Účastnícke programy

Účastnícky program
Predplatené minúty Aktivačný poplatok Mesačný poplatok
Všetky siete 50
Predplatené minúty Aktivačný poplatok Mesačný poplatok
50 11 € 8,94 €
Mesto a medzimesto 100
Predplatené minúty Aktivačný poplatok Mesačný poplatok
100 11 € 9,94 €
Všetky siete 150
Predplatené minúty Aktivačný poplatok Mesačný poplatok
150 11 € 14,92 €
Mesto a medzimesto Štart
Predplatené minúty Aktivačný poplatok Mesačný poplatok
bez predplatených minút 11 € 6,95 €
Mesto Klasik
Predplatené minúty Aktivačný poplatok Mesačný poplatok
bez predplatených minút 11 € 13,92 €
Mesto a medzimesto Premium
Predplatené minúty Aktivačný poplatok Mesačný poplatok
bez predplatených minút 11 € 17,90 €