Pevná linka na optike

Služba ponúka hlasové služby prostredníctvom optického internetového pripojenia do domácnosti pomocou analógového telefónu. Služba umožňuje uskutočňovať hovory do siete ktoréhokoľvek operátora na Slovensku a aj medzinárodné volania.

Účastnícke programy

Pevná linka na optike prináša:

Paušál s predplatenými minútami

Neobmedzené volania s užívateľmi služby

Hovory do sietí všetkých SR operátorov