Takmer polovica učiteľov pociťuje pri práci stres

Takmer polovica učiteľov pociťuje pri práci stres
Tlačové správy |

Nový grantový program Zdravá duša školy im ponúka pomoc

Nadácia Orange pokračuje v systematickej podpore oblasti duševného zdravia a pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia otvorila nový grantový program Zdravá duša školy. O finančnú podporu svojich projektov sa môžu uchádzať materské, základné a stredné školy, ako aj neziskové organizácie venujúce sa tejto téme.

Nadácia Orange sa v kontexte aktuálnej situácie spôsobenej pandémiou strategicky zamerala na zmierňovanie jej negatívnych dopadov na psychickú pohodu populácie. Za výnimočný prístup v oblasti prevencie a podpory duševného zdravia, získala v septembri tohto roku spoločnosť Orange Slovensko, a.s. aj vďaka aktivitám Nadácie Orange prestížne ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Dobrý partner komunity.

Školskí psychológovia aj poradcovia z liniek pomoci hovoria o narastajúcom počte pedagógov, ktorí vyhľadávajú ich odbornú pomoc a rady pri prežívaní vlastnej životnej situácie a situácií vznikajúcich na pôde školy. Nadácia Orange sa rozhodla zareagovať a otvorila nový nadačný grantový program Zdravá duša školy.

Nelichotivé štatistiky o duševnom zdraví učiteľov na Slovensku

Aktuálne nelichotivé čísla potvrdzuje aj reprezentatívny prieskum Komenského inštitútu a Centra vzdelávacích analýz o dopadoch dištančnej výučby, ktorý potvrdil, že celá pandémia a vzdelávanie počas nej je pre nich, žiakov i rodičov obrovskou záťažou. Z prieskumu napríklad vyplýva, že pandémia bola pre väčšinu pedagogičiek a pedagógov obdobím výraznej nepohody. Najviac ich zaznamenalo zhoršenie v oblasti pracovnej pohody (46 %) a duševného zdravia (41 %), približne tretina aj v oblasti fyzického zdravia (35 %) a sociálno-ekonomickej situácie (32 %).

Inštitút duševného zdravia a pozitívnej edukácie Konvalinka pripravil v marci dotazníkový online prieskum TWI 2021, ktorého výsledky upozornili na zvýšenie stresu a pocitov úzkosti u učiteľov. Takmer 66% učiteľov uvádza, že v školskom roku 2020/2021 sú pod stresom viac, ako v predchádzajúcich školských rokoch. Medzi najčastejšie faktory stresu učiteľov patria nedostatok uznania a slabé vnímanie ich profesie spoločnosťou, komunikácia s rodičmi, vedenie pedagogickej dokumentácie a administratíva, či medziľudské vzťahy s kolegami v pedagogickom zbore.

Až 40-tisíc eur na projekty

Grantový program Zdravá duša školy sa otvoril 13. októbra 2021 a je určený pre materské, základné a stredné školy. Zapojiť sa môžu tiež mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa aktívne venujú téme duševného zdravia a spolupracujú minimálne s jednou školou na Slovensku.

„Chceme podporiť projekty, ktoré im pomôžu zvládať neľahkú a v dôsledku pandémie aj mimoriadne náročnú situáciu, ktorej učitelia a kolektívy pedagógov čelia. Uvedomujeme si, že sa táto záťaž potenciálne prenáša na žiakov, rodičov, do komunity školy. Budeme radi, ak sa o duševnom prežívaní učiteľov a odborných pracovníkov bude hovoriť viac a vytvoria sa ďalšie efektívne formy pomoci,“ uviedla Andrea Ungvölgyi, správkyňa Nadácie Orange.

Pre projekty v rámci tohto grantového programu Nadácia Orange vyčlenila celkovú sumu 40 000 eur. Školy, alebo organizácie môžu na svoj projekt získať 2 000 eur. Projekty zamerané na spoluprácu viacerých škôl, môžu žiadať až o 4 000 eur.

Projekty, ktoré pomôžu duši, si zaslúžia podporu

V grantovom programe nadácia podporí projekty venujúce sa témam, ako je vytváranie bezpečného prostredia vzájomných vzťahov v škole, vzdelávanie v psychologických technikách, rozvoj emocionálnych a sociálnych zručností, prevencia syndrómu vyhorenia, akútneho stresu či úzkosti, zvládanie náročných krízových situácií u pedagogických pracovníkov a podobne.

Projekty je možné predložiť do utorka 16. novembra 2021 v elektronickej forme prostredníctvom online systému egrant, ktorý obsahuje návod na registráciu, prihlásenie a inštrukcie k vyplneniu žiadosti.

Kam kráčaš, 60 GHz a ako kvalitne?

Kam kráčaš, 60 GHz a ako kvalitne?

Článok Technológie/SMART |

Bezdrôtové nelicencované pásmo 60 GHz (57-66 GHz) prináša významné zlepšenie oproti existujúcim bezdrôtovým technológiám. Využíva vlastnosti vysokofrekvenčného spektra, ktoré poskytujú väčšiu šírku pásma a vysokú prenosovú rýchlosť.

Sme krajinou malých obci a 60 GHz môže priniesť zmenu ku skutočne vysokorýchlostnému pripojeniu

Sme krajinou malých obci a 60 GHz môže priniesť zmenu ku skutočne vysokorýchlostnému pripojeniu

Článok B2B Blog |

V súčasnosti je pri hodnotení kvality života v danej lokalite pripojenie k internetu stále dôležitejšie. Niektorí ľudia majú šťastie a majú prístup k vysokokapacitným technológiám, ako je optické vlákno alebo káblová sieť. Veľká časť obyvateľstva, najmä mimo veľkých bytových domov a veľkých miest tieto možnosti nemá a tam prichádza na rad najmä bezdrôtový prenos dát.

Hlasová virtuálna privátna sieť (HVPS): Základ úspechu v modernom podnikaní

Hlasová virtuálna privátna sieť (HVPS): Základ úspechu v modernom podnikaní

Článok B2B Blog |

V digitalizovanom svete je komunikácia kľúčovou súčasťou nielen bežného života, ale aj podnikania. S nárastom využívania vzdialených pracovných tímov a geograficky rozptýlených pobočiek firiem je dôležité mať spoľahlivý a bezpečný spôsob prenosu hlasu. A tu vstupuje na scénu Hlasová virtuálna privátna sieť (HVPS), moderné riešenie, ktoré zjednocuje hlasovú komunikáciu a poskytuje organizáciám množstvo výhod.