Účastnícke programy

Účastnícky program
Predplatené minúty Mesačný poplatok
Mesto a medzimesto 30
Predplatené minúty Mesačný poplatok
30 3,34 €
Mesto a medzimesto 30+
Predplatené minúty Mesačný poplatok
30 4,92 €
Mesto a medzimesto 60
Predplatené minúty Mesačný poplatok
60 6,55 €
Mesto a medzimesto Extra
Predplatené minúty Mesačný poplatok
bez predplatených minút 5,90 €
Mesto a medzimesto Extra+
Predplatené minúty Mesačný poplatok
bez predplatených minút 9,86 €
Všetky siete 20
Predplatené minúty Mesačný poplatok
20 5,315 €
Všetky siete 40
Predplatené minúty Mesačný poplatok
40 6,49 €
Všetky siete 60
Predplatené minúty Mesačný poplatok
60 7,885 €
Všetky siete 120
Predplatené minúty Mesačný poplatok
120 8,975 €