Orange v roku 2022 potvrdil svoju stabilitu: Nárast výnosov, ďalší rast počtu zákazníkov fixných aj konvergentných služieb

Orange v roku 2022 potvrdil svoju stabilitu: Nárast výnosov, ďalší rast počtu zákazníkov fixných aj konvergentných služieb
Tlačové správy |

K 31. decembru 2022 evidoval Orange 321 tisíc zákazníkov pevného internetu, čo predstavuje takmer 10 % medziročný nárast. Naďalej rástol aj segment TV služieb, ktorý sa v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšil o 20 % a dosiahol 194 tisíc prístupov. Popri náraste počtu zákazníkov fixných služieb zaznamenal Orange aj nárast počtu zákazníkov využívajúcich konvergentné služby, teda mobilné a fixné služby v jednom balíku. Ich počet ku koncu roka 2022 medziročne stúpol o takmer 20 % a prekročil 181 tisíc. Celkové výnosy Orangeu za rok 2022 v porovnaní s rokom 2021 vzrástli o 5 % a dosiahli 570 mil. €.

Rok 2022 bol už 25. rokom, počas ktorého sa Orange sústredil, aby svojim zákazníkom dokázal ponúkať ten najvýhodnejší spôsob využívania služieb mobilnej a pevnej siete, a to z pohľadu ceny, počtu benefitov a aj celkovej hodnoty. Aktivity realizované v uplynulom roku sa niesli pod hlavičkou nového strategického smerovania Orangeu orientovaného najmä na zlepšenie zákazníckej skúsenosti naprieč všetkými kanálmi, zintenzívnenie digitálnej transformácie a pokračovanie rozvíjania nových oblastí vrátane ICT a internetu vecí.

„Popri neustálom zvyšovaní kvality služieb, kontinuálne rozširujeme a modernizujeme našu mobilnú aj optickú sieť a prinášame nové a progresívne riešenia, ktorými zákazníkom uľahčujeme život. Zároveň pri tom myslíme na udržateľné a zelené iniciatívy, ktoré eliminujú negatívny dopad na našu planétu. Ako prvý a jediný slovenský operátor realizujeme hromadnú výstavbu vysielačov so solárnym napájaním. V minulom roku sme dali do prevádzky vyše 100 k prírode šetrných vysielačov a v tomto roku pripravujeme ďalšie. Každý vysielač napájaný energiou zo slnka znižuje uhlíkovú stopu operátora o stovky kilogramov oxidu uhličitého ročne, čím výrazne šetrí dopad na životné prostredie,“ hodnotí uplynulý rok generálny riaditeľ Orangeu Mariusz Gatza.

Opätovné, v poradí už tretie ocenenie za najkvalitnejšiu mobilnú sieť na Slovensku považuje Orange za významné uznanie svojej snahy prinášať zákazníkom tú najvyššiu kvalitu. Tú si zákazníci môžu vychutnať nielen v mobilnej, ale aj v pevnej sieti s najväčším pokrytím na Slovensku. Mobilná 4G sieť je dostupná pre 99,1 % populácie Slovenska vo všetkých 141 mestách a 2 262 obciach na Slovensku služby fixnej siete môže využívať 1,8 mil. domácností, čo predstavuje až 97,3 % domácností na Slovensku, pričom optická sieť od Orangeu je dostupná pre 576 457 domácností v 70 mestách a optické služby od Orangeu poskytované prostredníctvom partnerských sietí sú dostupné pre 543 834 domácností v 607 mestách a obciach na Slovensku. „Ku koncu roka sme dosiahli 25 % pokrytie populácie vysokorýchlostnou 5G sieťou, ktorú môžu bezplatne využívať všetci naši zákazníci s fakturovanými službami. Náš investičný plán počíta s ďalšou akceleráciou pokrývania v nasledujúcom období, pokiaľ podmienky na trhu z hľadiska investícií tomu budú priať. V tomto roku by sme pokrytie 5G sieťou chceli minimálne zdvojnásobiť,“ dopĺňa generálny riaditeľ.

