,49 €
Všetky siete 60
Predplatené minúty Mesačný poplatok
60 7,95 €
Všetky siete 120
Predplatené minúty Mesačný poplatok
120 9,05 €