Orange získal prestížne ocenenie Via Bona Slovakia za aktivity v oblasti podpory duševného zdravia

Orange získal prestížne ocenenie Via Bona Slovakia za aktivity v oblasti podpory duševného zdravia
Tlačové správy |

Prestížne ocenenie Via Bona Slovakia, ktoré každoročne udeľuje Nadácia Pontis firmám za projekty v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie, získala v kategórii Dobrý partner komunity spoločnosť Orange Slovensko. Víťazi ocenenia boli vyhlásení 8. septembra 2021 v Novej Cvernovke v Bratislave.

Ocenenie Dobrý partner komunity vyzdvihuje výnimočné projekty firiem, ktoré sa týkajú riešenia spoločenských problémov alebo podpory komunít. Spoločnosť Orange ho získala za svoje aktivity v oblasti podpory duševného zdravia.

„Keď sme sa v prvej vlne pandémie od partnerských organizácií dozvedeli alarmujúce dáta o jej dlhodobých vplyvoch na duševné zdravie a ako je na Slovensku systémovo zanedbávané, museli sme zareagovať. Obrátilo sa na nás združenie IPčko s prosbou vytvoriť novú linku na poskytovanie dištančného poradenstva. Využili sme preto technické a finančné možnosti a v rekordnom čase 12 dní sme vytvorili novú krízovú linku pomoci, ktorá je dodnes dostupná pre kohokoľvek a bezplatne, anonymne“ uviedol Martin Hromkovič, riaditeľ Úseku B2C marketingu a značky, Orange Slovensko.

Zvýšený výskyt depresie označuje Svetová zdravotnícka organizácia za epidémiu 21. storočia. Až s príchodom pandémie, ktorá depresie u mnohých ešte viac prehĺbila, si ľudia uvedomili akútnosť témy duševného zdravia a prevencie duševných chorôb, s ktorými sa môže stretnúť každý. Nadácia Orange sa preto rozhodla rozšíriť spoluprácu s občianskym združením IPčko a podporiť aktivity, ktoré nie sú len prejavom akútnej pomoci v ťažkých životných situáciách, ale majú tiež preventívny charakter.

„Aj vďaka našim aktivitám sa o duševnom zdraví na Slovensku hovorí intenzívnejšie. Táto cena by nebola nebyť IPčka, Ligy za duševné zdravie a Linky detskej istoty, nebyť odborníkov, ktorí neúnavne, empaticky skúmajú naše duše. Z aktuálneho prieskumu Ligy vyplynulo, že každý 4. až 5. Slovák trpí úzkosťou a pritom drvivá väčšina Slovákov považuje duševné poruchy za hanbu. V našej spoločnosti pretrváva silná stigma, ktorá sa môže postupne rozplynúť, iba ak neprestaneme seba a svojich blízkych vzdelávať a citlivo sebe a iným načúvať. Ďakujem Nadácii Pontis a hodnotiacej komisii za uznanie našej práce, čaká jej nás ešte veľa, ale suplovať systémové riešenie zo strany štátu nezmôžeme. Teším sa, že sa niektoré potrebné kroky udiali a verím, že budú pribúdať,“ doplnila manažérka a správkyňa Nadácie Orange, Andrea Ungvölgyi.

Nadácia Orange zo svojich zdrojov kapacitne posilnila aj Linku detskej istoty a Ligu za duševné zdravie, ktoré sa spolu s IPčkom spojili do Iniciatívy www.pomozeme-krizovelinky.sk. Okrem toho Nadácia Orange v ostatnom čase podporila aj intervenčný tím IPčka a projekt Zippyho kamaráti cielený na duševné zdravie detí.

Všetky nominácie na ocenenie Via Bona Slovakia posudzujú nezávislé komisie zložené zo zástupcov biznisu, štátnej správy, médií, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií.

Kam kráčaš, 60 GHz a ako kvalitne?

Kam kráčaš, 60 GHz a ako kvalitne?

Článok Technológie/SMART |

Bezdrôtové nelicencované pásmo 60 GHz (57-66 GHz) prináša významné zlepšenie oproti existujúcim bezdrôtovým technológiám. Využíva vlastnosti vysokofrekvenčného spektra, ktoré poskytujú väčšiu šírku pásma a vysokú prenosovú rýchlosť.

Sme krajinou malých obci a 60 GHz môže priniesť zmenu ku skutočne vysokorýchlostnému pripojeniu

Sme krajinou malých obci a 60 GHz môže priniesť zmenu ku skutočne vysokorýchlostnému pripojeniu

Článok B2B Blog |

V súčasnosti je pri hodnotení kvality života v danej lokalite pripojenie k internetu stále dôležitejšie. Niektorí ľudia majú šťastie a majú prístup k vysokokapacitným technológiám, ako je optické vlákno alebo káblová sieť. Veľká časť obyvateľstva, najmä mimo veľkých bytových domov a veľkých miest tieto možnosti nemá a tam prichádza na rad najmä bezdrôtový prenos dát.

Hlasová virtuálna privátna sieť (HVPS): Základ úspechu v modernom podnikaní

Hlasová virtuálna privátna sieť (HVPS): Základ úspechu v modernom podnikaní

Článok B2B Blog |

V digitalizovanom svete je komunikácia kľúčovou súčasťou nielen bežného života, ale aj podnikania. S nárastom využívania vzdialených pracovných tímov a geograficky rozptýlených pobočiek firiem je dôležité mať spoľahlivý a bezpečný spôsob prenosu hlasu. A tu vstupuje na scénu Hlasová virtuálna privátna sieť (HVPS), moderné riešenie, ktoré zjednocuje hlasovú komunikáciu a poskytuje organizáciám množstvo výhod.