Mobilná dátová prevádzka je zrkadlom zákazníckeho správania, tento kontinuálne rastúci trend sa potvrdil aj počas uplynulého roka. V  roku 2022 preniesli zákazníci Orangeu v mobilnej dátovej sieti o takmer 44 % viac dát ako v tom predchádzajúcom, pričom 90 % z celkového objemu 95,81 mil. GB bolo prenesených v 4G sieti, čo predstavuje medziročný nárast 46,1 %. Vo vysokorýchlostnej 5G sieti zákazníci od jej spustenia v máji 2021 preniesli 1 278,24 tis. GB dát, čo predstavuje masívny, viac než desaťnásobný medziročný nárast.

Orange k 31.12.2022 celkovo evidoval 2,441 mil. aktívnych zákazníkov mobilných služieb, z čoho viac než 1,8 mil. predstavujú zákazníci mobilných fakturovaných služieb. Pre mobilné hlasové služby Orangeu sa za uplynulých 12 mesiacov rozhodlo takmer 58 000 nových zákazníkov, ktorí si preniesli svoje číslo od konkurenčných operátorov. Počet zákazníkov, ktorí sa v rovnakom období rozhodli uprednostniť služby iných operátorov mierne prekročil 74 000.

Orange dosiahol výnosy vo výške 570 mil. €

Veľkou výzvou, ktorej v uplynulom roku čelil nielen Orange, ale celý trh, bola ekonomická situácia a inflačné trendy. Aj v časoch prudkej inflácie a nárastu cien energií sa Orange snažil zachovávať si vysoký štandard kvality svojich služieb, vrátane dostupnosti, spoľahlivosti, bezpečnosti a rýchlosti mobilnej a pevnej siete, ponúkať svojim zákazníkom adekvátnu hodnotu a pomáhal budovať dlhodobo udržateľnú spoločnosť. To mu pomohlo naplniť strategické ciele a dosiahnuť očakávané hospodárske výsledky.

Celkové výnosy spoločnosti Orange Slovensko k 31.12.2022 vykazované podľa štandardov IFRS 15 sa medziročne zvýšili o 5,2 % a dosiahli 570 miliónov €. Popri takmer 5 % náraste výnosov z predaja služieb zaznamenal Orange aj nárast výnosov z predaja zariadení, ktoré dosiahli 127 mil. €, čo je o 6,6 % viac ako v predchádzajúcom roku.

Finančné ukazovatele (v mil. €)

k 31.12.2022 k 31.12.2021 medziročná zmena
Celkové výnosy 570 542 5,2 %
výnosy zo služieb 443 423 4,9 %
výnosy zo zariadení 127 119 6,6 %

Počty zákazníkov (v tis.)

k 31.12.2022 k 31.12.2021 medziročná zmena
Mobilné služby 2 441 2 478 -1,5 %
predplatené karty 315 314 0,4 %
fakturované služby bez M2M 1 836 1 881 -2,4 %
M2M služby 290 283 2,4 %
Pevný internet 321 292 9,7 %
TV služby* 194 161 20,5 %
Konvergentné služby 181 151 19,9 %

*počet aktivovaných TV služieb (FTTx TV, DTH, xDSL TV a OTT TV) vrátane 75 tisíc multiscreen prístupov

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Článok B2B Blog |

Vývoj mobilných sietí pokračuje rýchlym tempom a prináša revolúciu, ktorá mení spôsob, akým komunikujeme a pripájame zariadenia k internetu. V mnohých krajinách ako aj u nás dochádza k vypínaniu starších technológií, ako sú 2G a 3G, a k ich nahradzovaniu novšími, rýchlejšími a efektívnejšími sieťami, 4G a najmä 5G.

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Článok B2B Blog |

Zabezpečte svoju firmu pred kybernetickými hrozbami a nečakanými výpadkami s našimi komplexnými riešeniami IT infraštruktúry. Objavte naše riešenia.

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

Článok B2B Blog |

V roku 2024 sa očakávajú zaujímavé zmeny v oblasti telekomunikácií a IT. Pozrime sa na päť hlavných trendov ako ich predpovedajú odborníci zo spoločnosti Orange Slovensko.